Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou

logá

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+: 312061APX7
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2
Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve
Realizácia projektu: 06/2020 – 09/2022

Rozpočet projektu:
- výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 565 936,65 €
- celkové oprávnené výdavky projektu: 595 722,79 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Opis projektu:
Investičná akcia predstavuje zmenu funkcie objektu z administratívnej budovy na budovu materskej školy v meste Moldava nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 129/9 k.ú. Budulov, mesto Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie v intraviláne mesta. Hlavný vstup je zo západnej strany riešeného objektu.
Predmetom návrhu je úprava dispozičného riešenia objektu, výmena fasádnych otvorov, zateplenie objektu, výmena a vyregulovanie vykurovania v existujúcom objekte. Pri realizovaní investičného zámeru sa mení zdroj vykurovacieho telesa z kotla na tuhé palivo (drevo) na tepelné čerpadlo.
Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Profilovanie existujúcej fasády zostane zachované, farebne sa zjednotí.

Materská škola je navrhovaná pre 60 detí umiestnených do troch denných miestností po 20 detí. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza prvá denná miestnosť, ktorá slúži aj ako bezbariérová. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve denné miestnosti každá s kapacitou 20 detí.
Prvé nadzemné podlažie je funkčne rozdelené pomocou komunikačných priestorov na kancelárske priestory, priestory skladov, denná miestnosť pre deti, jedáleň s výdajňou jedla a hygienické zázemie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve schodiská. Prvé schodisko sa nachádza na západnej strane objektu a je priamo prepojené s hlavnou komunikačnou chodbou objektu a prekonáva výškový rozdiel medzi 1.PP, 1.NP a 2.NP. Schodisko je dvojramenné, železobetónové. Druhé schodisko sa nachádza severnejšej časti objektu v strede dispozície a prepája časť prvého podzemného podlažia s výdajňou jedla.
Druhé nadzemné podlažie sa funkčne delí na kancelárske priestory, denné miestnosti pre deti, komunikačné priestory a hygienické zázemie objektu. Pozdĺžna os tvorená chodbou prerozdeľuje hlavnú časť objektu na polovicu, pričom každá je určená pre jednu dennú miestnosť (aj so spacou funkciou) a jej zázemie (šatňa, hygienická miestnosť).

Plánované aktivity:
Projekt bude realizovaný Hlavnou aktivitou a to aktivitou 2.

Typ aktivity:
Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Spôsob realizácie:
c, inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie