Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou

Logá

 

Názov projektu:
Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
 
Hlavný cieľ projektu:
6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Trvanie projektu: 06/2020 – 12/2023
Nenávratný finančný príspevok: 565 936,65 €
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+: 312061APX7
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Opis projektu:
Investičná akcia predstavuje zmenu funkcie objektu z administratívnej budovy na budovu materskej školy v meste Moldava nad Bodvou. Objekt sa nachádza na parcele č. 129/9 k.ú. Budulov, mesto Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie v intraviláne mesta. Hlavný vstup je zo západnej strany riešeného objektu.
Predmetom návrhu je úprava dispozičného riešenia objektu, výmena fasádnych otvorov, zateplenie objektu, výmena a vyregulovanie vykurovania v existujúcom objekte. Pri realizovaní investičného zámeru sa mení zdroj vykurovacieho telesa z kotla na tuhé palivo (drevo) na tepelné čerpadlo.
Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Profilovanie existujúcej fasády zostane zachované, farebne sa zjednotí.

Materská škola je navrhovaná pre 60 detí umiestnených do troch denných miestností po 20 detí. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza prvá denná miestnosť, ktorá slúži aj ako bezbariérová. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve denné miestnosti každá s kapacitou 20 detí.
Prvé nadzemné podlažie je funkčne rozdelené pomocou komunikačných priestorov na kancelárske priestory, priestory skladov, denná miestnosť pre deti, jedáleň s výdajňou jedla a hygienické zázemie. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve schodiská. Prvé schodisko sa nachádza na západnej strane objektu a je priamo prepojené s hlavnou komunikačnou chodbou objektu a prekonáva výškový rozdiel medzi 1.PP, 1.NP a 2.NP. Schodisko je dvojramenné, železobetónové. Druhé schodisko sa nachádza severnejšej časti objektu v strede dispozície a prepája časť prvého podzemného podlažia s výdajňou jedla.
Druhé nadzemné podlažie sa funkčne delí na kancelárske priestory, denné miestnosti pre deti, komunikačné priestory a hygienické zázemie objektu. Pozdĺžna os tvorená chodbou prerozdeľuje hlavnú časť objektu na polovicu, pričom každá je určená pre jednu dennú miestnosť (aj so spacou funkciou) a jej zázemie (šatňa, hygienická miestnosť).

Plánované aktivity:
Projekt bude realizovaný Hlavnou aktivitou a to aktivitou 2.

Typ aktivity:
Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Spôsob realizácie:
c, inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

 

Názov projektu: Dodatočný príspevok - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
Trvanie projektu: 06/2020 – 12/2023
Nenávratný finančný príspevok: 98 095,89 €
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+: 399121CSX5
Operačný program: Dodatočný príspevok 2014-2020
Prioritná os: 12. OPĽZ-PJ MVSR
Špecifický cieľ: 399120011 OPĽZ-PJ MV SR
Kód výzvy: SUR PLUS - OPLZ-PO6-SC612-2022-1 - Technická výzva na poskytnutie dodatočného príspevkuProjekt je v súlade s pôvodným projektom:
- kód projektu: 312061APX7
- názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"


www.ludskezdroje.gov.sk
www.minv.sk
www.moldava.sk

 

 

Názov projektu: Dodatočný príspevok č. 2 - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou
Trvanie projektu: 06/2020 – 12/2023
Nenávratný finančný príspevok: 167 392,88 €
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+: 399121DIP7
Operačný program: Dodatočný príspevok 2014-2020
Prioritná os: 12. OPĽZ-PJ MVSR
Špecifický cieľ: 399120011 OPĽZ-PJ MV SR
Kód výzvy: SUR PLUS - OPLZ-PO6-SC612-2022-1 - Technická výzva na poskytnutie dodatočného príspevkuProjekt je v súlade s pôvodným projektom:
- kód projektu: 312061APX7
- názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava nad Bodvou

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.minv.sk
www.moldava.sk

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie