MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o výberovom konaní

15.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Základnej umeleckej školy, Hlavná 67 v Moldave nad Bodvou.

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 58

05.01.2021
Návrh Dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o územnom pláne sídelného utvaru Moldava nad Bodvou (ÚPN SÚ).

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

01.01.2021
Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021

OZNAMY

Skríning v Moldave nad Bodvou tento víkend a pondelok - AKTUALIZOVANÉ

21.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje obyvateľom, že cez víkend a v pondelok bude organizovať skríning obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Oznámenie o odstránení poruchy plynovodu

21.01.2021
Spoločnosť Plynári s.r.o. oznamuje, že v súvislosti s výskytom poruchy na podzemnom vedení plynárenského zariadenia budú za účelom odstránenia tejto poruchy vykonané zemné práce.

Mesto hľadá pomocný personál do stáleho odberného miesta

19.01.2021
Mesto Moldava nad Bodvou hľadá personál do stáleho mobilného odberného miesta na testovanie Ag testami.

AKTUALITY

Moldava v roku 2020 v číslach

Moldava v roku 2020 v číslach

18.01.2021
Začiatkom roka sa zvykne bilancovať ten predchádzajúci, takže Vám prinášame niekoľko vybraných štatistických údajov z nášho mesta za rok 2020.
Separácia odpadu v roku 2021

Separácia odpadu v roku 2021

12.01.2021
Zvoz separovaného odpadu v našom meste realizuje spoločnosť KOSIT, ktorá vydala nový kalendár na rok 2021.
Návrat detí a žiakov do škôl po vianočných prázdninách

Návrat detí a žiakov do škôl po vianočných prázdninách

08.01.2021
Od 11. januára 2021 prevádzka materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou ostáva prerušená.