Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby:

Fyzická osoba má právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je osobitné pre každého poskytovateľa sociálnej služby a dostupné priamo u poskytovateľa sociálnej služby alebo v elektronickej podobe na jeho webových stránkach.

V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ sa vyberie druh a forma sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas jej poskytovania a názov vybraného zariadenia sociálnych služieb. Na každú sociálnu službu je potrebné vyplniť osobitnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je potrebné doložiť:

  • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku

Súčasťou „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“ a „Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby“- ktoré je potrebné vyplniť a podpis overiť na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo u notára.

V prípade, že si občan nevie zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby sám, môže o to požiadať Mesto podaním „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ s prílohami na adresu Mestského úradu v Moldave nad Bodvou osobne, poštou alebo elektronicky.

Mesto poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej právnickej osoby, ktorá je verejným poskytovateľom sociálnej služby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa.

V prípade, že občan žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby v zariadení a nie je možné zabezpečiť pre občana sociálnu službu v zariadení, obec alebo zariadenie s právnom subjektivitou zaradí občana do poradia na poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby u poskytovateľa, o ktorého klient prejavil záujem.

Ak má občan záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bez potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, a ak sa jej bude ňou zvoleným poskytovateľom poskytovať v rámci tejto sociálnej služby aj pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  fyzickej osoby, uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby priamo (bez sprostredkovania Mesta) a platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby (tzv. samoplatca).  

 

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Úrad

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie