MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

23.09.2016

Účel zhromaždenia: Stretnutie rodičov nosiacich svoje deti pri príležitosti Medzinárodného týždňa nosenia detí
Dátum zhromaždenia: 5. október 2016

Oznámenie o uložení zásielky

22.09.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát Peter Župčán (nar. 1971), trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Rozhodnutie primátora mesta č. 13/2016

21.09.2016

Poverujem p. poslanca Otta Komjátiho mojim zastupovaním od 26.09.2016 do 30.09.2016 v súlade s § 13b ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

ÚRADNÉ OZNAMY

Celoslovenská výtvarná súťaž

19.09.2016

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Výberové konanie

18.07.2016

Riaditeľ Mgr. Nagy István vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie pedagogických zamestnancov. 1 miesto - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), 1 miesto - vychovávateľ školského klubu detí.

Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi panoráma

11.07.2016

Mediálne oddelene Mesta Moldava nad Bodvou predkladá Štatút časopisu Moldavská panoráma - Szepsi Panoráma. Prvé číslo dvojjazyčného občasníka dostanú domácnosti v Moldave nad Bodvou v priebehu augusta 2016.

AKTUALITY

Skončil sa Európsky týždeň mobility

Skončil sa Európsky týždeň mobility

26.09.2016

Skončil sa Európsky týždeň mobility (ETM) aj Týždeň dobrovoľníctva (TD). Obe sa konajú každý rok od 16. do 22. septembra. V tomto roku ho organizovalo 2 418 miest v Európe a na Slovensku sa do kampane zapojilo 46 miest. Moldava nad Bodvou bola jedným z nich, a to už po šiesty krát.

Európsky týždeň mobility - 7. deň

Európsky týždeň mobility - 7. deň

26.09.2016

Aký bol Deň bez áut na Vodnej ulici v Moldave nad Bodvou? Bez áut a zaplnený vyše 300 deťmi, dospelými a mnohými zaujímavými atrakciami. Ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru z Jasova za skvelé zážitky.

Európsky týždeň mobility - 6. deň

Európsky týždeň mobility - 6. deň

26.09.2016

Pre dieťa je fantázia ríšou, kde sa všetko dá, všetko je možné. A my sme hrdí, že deti, ktoré sa zapojili do našej výtvarnej súťaže Úsporné/úsmevné dopravné prostriedky ju majú veľmi bohatú. A tak vzniklo 138 súťažných obrázkov so skvelými nápadmi ako ušetriť na doprave, ale aj ako zachrániť zemeguľu pred znečistením.