MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Promo video
Kultúra mesta

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

19.05.2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

19.05.2016

Adresát (Tomáš Brázda) si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 1 do 06.06.2016.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielok

18.05.2016

Adresáti (Tomáš Hidasi, Tomáš Štefan a Pavol Guláš) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 1 do 28.05.2016.

ÚRADNÉ OZNAMY

Výberové konanie

18.05.2016

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a slovenská literatúra).

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu Terasa

16.05.2016

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 15. mája 2016 nastane zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu TERASA mesta Moldava nad Bodvou t.j. vývoz komunálneho odpadu sa od 20. týždňa uskutoční v UTOROK.

Výberové konanie

11.05.2016

Správna rada neziskovej organizácie Zachraňujeme životy, n.o. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu - riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy.

AKTUALITY

Prešovská cimbalová struna

Prešovská cimbalová struna

11.05.2016

6. mája 2016 zorganizovali v Základnej umeleckej škole J. Poschla v Prešove 1. ročník cimbalovej súťažnej prehliadky pod názvom "Prešovská cimbalová struna", na ktorú sme sa odhodlali ísť si zahrať a tak aj reprezentovať našu školu v hre na tento nezvyčajný hudobný nástroj.

Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu

Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu

09.05.2016
Vokálno-inštrumentálny súbor Zekeres pôsobiaci pri Základnej umeleckej škole pod umeleckým vedením p. uč. Tibora Viszlaiho sa 29.apríla 2016 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy v Rimavskej Sobote.
Súťažná prehliadka v hre na klavíri

Súťažná prehliadka v hre na klavíri

27.4.2016
V Spišskej Novej Vsi sa dňa 19.4.2016 konal 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Našu Základnú umeleckú školu zastupovali žiaci, ktorí súperili v II. kategórii. Tejto kategórie sa zúčastnilo 51 žiakov a v III. kategórii si zmeralo sily 31 súťažiacich. Konkurencia bola mimoriadne silná.