Foto: Adrián Juríček
Foto: Andrea Lebocká
Foto: Branislav Jánoš
Foto: Branislav Jánoš
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Úradná tabuľa
29.júna 2015 o 20:13 pondelok

Týmto vás pozývam na 7. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční 2. júla 2015 o 17:00 vo veľkej sále MsKS (Hlavná 58).


26.júna 2015 o 08:36 piatok

Mesto Moldava nad Bodvou v zastúpení JUDr. Ing. Slavomírom Borovským podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosť - vrátane vnútorného vybavenia. (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, a to Dom smútku na Hlavnej ulici 125 v Moldave nad Bodvou.


25.júna 2015 o 14:39 štvrtok

Oznamujeme, že vývoz separovaného odpadu od mesiaca júl 2015 t.j. dňa 04.07. 2015 zo všetkých lokalít mesta Moldava nad Bodvou, sa bude vykonávať prostredníctvom pridelených jednorazových fóliových vriec na separovaný odpad.Aktuality
30.júna 2015 o 12:43 utorok

V materskej škole sa vymení 20 toaliet a opraví sa kanalizácia. Celková cena rekonštrukcie je približne 7000 eur. Práce vykonávajú pracovníci Mesta Moldava n/B.


30.júna 2015 o 12:35 utorok

Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky Moldavy usporiadala moldavská organizácia Csemadoku v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom výstavu z historických momentov mesta. 24. júna bola v F-klube otvorená výstava pod názvom Historické riadky dokumentov.


30.júna 2015 o 12:22 utorok

V sobotu (27. júna) žila Moldava športom, dobrou hudbou a pestrým spoločenským programom. 1. ročník Moldavského festivalu kultúry a športu priniesol do mesta lákavú ponuku atrakcií a množstvo možností na zábavu.Mestské kultúrne stredisko
06.mája 2015 o 12:01 streda

Ženská folklórna skupina Živena sa dňa 2.mája 2015 už tradične zúčastnila na prehliadke ľudovej piesne vo Svinici - Dargovská ruža. V tomto roku to bol už 45. ročník tejto regionálnej prehliadky.


07.apríla 2015 o 09:33 utorok

Dňa 31.3.2015 sa o 17 00 hod. rozoznela sála MsKS tónmi skladateľov romantizmu. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Moldava nad Bodvou pripravili  program, ktorý priniesol trochu iný pohľad na umenie romantizmu.Kalendár udalostí

 

 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi CSEMADOK

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

Centrum voľného času

FK Bodva

ŠK Bodva

ŠK Bodva Lukostreľba

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

Maľovaná mapa

 

www.srzmoldava.sk

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

Moldava n/B

 

Materská škola Rosnička - Leveli Béka ÓvodaCopyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács