MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

21.11.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Uznesenie z 39. zasadnutia MZ

20.11.2017
Uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 10.11.2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

16.11.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o výberovom konaní

15.11.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku.

Oznámenie o dražbe

10.11.2017
Dražobná spoločnosť, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 19. december 2017 o 10:00 hod.

Vyjadrenie primátora mesta k výsledkom volieb do orgánov samosprávnych krajov

06.11.2017
Máme za sebou ďalší dôležitý krok v živote mesta a regiónu. Voľby do VÚC prebehli bez problémov, vážnejších incidentov a dôstojne, za čo patrí vďaka všetkým tým, ktorí tieto voľby zabezpečovali ako aj obyvateľom mesta či kraja.

AKTUALITY

Výsledky volieb do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Výsledky volieb do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

10.11.2017
Aj Moldavčania si vo voľbách do vyššieho územného celku vyberali zástupcov do krajského zastupiteľstva. Výsledky volieb mnohých prekvapili.
Októbrový koncert ZUŠ

Októbrový koncert ZUŠ

03.11.2017
Školský rok 2017/2018 sa nám ledva začal a my sme už dňa 26.októbra 2017 uskutočnili prvý jesenný koncert. Bol venovaný hlavne našim starším, ktorí si zaslúžia pozornosť a to nielen v mesiaci ich sviatku, ale aj počas celého roka.
Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne

26.10.2017
Pri cintoríne pred Domom smútku vznikol menší park. Počas minulého týždňa tam prebiehali práce, pri ktorých sa z betónového miesta stalo miesto na odpočinok plné kvetov, stromov a zelene.