MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

13.07.2018
Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

12.07.2018
Mesto Moldava nad Bodvou ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania a predvolanie na ústne pojednávanie vo veci stavby "Zmiešaná zástavba Kiss - ...".

Pozvánka na 46. zasadnutie MZ

11.07.2018
Pozývame Vás na 46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2018 (štvrtok) o 9:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

ÚRADNÉ OZNAMY

ZŠ ČSA oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

09.07.2018
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory (školský bufet) v objekte ZŠ.

Oznámenie o začatí stavebných prác

04.07.2018
Vážení občania,
dňa 4. júla sa začali stavebné práce na novostavbe chodníka na ul. Nová (smer od Inkubátorového domu po autobusové depo) pozdĺž cesty.

Oznam o zmene úradných hodín MsKS

02.07.2018
Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oznamuje zmenu úradných hodín platnú od 2. júla do 31. augusta 2018.

AKTUALITY

Pobytový tábor - Tartráčik

Pobytový tábor - Tartráčik

12.07.2018
Leto s CVrČkom sme otvorili vydareným turistickým táborom vo Vysokých Tatrách. Naša cesta viedla najprv na Štrbské Pleso, kde sme boli aj ubytované.
Poďakovanie sponzorom podujatia

Poďakovanie sponzorom podujatia

03.07.2018
Dovoľte mi poďakovať v mene mesta Moldava nad Bodvou a MsKS Moldava, všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom či už vecným alebo peňažným darom prispeli do Tomboly počas Moldavského festivalu kultúry a športu 2018.
Poďakovanie ZUŠ Moldava nad Bodvou

Poďakovanie ZUŠ Moldava nad Bodvou

03.07.2018
Moldavský Festival kultúry a športu je už tradične pre našu školu posledným vystúpením v školskom roku. Do posledného miesta zaplnenej sále Podnikateľského inkubátora predviedla naša škola pestrý program.

POZVÁNKY