MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19.02.2018
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 28. február 2018 v čase od 7:40 do 16:20 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite - Moldava nad Bodvou: celá ul. Poľovnícka, ul. Jiskrova (č.d. 2 a 4), ul. Vodná (č.d. 9, 11, 33, 35, 40, 43-74).

Verejná vyhláška

19.02.2018
Mestu Moldava nad Bodvou ako správcovi daní a poplatkov nie je známy pobyt alebo sídlo adresátov uvedených v tejto verejnej vyhláške. Z uvedeného dôvodu sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou.

Zverejnenie zámeru predaja majetku mesta

16.02.2018
Mesto Moldava nad Bodvou zverejňuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto: pedagogický asistent.

Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

06.02.2018
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou oznamuje, že na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach zatvára školské zariadenie od 7.2.2018 do 9.2.2018.

Oznámenie

17.01.2018
Oznámenie o zmene otváracích hodín v Mestskej knižnici.

AKTUALITY

Pekná maďarská reč

Pekná maďarská reč

15.02.2018
Okresný úrad Košice, Odbor školstva, poveril aj v tomto roku Centrum voľného času CVrČek zorganizovaním okresného kola súťaže Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd.
Rozprávkový karneval

Rozprávkový karneval

30.01.2018
V nedeľu, 28. januára 2018, zorganizovalo Centrum voľného času CVrČek Rozprávkový karneval. Organizátori sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým maskám za to, že prijali ich pozvanie a prišli.
Pitná voda v osade

Pitná voda v osade

25.01.2018
Nie všetci obyvatelia osady na Budulovskej ulici majú prístup k pitnej vode, a to z dôvodu, že sa stali neplatičmi. Vodárne ich od vodovodu odpojili pred tromi rokmi.