MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

18.02.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 7. marec 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úsekoch:
- Mlynská ulica
- Jesenského ulica (celá + garáže), Nová ulica (č.d.: 1, 5), Rožňavská (č.d. 12, 14, 16, 18, 23), Vodná ulica (1, 5-13 nepárne, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 19).

VZN č. 109 a č. 110, Dodatok č. 6 k VZN č. 58

15.02.2019
VZN č. 109 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Moldava n/B
VZN č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava n/B
Dodatok č. 6 VZN o záväznej časti zmien a doplnkov č. 6 ÚPN SÚ Moldava nad Bodvou, ktorým sa dopĺňa VZN o územnom pláne sídelného útvaru Moldava n/B

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

14.02.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľ / opatrovateľka.

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

18.02.2019
Základná škola, Severná 21 v Moldave nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca školskej jedálne.

Oznámenie o poruche na hlavnom vedení vodovodu

11.02.2019
Dnes, 11. februára došlo na Budulovskej ulici k poruche na hlavnom vedení vodovodu. Práce na odstraňovaní tejto poruchy začnú približne od 09:00 hod.

Oznámenie o dražbe

05.02.2019
JUDr. Oľga Kmeťová ako dražobník zverejňuje oznámenie o dražbe.
Dátum konania: 7. marec 2019 o 14:30 hod.

AKTUALITY

Prvé miesta potešia!

Prvé miesta potešia!

15.02.2019
Dňa 9. februára 2019 sa žiaci našej ZUŠ zúčastnili na tanečnej súťaži SHOW CUP v Košiciach.
Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč

07.02.2019
Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou, poverené Okresným úradom Košice, odborom školstva, zorganizovalo 6. februára 2019 okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč.
Metodický deň učiteľov MŠ

Metodický deň učiteľov MŠ

04.02.2019
1. februára 2019 sa takmer 60 učiteľov materských škôl z nášho mesta i okolia stretlo v MŠ na Severnej ulici 19.