MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Informácia o voľnom pracovnom mieste

14.06.2019
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje opakovanú informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: "Odborný referent oddelenia investičných činností".

Pozvánka na 6. zasadnutie MsZ

11.06.2019
Pozývame Vás na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2019 (štvrtok) o 9.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, v Moldave nad Bodvou.

Uznesenia z 5. zasadnutia MsZ

11.06.2019
Uznesenia z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 28.05.2019.

OZNAMY

Oznámenie o prerušení dodávky vody 190614

14.06.2019
Z dôvodu plánovanej údržby rozvodnej siete vody na ulici Rožňavská – Moldava nad Bodvou bude prerušená dodávka vody dňa 28. júna 2019 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na ulici: Rožňavská, Podhorská, Obchodná, Ulica SNP, Jókaiho, Žižková.

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

14.06.2019
Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, oznamuje zámer prenajať nebytové priestory a to nebytové priestory (školský bufet) v objekte: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie

12.06.2019
Investor Obchodného centra v Moldave na ul. Rožňavská oznamuje, že v dňoch 12. a 13. júna 2019 bude vykonávať betonáž základovej dosky a práce z dôvodu dodržania technologického postupu budú prebiehať aj po 22.00 hodine.

AKTUALITY

Pokračovanie rekonštrukcie ZUŠky zastavené

Pokračovanie rekonštrukcie ZUŠky zastavené

14.06.2019
Dňa 11. júna 2019 sa realizovalo odovzdávanie stavby Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova fasád objektu ZUŠ Moldava nad Bodvou – I. etapa.
Benefičný koncert - Chvála vzájomnosti

Benefičný koncert - Chvála vzájomnosti

12.06.2019
V sobotu 8. júna 2019 kostol Sv. Jána Krstiteľa kláštora premonštrátov v Jasove praskal vo švíkoch. Na tohtoročnom koncerte Chvála vzájomnosti vystupovali totiž "hviezdy", ktoré potešili nielen obyvateľov z okolia, ale za ktorými sa oplatí cestovať aj na veľkú diaľku.
Rekonštrukcia Športovej haly K5

Rekonštrukcia Športovej haly K5

05.06.2019
Športová hala K5 vznikla prestavbou nevyužívaného objektu s pôvodne nainštalovanou umelou ľadovou plochou s mantinelmi. Nedokončenou prestavbou, nevhodným výberom použitých materiálov a nekvalitne prevedenou prácou došlo k postupnému znehodnoteniu prostredia a tým klesla aj atraktivita využitia objektu.