MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o uložení zásielky

23.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresáti trvale bytom Moldava nad Bodvou majú uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

23.03.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

23.03.2017
Navrhovateľ, Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice, doručil dňa 06. 03. 2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "ID R008 II/548 a II/550 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice".

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

15.03.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

15.03.2017
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov sa práve v jarnom období naše Slovensko mení na spálenisko. Na jar sme svedkami ako horia medze, stráne, priekopy, násypy železničných tratí, lúky, pasienky a ovocné sady. Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Oboznámte sa s dôsledkami vypaľovania.

Pilotný projekt - Revitalizácia zelene

09.03.2017
Mesto Moldava nad Bodvou začína s realizáciou pilotného projektu Revitalizácie zelene na Školskej ulici. Vzhľadom nato, že Školská ulica je najfrekventovanejším peším priestorom slúžiacim pre obyvateľov mesta.

AKTUALITY

Akčné jarné prázdniny

Akčné jarné prázdniny

15.03.2017
Centrum voľného času CVrČek zorganizovalo pre deti v dňoch od 6. do 10. marca 2017 "akčné" prázdninové podujatia.
Februárový interný koncert ZUŠ

Februárový interný koncert ZUŠ

23.02.2017

V utorok 21. februára 2017, sa v popoludňajších hodinách uskutočnil Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ Moldava nad Bodvou. Účinkujúci boli žiaci od najmladších ročníkov po tie najvyššie s melódiami, ktoré zazneli v ich podaní. Celý koncert sa niesol v duchu lásky, priateľstva a vzájomného porozumenia.

27. mimoriadne zasadnutie MZ

27. mimoriadne zasadnutie MZ

08.02.2017

Na žiadosť niektorých poslancov sa v piatok 3. februára uskutočnilo 27. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V zasadacej miestnosti Inkubátorového domu rokovali poslanci o vetovaných uzneseniach primátorom mesta Slavomírom Borovským.