MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva k chovateľom hydiny a vtáctva

26.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat, vydaným Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Košice - okolie, vyzýva všetkých chovateľov hodiny a vtákov, chovaných v zajatí v katastrálnom území Moldava nad Bodvou a Budulov, aby v čase najneskôr do 28.04.2017 (piatok) do 12:00 hod. podali hlásenie o mene a priezvisku držiteľa zvierat, adrese, telefonickom kontakte, druhu a počte chovanej hydiny a vtáctva.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

26.04.2017
Adresát si môže dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

24.04.2017
Mesto Moldava nad Bodvou vykonáva doručenie zásielky touto verejnou vyhláškou.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam o výberovom konaní

03.04.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - administratívny pracovník - mzdová účtovníčka.

Plán kosenia na rok 2017

03.04.2017
1. kosenie: od 10. apríla do 13. apríla - Hlavná ul., park na Hlavnej ul.
2. kosenie: od 24. apríla do 31. mája
3. kosenie: od 1. júna do 15. júla
4. kosenie: od 16. júla do 31. augusta
5. kosenie: od 1. septembra do 20. októbra

Informácia o voľnom pracovnom mieste

15.03.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

AKTUALITY

Naše zlaté FeminiTRI

Naše zlaté FeminiTRI

24.04.2017
Utorok pred Veľkonočnými prázdninami sa stal šťastným dňom pre divadelný súbor FeminiTRI. Ten sa v zastúpení Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková zúčastnil krajského kola súťaže Divadla poézie v Michalovciach a doniesol si domov krásne prvé miesto s postupom na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín.
A je tu opäť ZLATO

A je tu opäť ZLATO

24.04.2017
Na Veľkonočné sviatky sme sa síce tešili a chystali, ale pred tým sme sa usilovne pripravovali aj na 5.ročník súťažnej prehliadky sláčikových nástrojoch, ktorú vyhlásila ZUŠ Bernoláková v Košiciach na 12. apríla 2017.
Opäť krásne umiestnenia našich žiakov

Opäť krásne umiestnenia našich žiakov

24.04.2017
Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského, úspešne ukončila v poradí už 17. ročník celoslovenskej súťaže v hre na sólovom klavíri, v hre na husliach, v hre v komornom obsadení s klavírom a bez klavíra. Súťažný maratón prebiehal v dňoch 6.-7. apríla 2017.