MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o výberovom konaní

14.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici.

Oznámenie o výberovom konaní

14.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vjm - Óvoda v Budulove.

Oznámenie o uložení zásielok

13.11.2018
Adresáti (4) si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, na Bartalosovej ulici č. 16 v kancelárii č. 1.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o relizácii stavebných prác

06.11.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že od 6. novembra začnú realizácie stavebných prác na Nám. Ľ. Štúra v Moldave nad Bodvou, v rámci projektu: „Stojisko podzemných kontajnerov“ a práce na výmene bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici v Moldave nad Bodvou.

Právny rozbor rozsudku NS SR

31.10.2018
Právny rozbor rozsudku Najvyššieho súdu týkajúci sa opatrenia primátora ohľadom pracovnej činnosti mestských policajtov.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

31.10.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018.

AKTUALITY

Október Mesiac úcty k starším

Október Mesiac úcty k starším

31.10.2018
Dňa 23. októbra 2018 žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy zahájili koncertnú činnosť školy. Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším, aj koncert bol venovaný predovšetkým starým rodičom
ETM 2018 - Deň bez áut - Šachový turnaj

ETM 2018 - Deň bez áut - Šachový turnaj

24.09.2018
Plánovaný šachový turnaj sa 22. septembra 2018 neuskutočnil na ulici, ale v CVrČkovi. Zúčastnilo sa na ňom 13 detí z Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a Budulova.
ETM 2018 - Deň bez áut - Ulica

ETM 2018 - Deň bez áut - Ulica

24.09.2018
22. september 2018 je všade v Európe "Dňom bez áut". Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia sme uzavreli časť Severnej ulice a na ulici pripravili bežeckú dráhu.