MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška

22.02.2017

Na návrh Východoslovenskej distribučnej a. s., so sídlom v Košiciach, bolo na príslušnom stavebnom úrade dňa 1. 2. 2017 začaté územné konanie o umiestnení stavby "Moldava nad Bodvou - výstavba slučky MTR7 po V533" v kat. úz. Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

22.02.2017

Ohlasovňa pobytu v Moldave nad Bodvou zrušila dňom 22.02.2017 trvalý pobyt: Kristína Gyulová (nar. 1990). Miestom nového trvalého pobytu je mesto Moldava nad Bodvou.

Zahájenie prevádzky novovybudovanej kanalizácie - Budulov

22.02.2017

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zahájila prevádzku novovybudovanej verejnej kanalizácie s prípojkami v meste Moldava nad Bodvou, časť Budulov, vybudovanej v rámci projektu: "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva" stavba: "Moldava nad Bodvou - časť Budulov - kanalizácia - rozšírenie".

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam o výberovom konaní

14.02.2017

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto - školský sociálny pedagóg.

Multifunkčné športové centrum - výzva SZĽH

08.02.2017

Slovenský zväz ľadového hokeja oslovil sídla nad 5000 obyvateľov s možnosťou výstavby multifunkčných športových centier pre deti a mládež. Termín na potvrdenie záujmu obcí, ktoré dokážu poskytnúť lokalitu, je do 15. februára 2017.

Oznámenie

01.02.2017

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, že od 1. februára 2017 sa kancelária terénnych sociálnych pracovníkov presťahovala na adresu Hviezdoslavova 30.

AKTUALITY

Februárový interný koncert ZUŠ

Februárový interný koncert ZUŠ

23.02.2017

V utorok 21. februára 2017, sa v popoludňajších hodinách uskutočnil Interný koncert v koncertnej sále ZUŠ Moldava nad Bodvou. Účinkujúci boli žiaci od najmladších ročníkov po tie najvyššie s melódiami, ktoré zazneli v ich podaní. Celý koncert sa niesol v duchu lásky, priateľstva a vzájomného porozumenia.

27. mimoriadne zasadnutie MZ

27. mimoriadne zasadnutie MZ

08.02.2017

Na žiadosť niektorých poslancov sa v piatok 3. februára uskutočnilo 27. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. V zasadacej miestnosti Inkubátorového domu rokovali poslanci o vetovaných uzneseniach primátorom mesta Slavomírom Borovským.

Spomienky najstaršej obyvateľky

Spomienky najstaršej obyvateľky

08.02.2017

Pani Jozefína Krivačeková celý život pracovala. V ťažkých životných chvíľach jej pomáhala viera v Boha. A práve vďaka nej a výdatnej podpore rodiny oslávi najstaršia obyvateľka Moldavy vo februári 98. narodeniny. Aj napriek vysokému veku je stále čiperná.