MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Uznesenie z 34. zasadnutia MZ

23.06.2017
Uznesenie z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou zo dňa 15.06.2017.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

22.06.2017
Adresát (TV OMEGA s.r.o.) si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní na Daňovom úrade Košice kontaktnom mieste Moldava nad Bodvou, kancelária č. 15.

Oznámenie o uložení zásielky

22.06.2017
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že adresát trvale bytom Moldava nad Bodvou má uloženú listovú zásielku na Mestskom úrade.

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

12.06.2017
Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje voľné pracovné miesto - opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznam o výberovom konaní

07.06.2017
Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesta - školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

Dopravné obmedzenie pri Inkubátorovom dome

07.06.2017
Dňa 7.6.2017 bude realizovaný pretlak pod cestnou komunikáciou a rozkopávka pred TS pri Inkubátorovom dome. Žiadame vodičov o trpezlivosť pre mierne dopravné obmedzenie.
Ďakujeme za pochopenie.

AKTUALITY

Návšteva v partnerskom meste

Návšteva v partnerskom meste

23.06.2017
V dňoch od 16. do 20. júna 2017 pobudlo 29 detí/mladých ľudí z moldavských škôl, 4 vychovávatelia z CVrČka a 2 kuchárky z MŠ v letnom tábore Brumov, v Južných Čechách.
Prehliadka netradičných zoskupení 2017

Prehliadka netradičných zoskupení 2017

16.06.2017
Dňa 9. júna 2017 nám Prehliadka netradičných zoskupení už po desiaty krát otvorila kultúrne vyžitie občanom Moldavy aj v externom prostredí. Hudba, ktorá sa niesla na tejto nesúťažnej forme prehliadky, je od klasickej po populárnu v prevedení pestrých hudobných zoskupení pred budovou ZUŠ Moldava nad Bodvou. Tento rok sa na prehliadke zúčastnili štyri Základné umelecké školy.
Škôlkarský slávik

Škôlkarský slávik

07.06.2017
Dňa 6.6 2017 od 9:30 hod. MŠ Hviezdoslavova v spolupráci so ZUŠ v Moldave nad Bodvou organizovala v koncertnej sále ZUŠ okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkarský slávik“.