MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o výberovom konaní

15.05.2019
Mesto Moldava nad Bodvou vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda ČSA 22, Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 10. jún 2019 v čase od 8:10 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: celé ulice Hviezdoslavova, Kalvínska a Dukelských hrdinov.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

15.05.2019
Spoločnosť VSD a.s. oznamuje, že v termíne 5. jún 2019 v čase od 7:50 do 12:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Kováčska, Janka Kráľa, Debraďská, Letná, Vodná, Hlavná, záhradkárska lokalita pri ul. Vodná.

OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

16.05.2019
Obecný úrad Jasov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg.

Oznámenie o opakovanej dražbe

16.05.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, Csc. ako dražobník zverejňuje oznámenie o opakovanej dražbe.

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

15.05.2019
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje upustenie od dobrovoľnej dražby.
Dátum konania: 14. máj 2019 o 10:15 hod.

AKTUALITY

Kontrolný deň primátora

Kontrolný deň primátora

17.05.2019
V piatok (10.05.) sa uskutočnil ďalší z pravidelných kontrolných dní primátora mesta.
Hudba a film v ZUŠke

Hudba a film v ZUŠke

17.05.2019
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Preplnená sála Základnej umeleckej školy Moldava nad Bodvou zažila na vlastné uši a oči jedinečnú spoločnú cestu FILMU A HUDBY.
Kompostéry od mesta zadarmo

Kompostéry od mesta zadarmo

14.05.2019
Problematika triedenia odpadu je stále viac a viac aktuálna nielen v našom meste. Jedným zo spôsobov ako znížiť množstvo komunálneho odpadu je použitie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti na tvorbu kompostu.