MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

27.10.2016

Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 1.

Verejná vyhláška

26.10.2016

Na základe žiadosti Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Košice podanej dňa 20.07.2016 bolo Okresným úradom Košice-okolie, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 19.10.2016 vydané vodoprávne povolenie č.OU-KS-OSZP 2016/009435 na zmenu vodnej stavby "Jasov - kanalizácia" a na užívanie predmetnej vodnej stavby.

Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky

25.10.2016

Adresáti si môžu dodací doklad prevziať v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 1.

ÚRADNÉ OZNAMY

Informácia o voľnom pracovnom mieste

26.10.2016

Zariadenie pre seniorov - Domov Sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou oznamuje jedno voľné pracovné miesto na pozíciu: opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb.

Oznámenie

25.10.2016

Dňa 24.10.2016 bolo Mestskému úradu v Moldave nad Bodvou doručené oznámenie o spoločenskej akcii s názvom 7. lampiónový sprievod, ktorá sa uskutoční dňa 4. novembra 2016 Organizátorom je miestna organizácia strany MOST-HÍD v Moldave nad Bodvou.

Oznámenie o celoplošnej deratizácii

13.10.2016

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje verejnosti rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďuje toto  opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Moldava nad Bodvou v termíne od 10.10.2016 do 30.11.2016.

AKTUALITY

Poďakovanie ZŠ na Severnej ulici

Poďakovanie ZŠ na Severnej ulici

07.10.2016

Vážení občania, Základná škola na Severnej ulici s potešením oznamuje všetkým obyvateľom nášho mesta, že v projekte SPP spoločne pre Slovensko sa škola vďaka vášmu hlasovaniu umiestnila na 1. mieste.

Mestské kúpalisko - štatistika za leto

Mestské kúpalisko - štatistika za leto

05.10.2016

Od 01.07.2016 do 31.08.2016 bolo kúpalisko otvorené 32 dní. Celková návštevnosť za toto obdobie bolo 1.821 dospelých osôb a 941 detí. Priemerne bolo na kúpalisku 86 osôb denne.

Skončil sa Európsky týždeň mobility

Skončil sa Európsky týždeň mobility

26.09.2016

Skončil sa Európsky týždeň mobility (ETM) aj Týždeň dobrovoľníctva (TD). Obe sa konajú každý rok od 16. do 22. septembra. V tomto roku ho organizovalo 2 418 miest v Európe a na Slovensku sa do kampane zapojilo 46 miest. Moldava nad Bodvou bola jedným z nich, a to už po šiesty krát.