MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste
    
ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o uložení zásielok

18.06.2018
Adresáti si môžu prevziať zásielky v úradných hodinách na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1.

Protest prokurátora

14.06.2018
Protest prokurátora proti uzneseniu z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Moldava nad Bodvou č. 305/2016 zo dňa 09.11.2016.

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení

13.06.2018
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o sociálnych službách
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí stavebných prác

18.06.2018
Vážení občania,
dňa 19. júna sa začnú stavebné práce na novostavbe chodníka na ul. Hunyadiho pozdĺž cesty s bezbariérovým riešením vstupov.

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

15.06.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a okresu Košice - okolie od 15.06.2018 od 15.00 hod. až do odvolania.

Oznámenie

12.06.2018
Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje, že dňa 15. júna 2018 (piatok) bude sociálne oddelenie a oddelenie evidencie obyvateľstva na Bartalosovej 16 z dôvodu účasti na školení zatvorené. Písomné žiadosti je možné vybaviť v podateľni Mestského úradu na Bartalosovej 16.

AKTUALITY

Oceňovanie úspešných žiakov 2018

Oceňovanie úspešných žiakov 2018

13.06.2018
Mesto opäť nezabudlo na najlepších študentov Moldavy a ocenilo ich šikovnosť a snahu na slávnostnom podujatí, ktoré 5. júna usporiadalo Mestské kultúrne stredisko.
Škôlkársky slávik 2018

Škôlkársky slávik 2018

08.06.2018
Dňa 6.6 2018 MŠ Hviezdoslavova v spolupráci so ZUŠ v Moldave n/B organizovala okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom: „Škôlkársky slávik“.
TaktiC - Oslavy s Margeritou

TaktiC - Oslavy s Margeritou

06.06.2018
Posledným podujatím Týždňa aktivít CVČ CVrČek bola oslava Dňa detí s Margeritou.