MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

ELEKTRONICKÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o zrušení veterinárneho opatrenia

24.05.2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie zrušuje veterinárne opatrenia zo dňa 19.4.2017, ktoré boli nariadené v súvislosti so zistením a potvrdením choroby - vtáčej chrípky v malochove hydiny v obci Čečejovce.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.05.2017
Ohlasovňa pobytu v Moldave nad Bodvou zrušila dňom 23.05.2017 trvalý pobyt: Marta Kónyová (nar. 1998). Miestom nového trvalého pobytu je mesto Moldava nad Bodvou.

Oznámenie o uzávierke priecestia

23.05.2017
Realizácia úplnej uzávierky štátnej cesty III/050176 (III/3307), Moldava nad Bodvou, ul. Budulovská, na železničnom priecestí v žkm 27,538 na úseku trati Moldava nad Bodvou - Turňa nad Bodvou - stanovisko.
Termín uzávierky priecestia je 19.06.2017 (pondelok) od 07:00 hod. do 15:00 hod.

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam

23.05.2017
Ospravedlňujeme sa obyvateľom mesta Moldava nad Bodvou na uliciach Severná a Námestie mieru za vzniknutú situáciu z dôvodu neuskutočnenia vývozu komunálneho odpadu z podzemných kontajnerov dňa 23.05.2017. Z dôvodu neoznámenia poruchy zvozového vozidla spoločnosťou KOSIT, a.s. a naplnenosti podzemných kontajnerov Vás žiadame o dočasné používanie náhradných 1100 l kontajnerov na komunálne odpady. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.
Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Oznámenie o začatí stavebných prác

22.05.2017
Vážení občania, dňa 22. mája sa začali stavebné práce na parkovisku na Školskej ulici oproti Gymnáziu Štefana Moysesa. Samospráva sa obracia na obyvateľov so žiadosťou, aby počas rekonštrukcie neparkovali v týchto priestoroch a umožnili stavebnej firme realizáciu prác. Termín ukončenia prác je 9. jún.

Zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom

15.05.2017
Aj na Slovensku je platný zákaz predaja toluénu bežným spotrebiteľom.

AKTUALITY

Umenie XX. a XXI. storočia

Umenie XX. a XXI. storočia

09.05.2017
Dňa 4. mája 2017 sa žiakom Základných škôl II. stupňa v Moldave nad Bodvou spestrilo doobedie tónmi hudby 20. a 21. storočia. Program bol pestrý vďaka skladbám od známych interpretov a skladateľov v podaní žiakov hudobného a tancami z tanečného odboru.
Naše zlaté FeminiTRI

Naše zlaté FeminiTRI

24.04.2017
Utorok pred Veľkonočnými prázdninami sa stal šťastným dňom pre divadelný súbor FeminiTRI. Ten sa v zastúpení Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková zúčastnil krajského kola súťaže Divadla poézie v Michalovciach a doniesol si domov krásne prvé miesto s postupom na celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín.
A je tu opäť ZLATO

A je tu opäť ZLATO

24.04.2017
Na Veľkonočné sviatky sme sa síce tešili a chystali, ale pred tým sme sa usilovne pripravovali aj na 5.ročník súťažnej prehliadky sláčikových nástrojoch, ktorú vyhlásila ZUŠ Bernoláková v Košiciach na 12. apríla 2017.