Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Kritériá pre zaradenie do poradovníka

Kritéria k zaradeniu žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov do poradovníka

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vedie poradie  žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby a žiadateľov o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby v zmysle zverejnených kritérií.

Ako zákon o sociálnych službách uvádza v § 8 ods. 4, „Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 6 neustanovuje inak.“

Kritériá k zaradeniu žiadateľov do poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby u neverejných poskytovateľov sú nasledovné:

  1. určený (dosiahnutý) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. dátum podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
  3. v prípade zhody dátumu podania žiadostí s totožným stupňom odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sa žiadosti zaradia do poradia podľa dátumu narodenia žiadateľa od vekovo najstaršieho žiadateľa.

Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom na území mesta Moldava nad Bodvou písomne na adresu:

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou
oddelenie sociálnych vecí
Školská 2, 045 01  Moldava nad Bodvou

Bez ohľadu na kritériá uvedené vyššie, obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak:

  • je jej život alebo zdravie vážne ohrozené,
  • fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  • fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby sa považuje najmä, ak:

  • táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby,
  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo
  • táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo
  • jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka. 

V prípade bezodkladného zabezpečenia sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách sa  uvedie len  meno a priezvisko fyzickej osoby a adresa jej pobytu. Písomnú žiadosť predloží dodatočne.

Úrad

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, streda 18. 5. 2022
jasná obloha 17 °C 7 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/6 °C
piatok 20. 5. zamračené 23/8 °C
sobota 21. 5. slabý dážď 27/13 °C
rozšírené vyhľadávanie