Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

10. zasadnutie MZ - 14.2.2024

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. február 2024 (streda) o 13.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Odpovede na interpelácie a  interpelácie poslancov.
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení.
   dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu.
   správa

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného   poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2023.

6. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu kontokorentného úveru k 31.12.2023 a k stave dlhu mesta Moldava nad Bodvou. Správa o výsledku kontroly č. HK/1/2024.
   správa k úveru
   správa HK/1

7. Návrh na schválenie nových Zásad hospodárenia s majetkom mesta Moldava nad Bodvou.
   dôvodová správa
   pripomienky
   zásady hospodárenia

8. Návrh na schválenie zámeru na zámenu pozemkov mesta za pozemky v areáli futbalového štadiónu.
   dôvodová správa
   list vlastníctva (301) + mapa
   list vlastníctva (3531a)
   list vlastníctva (3531b) + mapa

9. Návrh na schválenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Moldava nad Bodvou.
   dôvodová správa
   písomná časť
   grafická časť
   oznámenie
   zápisnica
   pozemky
   úpravy pozemkov

10. Návrh na schválenie odpustenia inflačnej doložky v nájomnom na rok 2024 pre nájomcov nebytových priestorov v budove Polikliniky v Moldave nad Bodvou.
   dôvodová správa
   žiadosť
   potvrdenie 2021
   potvrdenie 2023

11. Žiadosť na schválenie použitia kontokorentného úveru v roku 2024.
   dôvodová správa
   PB Bau
   El Pro Kan
   plnenie rozpočtu
   Sales Corp
   úprava RTG
   vybavenie haly
   zoznam faktúr

12. Určenie tajomníka Komisia kultúry, cestovného ruchu a cirkevných náležitostí pri Mestskom zastupiteľstve.

13. Návrh na zverenie majetku mesta do správy:
a) Základnej škole na ul. Československej armády 15,
b) Základnej škole s VJM na ul. Československej armády 15,
c) Základnej škole na ul. Severnej 21.

14. Návrh na schválenie predloženia žiadostí o nenávratný finančný prostriedok:

a) Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Severná“.
​​​​​​​   dôvodová správa

b) Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektu s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou“.
​​​​​​​   dôvodová správa

c) Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v programe  Interreg  VI-A  NEXT  Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina  (ďalej  len  „Program“)
​​​​​​​   dôvodová správa

d) Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na podporu opatrovateľskej služby podľa výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR PSK-MPSVR-028-2023-NP-ESF
​​​​​​​   dôvodová správa

15. Rôzne.

- Informácia ohľadom Správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky týkajúcej sa rizík v súvislosti s možnosťou výmeny akcií VVS a.s. za dlhopisy.
   informácia
   dlhopisy

- Informácia o rekonštrukcii komunikácie III/3307 medzi Moldavou nad Bodvou a Budulovom.
   žiadosť

16. Podnety občanov.

17. Záver.

 

Pozvánka

Uznesenia

 

​​​​​​​

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 31 °C 18 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 26/19 °C
streda 24. 7. mierny dážď 28/17 °C
štvrtok 25. 7. zamračené 24/15 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie