Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Hlavný kontrolór

Osobitné postavenie medzi orgánmi mesta má hlavný kontrolór mesta Moldava nad Bodvou, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.
 

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

Mestský úrad Moldava nad Bodvou
Bartalosova 16, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

e-mail: kral.rastislav@moldava.sk

Pracovný úväzok 0,5
Zvolený do funkcie dňa 10.12.2015 (uznesenie MsZ č. 136/2015)
Pracovný pomer na určitú dobu od 14.12.2015 - 13.12.2021

Životopis (117.92 kB)
Odborné vzdelávanie hlavného kontrolóra akreditované Ministerstvom školstva SR č. 1551/2013/104/1 (1.61 MB)

Postavenie, úlohy a kompetencie hlavného kontrolóra upravuje predovšetkým zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór mesta vykonáva svoje úlohy v oblasti kontroly, dozoru a preverovania vybraných skutočností. V záujme napĺňať ciele dobre fungujúcej a transparentnej samosprávy sa zameriava na kontrolu plnenia úloh mesta v kontexte dodržiavania zásad zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Dodržiavanie týchto zásad kontroluje pri všetkých činnostiach mesta, napríklad pri nakladaní s jeho majetkom, pri kontrole príjmov a výdavkov mesta a pod.

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra mesta (38.13 kB)

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (247.8 kB)


PLÁNY KONTROLNEJ ČINNOSTI

Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2016
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 (319.93 kB)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 (400.91 kB)
 

SPRÁVY O KONTROLNEJ ČINNOSTI

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 174/2016 uložilo hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať správu o kontrolnej činnosti na každom (riadnom) zasadnutí zastupiteľstva.

Správy o kontrolnej činnosti za rok 2015 (1.01 MB)
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
Správy o kontrolnej činnosti za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti č. 1/2021 zo dňa 29.04.2021 (355.24 kB)
Správa o kontrolnej činnosti č. 2/2021 zo dňa 10.06.2021 (436.72 kB)
Správa o kontrolnej činnosti č. 3/2021 zo dňa 21.10.2021 (364.78 kB)
 

SPRÁVY Z USKUTOČNENÝCH KONTROL

Kontroly 2016
Kontroly 2017
Kontroly 2018
Kontroly 2019
Kontroly 2020

Správa z kontroly č. HK/2/2021, čiastková správa č. 1 (392.94 kB) – Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy ZUŠ Moldava nad Bodvou za školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

Správa z kontroly č. HK/2/2021, čiastková správa č. 2 (489.54 kB) – Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou - kontrola dodržiavania zákonnosti v rámci pracovno-právnej agendy ZUŠ Moldava nad Bodvou za školské roky 2019/2020 a 2020/2021.

Správa z kontroly č. HK/1/2021 (422.33 kB) – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní rozpočtových prostriedkov mesta v programe „Výkonné a zákonodarné orgány“ položka 637005 „špeciálne služby“ za rok 2020.

Správa z kontroly č. HK/3/2021 (421.8 kB) – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola súladu postupu mesta Moldava nad Bodvou s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s internými predpismi mesta Moldava nad Bodvou týkajúcimi sa postupov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek v období od 27.7.2016 do 27.7.2019, ktorých výsledkom bolo uzavretie zmlúv so spoločnosťou K&M&D, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 44781393.
 

ODBORNÉ STANOVISKÁ

Správa - informácia o vývoji dlhu mesta Moldava nad Bodvou k 31.5.2021 (319.46 kB)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 (364.74 kB)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 (436.43 kB)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 (437.66 kB)
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020 (633.96 kB)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 (375.02 kB)
Správa hlavného kontrolóra k návrhu na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 (437.28 kB)

Odborné stanoviská z roku 2016
Odborné stanoviská z roku 2017
Odborné stanoviská z roku 2018
Odborné stanoviská z roku 2019
Odborné stanoviská z roku 2020

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie