Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

14. zasadnutie MZ - 10.7.2024

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 10. júl 2024 (streda) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie.

2. Návrh na schválenie zámeru zapojenia sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita terénna sociálna práca (ďalej TSP).
   dôvodová správa

3. Návrh na schválenie zámeru na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 v zmysle  § 2 zákona č. 302/2016 Z.z. o poskytovaní dotácie: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
   dôvodová správa

4. Návrh na schválenie zámeru na predloženie žiadosti o príspevok FBR03 v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorej cieľom je podporiť bilaterálne podujatia aj väčšie iniciatívy strategického rozsahu, realizované v spolupráci medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.
   dôvodová správa

5. Návrh na 4. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
   dôvodová správa
   výdavková časť
   príjmová časť
   správa HK

6. Návrh na schválenie navrhovaných členov správnej rady a dozornej rady v Nadácii pre budúcnosť – A Jövőért Alapítvány.
   dôvodová správa
   žiadosť
   žiadosť - preklad

7. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre Petra Sýkoru a Gabrielu Sýkorovú formou priameho predaja.
   dôvodová správa
   žiadosť
   cenová ponuka
   geometrický plán
   znalecký posudok

8. Návrh na prenechanie majetku  mesta do nájmu z dôvodov hodných osobitného v súlade s článkom 16 Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok
   návrh zmluvy

9. Návrh na schválenie zámeru na výstavbu „Areálu športu a oddychu“.
   dôvodová správa

10. Rôzne.

11. Podnety občanov.

12. Záver.

 

 

Pozvánka

Uznesenia

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
slabý dážď 31 °C 21 °C
pondelok 15. 7. slabý dážď 33/21 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 34/21 °C
streda 17. 7. slabý dážď 31/21 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie