Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Komu sa služba poskytuje?

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona (posudková činnosť)
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

Podmienky pre poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov:

 • podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s potrebnými prílohami na MsÚ - odbor školstva a sociálnych služieb
 • posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby posudkovým lekárom
 • prešetrenie sociálnej a rodinnej situácie občana
 • vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov medzi klientom a poskytovateľom

 

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje:

 • pomoc pri odkánanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť

 

Mesto Moldava nad Bodvou má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Zariadenia pre seniorov-Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou

 

Úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov – Domov Svätej Alžbety Moldava nad Bodvou:

v zmysle VZN č. 124

Úhrada za sociálne služby

Výška
úhrady
€/deň

Pomoc pri odkázanosti: stupeňodkázanosti IV - VI

2,00

STRAVOVANIE:

 

      racionálne stravovanie – stravná jednotka

2,85

      diabetické stravovanie – stravná jednotka

3,40

      režijné náklady na prípravu stravy

0,94

UBYTOVANIE:

 

      základná úhrada za 1 m2

0,48

     poplatok za lôžko

0,66

      zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 2 osoby

0,38

      zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 3 osoby

0,33

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

1,35

Používanie vlastného elektrospotrebiča

0,10


Tlačivá:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
Vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Dokumenty:
VZN č. 124
Zákon 448/2008 Z.z.

Úrad

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie