Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Výzvy na prevzatie zásielok

18. 6. 2024
Číslo: 15/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Alica Funtyová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG317414061SK do 30.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Monika Lechnerová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA516007464SK do 30.06.2024, odosielateľ UNION

Mária Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č.RG 317414027SK do 30.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Peter Štefán
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA580823639SK do 02.07.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Marek Horváth
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA586460892SK do 05.07.2024, odosielateľ: Exekútorský úrad

Svetlana Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK101619610SK do 06.07.2024, odosielateľ: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Viktória Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK101488914SK do 06.07.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Vojtech Helei
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA498595205SK do 06.07.2024, odosielateľ: Obec Turňa nad Bodvou

 

12. 6. 2024
Číslo: 14/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Irma Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG317409835SK do 28.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Dalibor Horváth
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG383888063SK do 28.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Mária Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG269396480K do 28.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Oliver Adam
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG383892522K do 29.06.2024, odosielateľ: Dôvera

 

11. 6. 2024
Číslo: 13/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Michal Guláš
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA537981755SK do 17.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Štefan Tomáš
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA580785374SK do 22.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Monika Šrobárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK099899423SK do 22.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Karol Hudák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA591140511SK do 24.06.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Vladimír Zupko
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA571024919SK do 24.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Marek Fako
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA516002422SK do 28.06.2024, odosielateľ: UNION BA

Irma Žigová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG383878707SK do 28.06.2024, odosielateľ: Dôvera

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK100555396SK do 28.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Peter Rybár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK100671542SK do 28.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Alica Funtyová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG317412030SK do 28.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

31. 5. 2024
Číslo: 12/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Jozef Fabo
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 419088067SK do 14.06.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná sporiteľňa

Irma Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 267175548SK do 14.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Richard Žiga
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 098451055SK do 14.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 098694220SK do 14.06.2024, odosielateľ: Mestský súd Bratislava

Gabriel Balázs
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. US 866396439SK do 14.06.2024, odosielateľ: Obec Turňa nad Bodvou

František Kuzma
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 597649660SK do 18.06.2024, odosielateľ: Exekútorský úrad

 

22. 5. 2024
Číslo: 11/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Dezider Ruszó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 240193605SK do 10.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Vojtech Ruszó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 240193579SK do 10.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Ondrej Ruszó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 240193494SK do 10.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Andrea Ruszóová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 240193477SK do 10.06.2024, odosielateľ: Dôvera

Karol Hudák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 591052967SK do 08.06.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Mariana Lakatošová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 333002413SK do 02.06.2024, odosielateľ: ORPZ Košice

Kristína Mátheová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 552563513SK do 02.06.2024, odosielateľ: Exekútorský úrad

 

13. 5. 2024
Číslo: 10/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou 

Zupková Natália
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 574939978SK do 18.05.2024, odosielateľ: UNION zdravotná poisťovňa

Marek Fako
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 515920851SK do 18.05.2024, odosielateľ: UNION zdravotná poisťovňa

Ján Adam
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 240155876SK do 28.05.2024, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa

Lusi Adamová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 240155859SK do 28.05.2024, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa

Jessica Žigová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 332875281SK do 31.05.2024, odosielateľ: ORPZ Košice

Karol Horváth
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 269380388SK do 31.05.2024, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

10. 5. 2024
Číslo: 9/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Slavomír Gilian
že na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA586256905SK do 25.05.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa Košice

 

7. 5. 2024
Číslo: 8/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Antonín Pipa
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA515836734SK do 12.05.2024, odosielateľ: UNION Zdravotná poisťovňa

Viktória Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK093674943SK do 12.05.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Dagmar Lindvaiová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 515945439SK do 12.05.2024, odosielateľ: UNION Zdravotná poisťovňa

Andrea Ruszóová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF 332628753SK do 14.05.2024, odosielateľ: ORPZ Košice

Monika Lechnerová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574925038SK do 14.05.2024, odosielateľ : UNION Zdravotná poisťovňa

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK094625348SK do 21.05.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Ján Ilavský
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA597607449SK do 24.05.2024, odosielateľ: Exekútorský úrad

Jaroslav Lakatoš
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA522002917SK do 27.05.2024, odosielateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Juraj Lukács
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK095250292SK do 27.05.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Miroslav Smutný
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA576521380SK do 27.05.2024, odosielateľ: Dôvera

 

15. 2. 2024
Číslo: 5/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Adrian Šmajda
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 340474767SK do 02.03.2024, odosielateľ: Stage Hands

Lenka Samková
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 086810555SK do 02.03.2024, odosielateľ: Úrad práce Košice

Ľuboš Gilian
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 580990375SK do 03.03.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Štefan Rybár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 580989797SK do 03.03.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

 

15. 2. 2024
Číslo: 4/2024
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Peter Lindvai
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 574850873SK do 26.02.2024, odosielateľ: UNION

Jazmína Lovasová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 266867936SK do 26.02.2024, odosielateľ: Dôvera

Michal Šimko
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 552877375SK do 26.02.2024, odosielateľ: VšZP

Aleš Kočan
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 552873444SK do 26.02.2024, odosielateľ: VšZP

Anastázia Čukilová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 581089503SK do 26.02.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Rudolf Bastyúr
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 580988187SK do 25.02.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Štefan Rybár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 580988235SK do 25.02.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Juraj Lukács
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 086655039SK do 01.03.2024, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Juraj Lukács
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 086655039SK do 01.03.2024, odosielateľ: Mestský súd Košice

Miroslav Smutný
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 537361845SK do 22.02.2024, odosielateľ: Dôvera

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie