Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Výzvy na prevzatie zásielok

18. 9. 2023
Číslo: 40/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Lenka Lindvaiová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574439901SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Roland Horváth
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA576436695SK do 06.10.2023, odosielateľ: Dôvera

Tomáš Lindvai
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574881156SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Róbert Adam
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574647201SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Svetlana Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK075237460SK do 02.10.2023, odosielateľ: Úrad práce Košice

Roland Žiga
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA519970076SK do 02.10.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

 

18. 9. 2023
Číslo: 40/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Lenka Lindvaiová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574439901SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Roland Horváth
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA576436695SK do 06.10.2023, odosielateľ: Dôvera

Tomáš Lindvai
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574881156SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Róbert Adam
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA574647201SK do 06.10.2023, odosielateľ: UNION

Svetlana Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK075237460SK do 02.10.2023, odosielateľ: Úrad práce Košice

Roland Žiga
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA519970076SK do 02.10.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

 

14. 9. 2023
Číslo: 39/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Viktória Horváthová, nar. 2002
že na Mestskom úrade v  Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30 má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk č. 81P/13/2023 do 29.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

 

12. 9. 2023
Číslo: 38/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Róbert Rybár, nar. 1985
že na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30 má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk č. 6Pc/30/2023-15 do 27.09.2023, odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou

Mária Rybárová, nar. 1979
že na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30 má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk č. 6Pc/30/2023-15 do 27.09.2023, odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou

 

8. 9. 2023
Číslo: 37/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Viktor Rigó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 074809152SK do 25.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Paulína Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG 345125542SK do 25.09.2023, odosielateľ: Dôvera

Tomáš Pollák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SA 002752127SK do 25.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Ján Magyar
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 536520236SK do 22.09.2023, odosielateľ: Dôvera

Eva Peterková
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 536288450SK do 19.09.2023, odosielateľ: Dôvera

Věra Bugošová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA53648088SK do 22.09.2023, odosielateľ: Dôvera

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 074714551SK do 23.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Bratislava IV

Mária Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 074980870SK do 29.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

 

31. 8. 2023
Číslo: 36/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Miroslav Vozár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA515360777SK do 12.09.2023, odosielateľ: UNION

František Kuzma
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA302475325SK do 15.09.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

Erika Rigóová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA536069499SK do 12.09.2023, odosielateľ: Dôvera

Bartolomej Horváth-Forgáč
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 536097089SK do 12.09.2023, odosielateľ: Dôvera

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 536192941SK do 12.09.2023, odosielateľ: Dôvera

František Nguen Van
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA536174316SK do 12.09.2023, odosielateľ: Dôvera

Ladislav Lechner
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535913758SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Mikuláš Ruszó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA536012083SK do 31.08.2023, odosielateľ: Dôvera

 

21. 8. 2023
Číslo: 35/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Diana Tamásová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535959088SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

ATTVIS s.r.o. Attila Viszlay
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF749761182SK do 22.08.2023, odosielateľ: ORPZ Košice

ATTVIS s.r.o. Attila Viszlay
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF749761179SK do 22.08.2023, odosielateľ: ORPZ Košice

Daniel Soltész
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 535902389SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Alena Gálová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 536001117SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Erika Rigóová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF889658212SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Ladislav Lechner
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535913758SK do 28.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Mikuláš Ruszó
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA536012083SK do 31.08.2023, odosielateľ: Dôvera

 

18. 8. 2023
Číslo: 34/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Marek Fako, nar. 1981
že na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Hviezdoslavova 30 má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk č. 14Ev1726/2008-75 do 28.08.2023, odosielateľ: Okresný súd Trebišov

 

14. 8. 2023
Číslo: 33/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Štefan Rybár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535203206SK do 25.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Tomáš Brázda
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535782859SK do 26.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Eva Rajnohová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK07332736SK do 01.09.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

 

7. 8. 2023
Číslo: 32/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Ing. Viktor Urbán
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA552830713SK do 11.08.2023, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Antonín Pipa
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SA002675411SK do 11.08.2023, odosielateľ: Okresný úrad Trebišov

Tomáš Brázda
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK071872505SK do 11.08.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

František Dojčák
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK071872519SK do 11.08.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Marianna Kuzma
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. UC132954179SK do 13.08.2023, odosielateľ: Obec Závadka nad Hronom

Milan Varga
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA450553691SK do 15.08.2023, odosielateľ: Sociálna poisťovňa Košice

Viktória Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK072215831SK do 15.08.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Lilien Ribárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF934432225SK do 15.08.2023, odosielateľ:  Dôvera

Elena Rybárová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RF934432035SK do 15.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Antonín Pipa
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA519924023SK do 15.08.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

Helena Zupková
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA310463385SK do 17.08.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

Juraj Lukács
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK072421904SK do 17.08.2023, odosielateľ: Okresný súd Banská Bystrica

Timea Zupková
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA450558889SK do 20.08.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

Alica Žigová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. RG345026655SK do 21.08.2023, odosielateľ: Dôvera

Martina Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA519954100SK do 22.08.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

Tibor Nagy
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA451197988SK do 25.08.2023, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Viktória Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA519937985SK do 25.08.2023, odosielateľ: Exekútorský úrad

 

21. 7. 2023
Číslo: 31/2023
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Erik Pethö
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK07169978432 do 08.08.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Dominik Balla
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535133828SK do 31.07.2023, odosielateľ: Dôvera

Viktória Horváthová
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK071699775SK do 08.08.2023, odosielateľ: Mestský súd Košice

Štefan Rybár
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535118030SK do 31.07.2023, odosielateľ: Dôvera

Juraj Vasiľ
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA535118088SK do 31.07.2023, odosielateľ: Dôvera

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 28. 9. 2023
jasná obloha 26 °C 14 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 25/14 °C
sobota 30. 9. polojasno 24/13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 21/12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
rozšírené vyhľadávanie