Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Százszorszép

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda (Százszorszép), Československej armády 22, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Gabriela Lengyel Harsányi

Kontakty:
telefón: 0917 677 138
 
Počet tried: 3
Kapacita: 60 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 5 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 1 školníčka, 1 upratovačka

Pedagogické zameranie materskej školy: 
Materská škola je trojtriedna, nachádza sa v centre mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti mestského lesíka pod tzv. “Kopcom“. Vzhľadom na to sme sa rozhodli zaradiť medzi naše priority environmentálnu výchovu. Vychovávame a vštepujeme deťom kladný vzťah k prírode, k ochrane prírody, ku všetkému živému, k našej planéte, k zdravému životnému štýlu, k pohybu, športom a pohybovým aktivitám. S environmentálnou výchovou začíname už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je formovať správanie sa detí voči sebe a okoliu a to sprístupňovaním nových názorov, nápadov a podnetov.
 
Aktivity materskej školy: 
Materská škola počas roka organizuje a zapája sa do viacerých aktivít a to aj na okresnej úrovni. Patria k nim jesenné, zimné a jarné Tvorivé dielne, Vianočná besiedka, súťaže v speve napr. v speve ľudových piesní Škôlkarský slávik, Deň matiek, športový Viacboj všestrannosti, Detská olympiáda, Deň detí, "Skúška odvahy" a iné.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Naša materská škola sa zapojila do Národného projektu „Škola Otvorená Všetkým“. Cieľom projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí materských škôl. Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
Spolupráca našej materskej  školy so všetkými školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na veľmi dobrej úrovni. A to: základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času Cvrček, ale spolupracujeme aj s ostatnými inštitúciami v meste ako sú mestské kultúrne stredisko, mestská televízia, mestská knižnica, veľmi dobrá je spolupráca s mestskou políciou, štátnou políciou v meste, organizujeme  stretnutia s hasičmi, záchranármi.
Spolupracujeme s Centrom psychologickej prevencie a poradenstva v Košiciach a logopedickou poradňou.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Exteriér materskej školy je prispôsobený zameraniu školy, je spätý s cieľmi a programom školy. V areáli školy sa nachádza veľa zelene, okrasných stromov a kríkov a kvetinové záhony s rastlinami. Deťom je k dispozícii altánok, v zadnej časti dvora sa nachádzajú hojdačky, šmýkačky, preliezky a pieskoviská.
 
Stravovanie:

MŠ má  výdajňu jedál, stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ na Krátkej ulici. Jedálny lístok je zverejňovaný týždenne  pri šatniach detí.
Pitný režim je zabezpečovaný kuchyňou a v každej triede je permanentne k dispozícii výdajník na vodu pre deti.
V rámci Svetového dňa výživy pripravujeme pre rodičov ochutnávky nátierok, ovocných a iných pochutín.
Deťom s predpísanou diétou sa strava prispôsobuje. Rovnako vychádzame v ústrety rodičom, ktorí nás upozornia na alergie na niektoré druhy jedál, resp. potravín.

 
Doplňujúce informácie:
V rámci projektu „Škola Otvorená Všetkým“ organizujeme neformálne vzdelávanie detí a zamestnávame pedagogickú asistentku, ktorá je nápomocná pri adaptácii detí na prostredie MŠ.

 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie