Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Százszorszép

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda (Százszorszép), Československej armády 22, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Gabriela Lengyel Harsányi

Kontakty:
telefón: 0917 677 138
 
Počet tried: 3
Kapacita: 60 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 5 učiteliek vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 1 školníčka, 1 upratovačka

Pedagogické zameranie materskej školy: 
Materská škola je trojtriedna, nachádza sa v centre mesta Moldava nad Bodvou, v blízkosti mestského lesíka pod tzv. “Kopcom“. Vzhľadom na to sme sa rozhodli zaradiť medzi naše priority environmentálnu výchovu. Vychovávame a vštepujeme deťom kladný vzťah k prírode, k ochrane prírody, ku všetkému živému, k našej planéte, k zdravému životnému štýlu, k pohybu, športom a pohybovým aktivitám. S environmentálnou výchovou začíname už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je formovať správanie sa detí voči sebe a okoliu a to sprístupňovaním nových názorov, nápadov a podnetov.
 
Aktivity materskej školy: 
Materská škola počas roka organizuje a zapája sa do viacerých aktivít a to aj na okresnej úrovni. Patria k nim jesenné, zimné a jarné Tvorivé dielne, Vianočná besiedka, súťaže v speve napr. v speve ľudových piesní Škôlkarský slávik, Deň matiek, športový Viacboj všestrannosti, Detská olympiáda, Deň detí, "Skúška odvahy" a iné.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Naša materská škola sa zapojila do Národného projektu „Škola Otvorená Všetkým“. Cieľom projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí materských škôl. Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
Spolupráca našej materskej  školy so všetkými školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je na veľmi dobrej úrovni. A to: základné školy, materské školy, základná umelecká škola, centrum voľného času Cvrček, ale spolupracujeme aj s ostatnými inštitúciami v meste ako sú mestské kultúrne stredisko, mestská televízia, mestská knižnica, veľmi dobrá je spolupráca s mestskou políciou, štátnou políciou v meste, organizujeme  stretnutia s hasičmi, záchranármi.
Spolupracujeme s Centrom psychologickej prevencie a poradenstva v Košiciach a logopedickou poradňou.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Exteriér materskej školy je prispôsobený zameraniu školy, je spätý s cieľmi a programom školy. V areáli školy sa nachádza veľa zelene, okrasných stromov a kríkov a kvetinové záhony s rastlinami. Deťom je k dispozícii altánok, v zadnej časti dvora sa nachádzajú hojdačky, šmýkačky, preliezky a pieskoviská.
 
Stravovanie:

MŠ má  výdajňu jedál, stravu zabezpečuje Školská jedáleň pri MŠ na Krátkej ulici. Jedálny lístok je zverejňovaný týždenne  pri šatniach detí.
Pitný režim je zabezpečovaný kuchyňou a v každej triede je permanentne k dispozícii výdajník na vodu pre deti.
V rámci Svetového dňa výživy pripravujeme pre rodičov ochutnávky nátierok, ovocných a iných pochutín.
Deťom s predpísanou diétou sa strava prispôsobuje. Rovnako vychádzame v ústrety rodičom, ktorí nás upozornia na alergie na niektoré druhy jedál, resp. potravín.

 
Doplňujúce informácie:
V rámci projektu „Škola Otvorená Všetkým“ organizujeme neformálne vzdelávanie detí a zamestnávame pedagogickú asistentku, ktorá je nápomocná pri adaptácii detí na prostredie MŠ.

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie