Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Štvorlístok

Materská škola (Štvorlístok), Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Mgr. Viera Lukácsová
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 135
web: www.ms-hviezdoslavova.eu

Počet tried: 2
Kapacita: 40 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 4 učiteľky vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 1 upratovačka, 1 kuchárka a 1 kuchár.

Pedagogické zameranie materskej školy:
Materská škola je pre dieťa prvým ohnivkom, ktoré ho spája s okolitým svetom, predstavuje preň prvú formu sociálnych kontaktov mimo rodinného prostredia. Materská škola má cielene vypracovaný vzdelávací program, odborne poskytuje deťom vzdelanie v rozsahu ich vekových, regionálnych a interných podmienok, ktoré je možné realizovať len v podmienkach materských škôl pod vedením kvalifikovaného pedagogického kolektívu.  
Materská škola je dvojtriedna so samostatnými spálňami, šatňami a sociálnym zariadením.
Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Triedy sú svetlé, farebné, vzdušné, dobre zariadené s dostatočným množstvom hračiek.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti:
- získať vzdelanie podľa školského zákona/245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov / ISCED-0.
- získavať  kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí, komunikácie v štátnom jazyku.
- prostredníctvom využívania výchovno-vzdelávacích činností utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí predškolského veku, rozvíjať vyššie psychické procesy, vyjadrovať poznatky, názory a postoje, prezentovanie zručností, návykov a skúseností, hodnotenie a sebahodnotenie.

Vychádzajúc z tradícií, dlhoročných skúseností, úspechov školy a možností poskytovaných mestom Moldava nad Bodvou, inštitúciami, ako aj na základe zisteného záujmu rodičov naša škola je:
- školou otvorenou pre všetky deti, rodičov a verejnosť,
- školou športovou,
- školou zdravého životného štýlu,
- školou, ktorá má rada prírodu,
- školou plnou zábavy.
 
Naša škola ponúka:                                                                                       
- výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“, ktorý je ušitý na mieru podľa našich podmienok, 
- prežiť detstvo v dvojtriednej materskej škole rodinného typu v centre mesta,                                  
- veselý život v skupine kamarátov,                                                                         
- vynikajúci kolektív materskej školy, ktorý sa o Vaše ratolesti dobre postará,                                      
- pestro vyplnené dni, plné zaujímavých hier, aktivít a rozprávok v kolektíve šikovných pani učiteliek a deti milujúceho kolektívu materskej školy.                                                                                                                        
 
Aktivity materskej školy: 
Pri realizácií krúžkovej činnosti, ktorá sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách sa využívajú priestory MŠ. Ponúkame:
- výučbu anglického jazyka,
- výtvarný a tanečný krúžok v spolupráci so ZUŠ,
- aktivity  spolupráci s CVČ CVrČek.
Organizujeme predplavecký výcvik, výlety, exkurzie pre deti a rodičov, vytvárame zaujímavé netradičné aktivity s rodičmi, s ktorými máme výbornú spoluprácu. Medzi tradičné podujatia patrí organizovanie okresných súťaží v speve, v spolupráci so ZUŠ a okresné súťaže vo viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku. Plníme úlohy a aktivity ročného plánu medzi ktoré patrí pečenie vianočného pečiva, vytváranie ovocného šalátu, vianočná besiedka, karneval, exkurzie, deň matiek, deň otcov, MDD, rozlúčka predškolákov, návšteva sokoliarov, divadelné predstavenia v MŠ, netradičné pracovné stretnutia s rodičmi.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Plníme ciele projektu školy podporujúcej zdravie.
Medzi školské projekty patria :
- školské kolo v speve ľudových piesní,
- školské kolo vo viacboji všestrannosti,
- školské kolo v prednese poézie a prózy,
- projekt zdravej výživy- ochutnávky zdravých nátierok v spolupráci so školskou jedálňou,
- projekt Zdravé zúbky
- stretnutie bývalých škôlkarov,
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
MŠ spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, so ZUŠ, s Centrom voľného času CVrČek, s Mestským kultúrnym strediskom, Mestskou knižnicou a materskými školami v okolí Moldavy nad Bodvou. Zúčastňujeme sa podujatí, ktoré organizujú mestské inštitúcie v meste.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Okolo materskej školy je priestranný exteriér s peknou záhradou, s funkčnými pieskoviskami pre každú triedu, s dopravným ihriskom, detskou zostavou, dvomi hojdačkami a s dostatočne veľkým priestorom pre každého. Kvetinový záhon  skrášľuje školský dvor a slúži na pozorovanie kvitnúcich rastlín pre deti. Altánok na vyasfaltovanej ploche je zastrešený a vytvára priestor na výchovu a vzdelávanie  počas celého roka a organizovanie rôznych aktivít a podujatí.
 
Stravovanie:
MŠ disponuje s vlastnou kuchyňou, triedy sa v čase podávavania jedál premieňajú na jedáleň. Školská jedáleň pre deti a zamestnancov školy pripravuje zdravotne neškodnú a biologicky hodnotnú stravu. Režim stravovania zodpovedá zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí a časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac 3 hodiny.
Pitný režim detí počas celého pobytu v materskej škole je zabezpečovaný podávaním pitnej vody alebo výživovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom - každé dieťa má vlastný pohár. Pitný režim zabezpečuje počas celého dňa materská škola a  školská jedáleň ku každému podanému pokrmu. Jedálny lístok sa tvorí pravidelne s vedúcou jedálne a hlavnou kuchárkou. Rodičia si ho môžu prečítať v šatniach na nástenkách pri jednotlivých triedach.
 
Doplňujúce informácie:
Naša MŠ má neoficiálny názov „Štvorlístok“, ktorý predstavuje súdržnosť pedagogických a prevádzkových zamestnancov, ktorí sa o deti starajú ako príroda o svoje včielky a lienky. Túto MŠ navštevujú včielky a lienky, ktoré majú veľmi radi prírodu, pohyb a zdravý životný štýl. Lupienky štvorlístka znamenajú, že je to:
- škôlka plná pohody.
- škôlka plná zábavy.
- škôlka plná zážitkov.
- škôlka otvorená rodičom.
 
Výhodou našej materskej školy je, že sme školou rodinného typu, deti sa navzájom stretávajú v triedach, pri spoločných akciách, kultúrnych podujatiach a v neposlednom rade na školskom dvore, poznajú učiteľky oboch tried.
Detstvo je krátky čas a preto nám záleží na kvalite každého prežitého dňa. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu nám zverených detí.

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, utorok 31. 1. 2023
oblačno 3 °C -4 °C
streda 1. 2. zamračené 5/-3 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 5/-1 °C
piatok 3. 2. slabý dážď 3/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie