Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Štvorlístok

Materská škola (Štvorlístok), Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Mgr. Viera Lukácsová
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 135
web: www.ms-hviezdoslavova.eu

Počet tried: 2
Kapacita: 40 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 4 učiteľky vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 1 upratovačka, 1 kuchárka a 1 kuchár.

Pedagogické zameranie materskej školy:
Materská škola je pre dieťa prvým ohnivkom, ktoré ho spája s okolitým svetom, predstavuje preň prvú formu sociálnych kontaktov mimo rodinného prostredia. Materská škola má cielene vypracovaný vzdelávací program, odborne poskytuje deťom vzdelanie v rozsahu ich vekových, regionálnych a interných podmienok, ktoré je možné realizovať len v podmienkach materských škôl pod vedením kvalifikovaného pedagogického kolektívu.  
Materská škola je dvojtriedna so samostatnými spálňami, šatňami a sociálnym zariadením.
Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Triedy sú svetlé, farebné, vzdušné, dobre zariadené s dostatočným množstvom hračiek.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti:
- získať vzdelanie podľa školského zákona/245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov / ISCED-0.
- získavať  kompetencie a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí, komunikácie v štátnom jazyku.
- prostredníctvom využívania výchovno-vzdelávacích činností utvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí predškolského veku, rozvíjať vyššie psychické procesy, vyjadrovať poznatky, názory a postoje, prezentovanie zručností, návykov a skúseností, hodnotenie a sebahodnotenie.

Vychádzajúc z tradícií, dlhoročných skúseností, úspechov školy a možností poskytovaných mestom Moldava nad Bodvou, inštitúciami, ako aj na základe zisteného záujmu rodičov naša škola je:
- školou otvorenou pre všetky deti, rodičov a verejnosť,
- školou športovou,
- školou zdravého životného štýlu,
- školou, ktorá má rada prírodu,
- školou plnou zábavy.
 
Naša škola ponúka:                                                                                       
- výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“, ktorý je ušitý na mieru podľa našich podmienok, 
- prežiť detstvo v dvojtriednej materskej škole rodinného typu v centre mesta,                                  
- veselý život v skupine kamarátov,                                                                         
- vynikajúci kolektív materskej školy, ktorý sa o Vaše ratolesti dobre postará,                                      
- pestro vyplnené dni, plné zaujímavých hier, aktivít a rozprávok v kolektíve šikovných pani učiteliek a deti milujúceho kolektívu materskej školy.                                                                                                                        
 
Aktivity materskej školy: 
Pri realizácií krúžkovej činnosti, ktorá sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách sa využívajú priestory MŠ. Ponúkame:
- výučbu anglického jazyka,
- výtvarný a tanečný krúžok v spolupráci so ZUŠ,
- aktivity  spolupráci s CVČ CVrČek.
Organizujeme predplavecký výcvik, výlety, exkurzie pre deti a rodičov, vytvárame zaujímavé netradičné aktivity s rodičmi, s ktorými máme výbornú spoluprácu. Medzi tradičné podujatia patrí organizovanie okresných súťaží v speve, v spolupráci so ZUŠ a okresné súťaže vo viacbojoch všestrannosti detí predškolského veku. Plníme úlohy a aktivity ročného plánu medzi ktoré patrí pečenie vianočného pečiva, vytváranie ovocného šalátu, vianočná besiedka, karneval, exkurzie, deň matiek, deň otcov, MDD, rozlúčka predškolákov, návšteva sokoliarov, divadelné predstavenia v MŠ, netradičné pracovné stretnutia s rodičmi.
 
Zapojenosť materskej školy do projektov: 
Plníme ciele projektu školy podporujúcej zdravie.
Medzi školské projekty patria :
- školské kolo v speve ľudových piesní,
- školské kolo vo viacboji všestrannosti,
- školské kolo v prednese poézie a prózy,
- projekt zdravej výživy- ochutnávky zdravých nátierok v spolupráci so školskou jedálňou,
- projekt Zdravé zúbky
- stretnutie bývalých škôlkarov,
 
Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
MŠ spolupracuje so základnými a materskými školami v meste, so ZUŠ, s Centrom voľného času CVrČek, s Mestským kultúrnym strediskom, Mestskou knižnicou a materskými školami v okolí Moldavy nad Bodvou. Zúčastňujeme sa podujatí, ktoré organizujú mestské inštitúcie v meste.
 
Vybavenie vonkajšieho areálu:
Okolo materskej školy je priestranný exteriér s peknou záhradou, s funkčnými pieskoviskami pre každú triedu, s dopravným ihriskom, detskou zostavou, dvomi hojdačkami a s dostatočne veľkým priestorom pre každého. Kvetinový záhon  skrášľuje školský dvor a slúži na pozorovanie kvitnúcich rastlín pre deti. Altánok na vyasfaltovanej ploche je zastrešený a vytvára priestor na výchovu a vzdelávanie  počas celého roka a organizovanie rôznych aktivít a podujatí.
 
Stravovanie:
MŠ disponuje s vlastnou kuchyňou, triedy sa v čase podávavania jedál premieňajú na jedáleň. Školská jedáleň pre deti a zamestnancov školy pripravuje zdravotne neškodnú a biologicky hodnotnú stravu. Režim stravovania zodpovedá zdravotnému stavu a fyzickej záťaži detí a časový odstup medzi jednotlivými jedlami je najviac 3 hodiny.
Pitný režim detí počas celého pobytu v materskej škole je zabezpečovaný podávaním pitnej vody alebo výživovo hodnotných nápojov a pitie hygienicky vyhovujúcim spôsobom - každé dieťa má vlastný pohár. Pitný režim zabezpečuje počas celého dňa materská škola a  školská jedáleň ku každému podanému pokrmu. Jedálny lístok sa tvorí pravidelne s vedúcou jedálne a hlavnou kuchárkou. Rodičia si ho môžu prečítať v šatniach na nástenkách pri jednotlivých triedach.
 
Doplňujúce informácie:
Naša MŠ má neoficiálny názov „Štvorlístok“, ktorý predstavuje súdržnosť pedagogických a prevádzkových zamestnancov, ktorí sa o deti starajú ako príroda o svoje včielky a lienky. Túto MŠ navštevujú včielky a lienky, ktoré majú veľmi radi prírodu, pohyb a zdravý životný štýl. Lupienky štvorlístka znamenajú, že je to:
- škôlka plná pohody.
- škôlka plná zábavy.
- škôlka plná zážitkov.
- škôlka otvorená rodičom.
 
Výhodou našej materskej školy je, že sme školou rodinného typu, deti sa navzájom stretávajú v triedach, pri spoločných akciách, kultúrnych podujatiach a v neposlednom rade na školskom dvore, poznajú učiteľky oboch tried.
Detstvo je krátky čas a preto nám záleží na kvalite každého prežitého dňa. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu nám zverených detí.

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie