Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

MŠ Rosnička

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda (Rosnička), Budulov 116, Moldava nad Bodvou
 
Riaditeľka: Eva Hudáková
 
Kontakty:
telefón: 0917 677 139
 
Počet tried: 1
Kapacita: 21 detí
 
Počet zamestnancov:
- pedagógov: 2 učiteľky vrátane riaditeľky MŠ
- prevádzkových zamestnancov: 1  školníčka / upratovačka

Pedagogické zameranie materskej školy:
Hlavný cieľ a poslanie materskej školy je zamerať sa environmentálne povedomie detí a to prostredníctvom školských projektov environmentálnej výchovy "Nové možnosti využitia environmentálnej výchovy v materskej škole" a "Vodný ekosystém očami detí v predprimárnom vzdelávaní".
V materskej škole rôznorodými aktivitami umožňujeme deťom získať poznatky, postoje, hodnoty, zručnosti a záväzky potrebné na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Vychovávame a vštepujeme deťom kladný vzťah k prírode, k jej ochrane, ku všetkému živému, k našej planéte, k zdravému životnému štýlu, k športu a pohybovým aktivitám. S environmentálnou výchovou začíname už od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí.

Činnosti vyberáme tak, aby viedli deti k očakávaným cieľom:
- rešpektovať stanovené pravidlá,
- spolupracovať v skupine,
- mať radosť z nových poznatkov,
- chápať dôležitosť ochrany životného prostredia,
- preniesť čo najviac z prírody do prostredia materskej školy,
- vnímať a rozlišovať pomocou všetkých zmyslov,
- viesť rozhovory – pýtať sa, vedieť pozorne počúvať druhých,
- zachytiť a vyjadriť svoje pocity a zážitky – slovne, mimikou, výtvarne, pohybom,
- rozlišovať čo prospieva zdraviu,
- správať sa tak, aby v  situáciách bežných pre dieťa neohrozovalo svoje zdravie a zdravie druhých,
- uvedomovať si nebezpečenstvo, s ktorým sa môžu stretnúť.

Aktivity materskej školy: 
Od roku 2003 sa v materskej škole vyučuje anglický jazyk. Každoročne absolvujú 5-6 ročné deti preplavecký výcvik v ZŠ v obci Buzica. Organizujeme Školu v prírode, zúčastňujeme sa na podujatiach /prednes poézie a prózy, spevácke súťaže, v maďarskom aj v slovenskom jazyku, viacboj všestrannosti, dopravná súťaž, Deň mlieka a množstvo ďalších, ktoré organizujú okolité materské školy, alebo iné organizácie – ZUŠ, CVČ a pod.

Zapojenosť materskej školy do projektov: 
MŠ je súčasťou celosvetového programu Zelená škola, do ktorého je  zapojená od r.2010. V projekte dosahujeme výborné výsledky, čoho dôkazom je, že od roku 2013 sme držiteľmi certifikátu a vlajky Zelenej školy. V materskej škole pracujeme s projektmi "Nové možnosti využitia environmentálnej výchovy v materskej škole", "Vodný ekosystém očami detí v predprimárnom vzdelávaní" a "Čarovná hračka".

Spolupráca materskej školy s organizáciami: 
Spolupracujeme so základnými školami v Moldave nad Bodvou, s CVČ CVrČek, ZUŠ aj Mestským kultúrnym strediskom v Moldave nad Bodvou.

Vybavenie vonkajšieho areálu:
Školský areál sa skladá z dvoch častí. Prvá – predná časť sa využíva hlavne na výchovno-vzdelávaciu činnosť v oblasti environmentálnej výchovy a Človek a svet práce. Nachádza sa v nej bylinná špirála, jazierko, Hotel pre hmyz, solárna sušička byliniek či ovocia, vyvýšené záhony na pestovanie jahôd, reďkoviek, šalátov, hrášku, paradajok, paprík. Určite za povšimnutie stojí aj kvetinový záhon s množstvom trvaliek, alebo skalka, či mobilná kvetinová výzdoba aj v predzáhradke. V druhej časti areálu sa nachádzajú hracie prvky – preliezačky, hojdačky, pieskovisko, šmykľavka. V tejto časti sa nachádza aj studňa, ktorá sa využíva pri polievaní rastlín, s lavičkami a sedením. Celý areál je zatrávnený s ovocnými stromami a kríkmi.

Stravovanie:
V materskej škole nie je k dispozícii kuchyňa, ale rozdeľovňa stravy. Desiaty a olovranty sa pripravujú na mieste, ale obedy sa privážajú zo ŠJ MŠ na Krátkej ulici v Moldave nad Bodvou. Deti majú celodenne k dispozícii čistú vodu, po jedle čaj resp. ovocnú šťavu. Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste v detskej šatni. Dvakrát v roku pripravujeme v spolupráci s kuchyňou ochutnávky nátierok  pre rodičov.

Doplňujúce informácie:
Sme jednotriedna – heterogénna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským. Vyučovací proces prebieha v maďarskom aj v slovenskom jazyku, nakoľko deti odchádzajú do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, čím napĺňame povinnosť pripraviť dieťa na vstup do základnej školy bez jazykovej bariéry. Nakoľko materskú školu navštevujú aj deti hovoriace len štátnym jazykom, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha dvojjazyčne. Momentálne materskú školu nenavštevujú so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Budulov leží 3 km od mesta Moldava nad Bodvou. Je to malá mestská časť s 560 obyvateľmi. Zameranie materskej školy vyplýva z prostredia v ktorom sa nachádza. V okolí obce sa nachádzajú rybníky a močiare, ktoré sú udržiavané a vybudované pre oddych a stretnutia sa s prírodou okolo vodných plôch. Cez obec preteká riečka Bodva a neďaleko sa nachádzajú pekné listnaté lesy s množstvom prírodného materiálu, ktoré často navštevujeme. K tomu je prispôsobený exteriér aj interiér materskej školy.

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie