Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

33. zasadnutie MZ - 16.12.2021

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 16. december 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Žiadosť hlavného kontrolóra mesta o schválenie súhlasu na výkon činností podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení  
     dôvodová správa

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
     dôvodová správa
     návrh dodatku
     vyhodnotenie

8. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh dodatku

9. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

10. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku

11. Dodatok č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 115 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
     dôvodová správa
     návrh dodatku

12. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020
     dôvodová správa
     výročná správa
     súvaha
     poznámky
     poznámky - tabuľka

13. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023 - 2024
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu
     príjmová časť
     výdavková časť

14. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 a roky 2023, 2024
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu

15. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v roku 2021
     dôvodová správa
     návrh rozpočtu

16. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023, 2024
     dôvodová správa

17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou Programovacie obdobie 2021 - 2027
     dôvodová správa
     PHSR

18. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa
     komunitný plán

19. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa
     koncepcia

20. Koncepcia kultúry mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa
     koncepcia

21. Koncepcia rozvoja športu v meste Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa
     koncepcia

22. Zámer zriadenia zberného dvora mesta Moldava nad Bodvou a jeho vybavenia potrebnou technikou
     dôvodová správa

23. Rôzne

24. Podnety občanov

25. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 


 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie