Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

33. zasadnutie MZ - 16.12.2021

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 16. december 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie (275.51 kB)

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa (246.78 kB)

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa (218.4 kB)

5. Žiadosť hlavného kontrolóra mesta o schválenie súhlasu na výkon činností podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení  
     dôvodová správa (298.36 kB)

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

7. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 118 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
     dôvodová správa (261.26 kB)
     návrh dodatku (206.43 kB)
     vyhodnotenie (125.39 kB)

8. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 113 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa (215.08 kB)
     návrh dodatku (197.67 kB)

9. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa (232.45 kB)
     návrh dodatku (192.43 kB)

10. Dodatok č. 3 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 98 o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa (202.35 kB)
     návrh dodatku (187.87 kB)

11. Dodatok č. 1 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 115 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
     dôvodová správa (198.96 kB)
     návrh dodatku (188.46 kB)

12. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020
     dôvodová správa (259.42 kB)
     výročná správa (1.28 MB)
     súvaha (5.62 MB)
     poznámky (300.43 kB)
     poznámky - tabuľka (162.25 kB)

13. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023 - 2024
     dôvodová správa (208.52 kB)
     návrh rozpočtu (1.23 MB)
     príjmová časť (281.52 kB)
     výdavková časť (566.63 kB)

14. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2022 a roky 2023, 2024
     dôvodová správa (287.73 kB)
     návrh rozpočtu (232.64 kB)

15. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou v roku 2021
     dôvodová správa (259.73 kB)
     návrh rozpočtu (175.9 kB)

16. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2022 a roky 2023, 2024
     dôvodová správa (267.65 kB)

17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava nad Bodvou Programovacie obdobie 2021 - 2027
     dôvodová správa (210.2 kB)
     PHSR (1.89 MB)

18. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa (211.44 kB)
     komunitný plán (2.18 MB)

19. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa (210.89 kB)
     koncepcia (883.59 kB)

20. Koncepcia kultúry mesta Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa (211.23 kB)
     koncepcia (1.12 MB)

21. Koncepcia rozvoja športu v meste Moldava nad Bodvou na roky 2022 - 2027
     dôvodová správa (210.61 kB)
     koncepcia (1.52 MB)

22. Zámer zriadenia zberného dvora mesta Moldava nad Bodvou a jeho vybavenia potrebnou technikou
     dôvodová správa (201.15 kB)

23. Rôzne

24. Podnety občanov

25. Záver

 

Pozvánka (251.63 kB)
Uznesenia (301.03 kB)

Zápisnica (329.88 kB)

 


 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 12. 2022
polojasno -2 °C -8 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
rozšírené vyhľadávanie