Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

2. zasadnutie MZ - 20.12.2018

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. december 2018 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

4. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou

5. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

6. Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva – odborníkov a určenie tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

7. Návrh Zásad pre zriaďovanie a činnosť komisií Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pre volebné obdobie rokov 2018-2022

8. Návrh Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou

9. Návrh na schválenie VZN o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou

10. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017

11. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021 a stanovisko hl. kontrolóra

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 4/2018

13. Správa HK/5/2018

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK k 1. polroku 2019

15. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

16. Návrh na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločnosti s majetkovou účasťou mesta, nadácií s majetkovou účasťou mesta a neziskovej organizácie založenej mestom

17. Návrh na určenie platu primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov

18. Návrh na určenie platu zástupcovi primátora mesta

19. Návrh na schválenie zverenia majetku do správy

20. Diskusia

21. Záver

 

Materiály k 2. MZ

 

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie