Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

13. zasadnutie MZ - 9.12.2019

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. december 2019 (pondelok) o 9.30 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

5. Odpustenie dlhu Zachraňujeme životy, n. o., Moldava nad Bodvou a stanovisko hlavného kontrolóra mesta

6. Návrh na 18. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 18

7. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou za rok 2019

8. Návrh na schválenie Konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018

9. Návrh na schválenie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021 – 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta

10. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2020 a roky 2021, 2022

11. Návrh na schválenie rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2020 a roky 2021, 2022

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Moldava nad Bodvou O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta

13. Zámer spracovania Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

14. Schválenie zámeru zapojenia sa do spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko do Fondu malých projektov

15. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmu verejných funkcionárov

16. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2020

17. Správa o výsledku kontroly č. HK/7/2019

18. Správa o činnosti Mestského športového klubu v Moldave nad Bodvou od jeho založenia

19. Zámer odpredaja alebo dlhodobého prenájmu KVIST a VOP

20. Rôzne

21. Podnety občanov

22. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 3. 2024
slabý dážď 14 °C 7 °C
streda 6. 3. oblačno 10/3 °C
štvrtok 7. 3. slabý dážď 6/3 °C
piatok 8. 3. zamračené 9/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
rozšírené vyhľadávanie