Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava nad Bodvou

logá

 

Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Názov projektu:
Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste Moldava nad Bodvou

Kód projektu: 310041AQW1
Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ: 310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
53. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Zazmluvnená výška NFP: 50 752,80 €
 
Poskytovateľ:
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
 
Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 13 budov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou. Súčasťou energetického auditu bude zhodnotenie aktuálneho stavu za účelom identifikácie a zhodnotenia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste. Prípravou účelového energetického auditu bude môcť mesto Moldava nad Bodvou v budúcnosti realizovať také energetické opatrenia na predmetných budovách, ktoré budú pre tieto budovy vhodné a efektívne z environmentálneho aj ekonomického hľadiska. Tým sa zabezpečí zníženie energetickej náročnosti týchto budov, zlepšenie kvality ovzdušia znížením emisií CO2 a skvalitnenie života občanov celého mesta. Miestom realizácie projektu je mesto Moldava nad Bodvou. Predmetom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu, ktorý bude navrhovať energetické opatrenia pre 13 budov vo vlastníctve mesta a každé navrhované opatrenie bude obsahovať vyjadrenie k jeho realizovateľnosti formou GES. 
 
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie