Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Výdajný stojan - rómska osada v Moldave nad Bodvou

Logá

Názov projektu:
Výdajný stojan – rómska osada v Moldave nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+:
312061M319

Miesto realizácie projektu:
Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice-okolie, obec Moldava nad Bodvou

Výzva - kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC611-2016-3

Operačný program:
Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:
6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Cieľ projektu:
Naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001372.  

Výdavky projektu:
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 12 324,28 EUR
Poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku: 11 708,07 EUR

Hlavné aktivity Projektu:
04/2018 – 05/2018

Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou.

Tento projekt bol realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.ludskezdroje.gov.sk
www.minv.sk

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 14 °C
streda 26. 6. mierny dážď 27/17 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 25/18 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 28/17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie