Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. ČSA v Moldave nad Bodvou

Logá

Žiadosť o NFP:
NFP312060D399 - Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou

Názov projektu:
Rozšírenie kapacity MŠ a zníženie energetickej náročnosti MŠ na u. ČSA v Moldave nad Bodvou

Cieľ projektu:
Predmetom projektu je navýšenie kapacity existujúcej materskej školy na ulici ČSA v Moldave nad Bodvou, ktorá je prednostne určená pre umiestnenie detí z MRK. V súčasnosti je materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom maďarským. Počet detí na začiatku školského roka 2016/2017 bol 40, čo je maximálna kapacita materskej školy. V materskej škole sú zamestnaní 4 pedagogickí pracovníci a jedna školníčka-upratovačka. Budova materskej školy je typizovaná jednoposchodová. Na prízemí sa nachádzajú tri šatne, z toho dve pre deti a jedna pre zamestnancov a toaleta. Ďalej na prízemí sú miestnosti určené pre rôzne účely – sklad pre čistiace potreby, sklad pre hračky, výťah pre stravu, atď. Na poschodí nachádzajú dve triedy, dve spálne pre deti, tiež dva sklady na postele, dve kúpeľne a toalety pre deti, rozdeľovňa jedál a zborovňa, materská škola má vlastné ihrisko.

Súčasťou navrhovaných úprav je rozšírenie kapacity škôlky o 20 detí prestavbou prízemia a zateplenie objektu. V rámci prestavby prízemnej časti škôlky sa zriaďuje ďalšia trieda pre 20 detí aj s príslušnými šatňami a hygienickým zázemím tak pre detí ako aj pre zamestnancov. Celková kapacita materskej školy sa tak navýši na 60 miest, predpokladá sa, že z tohto počtu bude polovica obsadená deťmi z MRK, resp. 30 miest bude obsadených deťmi z MRK. Súčasťou týchto úprav je aj vytvorenie samostatnej jedálne s výdajom stravy, ktorá sa dováža zo susednej škôlky vzdialenej 30 m a zariadenie detského ihriska. Zateplením objektu MŠ sa dosiahne ročné zníženie emisií skleníkových plynov na úroveň 27,25 t ekv CO2 a ročné zníženie spotreby primárnej energie v objekte na úroveň 57 947,535 kWh/rok.

Operačný program:
312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:
312060 - 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Konkrétny cieľ:
312060021 - 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Typy aktivít:
37531206002 - Podpory výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK

37631206002 - Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity

312060021P - Podporné aktivity

Kód výzvy:
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

Fond:
ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

Prijímateľ:
Mesto Moldava nad Bodvou

Miesto realizácie:
Výška nenávratného finančného príspevku: 212.922,82 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu schválené vo výške: 224.129,28 Eur

Poskytovateľ pomoci:
Subjekt: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Orgán implementácie fondov: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
IČO: 00681156

Vyhlasovateľ výzvy:
Subjekt: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Orgán implementácie fondov: SORO_OPLZ_MVSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

 

Foto 1

Foto 2

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie