Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou

logá
 
 
Názov projektu: Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+: 312061X694
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2 
Zameranie projektu:
Dopytovo – orientovaný projekt

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Realizácia projektu: 04/2021 – 12/2023

Rozpočet projektu:
- výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 480 996,07 €
- celkové oprávnené výdavky projektu: 506 311,65 €
- celkové náklady na projekt na základe vypracovaného položkovitého rozpočtu: 675 522,60 €

Riadiaci orgán:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Opis projektu:
Zámerom projektu je podpora sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v meste Moldava nad Bodvou, a to prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity. Celá myšlienka projektu je zameraná na zlepšenie foriem bývania v meste s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a ponúknuť šancu na zlepšenie bytovej otázky pre ekonomicky zraniteľné skupiny obyvateľstva mesta Moldava nad Bodvou.

Účelom tohto projektu je rekonštrukcia dvoch existujúcich budov - bytových jednotiek v bytových domoch na ulici ČSA 5, 7 a ČSA 9, 11 ich následná kolaudácia, uvedenie do užívania, ako aj zavedenie komplexného, viac stupňového a v dlhodobom horizonte udržateľného systému sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania s prihliadnutím na platnú legislatívu a aspekt reciprocity. 

Plánované aktivity:
Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v rámci predkladaného projektu zrealizovať 2 stupne sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v dvoch bytových domoch, a to  BD ul. ČSA 5, 7 a BD ul. ČSA 9, 11 nasledovne:

1. stupeň prestupného bývania - vchod č. 5 BD ul. ČSA 5, 7 – 4 bytové jednotky
     - 2 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

2. stupeň prestupného bývania - vchod č. 7 BD ul. ČSA 5, 7 – 4 bytové jednotky
     - 2 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

2. stupeň prestupného bývania - ulica ČSA 9, 11 – 8 bytových jednotiek
     - 3 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch bytových domov za účelom vytvorenia bytových jednotiek nižšieho štandardu, ktoré predstavujú vertikálnu viacstupňovú sústavu nájomného bývania s prvkami prestupného bývania pričom sú jednotlivé stupne bývania sprevádzané službou Asistenta bývania.
 
 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie