Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou

logá
 
 

Názov projektu: Prestupné bývanie v Moldave nad Bodvou
Kód projektu v ITMS2014+: 312061X694
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2 
Zameranie projektu:
Dopytovo - orientovaný projekt

Prioritná os:
6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita:
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

Špecifický cieľ:
6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Realizácia projektu:
10/2021 - 12/2023

Rozpočet projektu:
- výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 480 996,07 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v meste Moldava nad Bodvou, a to prostredníctvom zlepšenia foriem bývania v meste s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a ponúknutím šance na zlepšenie bytovej otázky pre ekonomicky zraniteľnej skupiny obyvateľstva mesta

Opis projektu: Zámerom projektu je podpora sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v meste Moldava nad Bodvou, a to prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity. Celá myšlienka projektu je zameraná na zlepšenie foriem bývania v meste s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a ponúknuť šancu na zlepšenie bytovej otázky pre ekonomicky zraniteľné skupiny obyvateľstva mesta Moldava nad Bodvou.

 
Výsledky projektu: Rekonštrukcia dvoch existujúcich budov - bytových jednotiek v bytových domoch na ulici ČSA 5, 7 a ČSA 9, 11 ich následná kolaudácia, uvedenie do užívania, ako aj zavedenie komplexného, viac stupňového a v dlhodobom horizonte udržateľného systému sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania s prihliadnutím na platnú legislatívu a aspekt reciprocity. 

Plánované aktivity:
Mesto Moldava nad Bodvou plánuje v rámci predkladaného projektu zrealizovať 2 stupne sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania v dvoch bytových domoch, a to  BD ul. ČSA 5, 7 a BD ul. ČSA 9, 11 nasledovne:

1. stupeň prestupného bývania - vchod č. 5 BD ul. ČSA 5, 7 - 4 bytové jednotky
     - 2 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

2. stupeň prestupného bývania - vchod č. 7 BD ul. ČSA 5, 7 - 4 bytové jednotky
     - 2 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

2. stupeň prestupného bývania - ulica ČSA 9, 11 - 8 bytových jednotiek
     - 3 b.j. určené pre príslušníkov MRK komunity

Predmetom projektu je rekonštrukcia dvoch bytových domov za účelom vytvorenia bytových jednotiek nižšieho štandardu, ktoré predstavujú vertikálnu viacstupňovú sústavu nájomného bývania s prvkami prestupného bývania pričom sú jednotlivé stupne bývania sprevádzané službou Asistenta bývania.
 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 2. 2023
jasná obloha 1 °C -10 °C
piatok 10. 2. oblačno 1/-5 °C
sobota 11. 2. zamračené 1/-4 °C
nedeľa 12. 2. slabé sneženie 5/-1 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1
1
2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie