Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Multifunkčná hala

Výstavba:

Zámer postaviť mestskú športovú halu bol dlhodobým plánom zakotveným v Pláne hospodárskeho rozvoja mesta, bol iniciatívou mestských poslancov aj z predchádzajúcich zastupiteľstiev, ale aj súčasť volebného programu primátora mesta ako nezávislého kandidáta pred viac než desiatimi rokmi. Mesto nemalo krytú halu určenú na viaceré druhy športov, len telocvične škôl a rekonštruovanú bývalú kotolňu K5, ktorá slúžila na rôzne rekreačné športovanie, ale nemala a nemá dostatočnú kapacitu a parametre na súťažné športy. V meste taktiež absentovala sála s väčšou kapacitou na agentúrne programy, koncerty a iné produkcie, kultúrny dom má cca 200 miest na sedenie.

Na jar 2019 mesto zintenzívnilo svoje úsilie o získanie financií a 21. augusta 2019 vláda na svojom 165. rokovaní uvoľnila finančné prostriedky a poskytla mestu 750 000 € na výstavbu haly spolu so šiestimi ďalšími mestami na Slovensku.

Predbežné zámery na vybudovanie multifunkčnej športovej haly získali podobu stavebného projektu už na jeseň 2019 a zhotoviteľom projektu je ARKA-architektonická kancelária, s.r.o z Košíc.

Mestské zastupiteľstvo 21. novembra 2019 tento zámer vrátane spôsobu viaczdrojového financovania, ktoré tvorí dotácia, úver a vlastné zdroje, jednomyseľne schválilo.

Nasledoval proces verejného obstarávania a po jeho ukončení bola 17. mája 2021 podpísaná zmluva s víťazom firmou MION BUILDING COMPANY s.r.o. so sídlom v Uzovských Pekľanoch v celkovej hodnote 1 390 991,09 € s DPH.

Odovzdanie stavby prebehlo v júni 2021 a predbežne mala byť stavba ukončená do 16 mesiacov t.j. do konca septembra 2022. Nepredvídateľné okolnosti akými boli pandémia COVID-19 a energetická kríza spojená s vojnou na Ukrajine spôsobili komplikácie. Počas realizácie diela bolo potrebné zrealizovať viaceré práce naviac boli nevyhnutné pre užívanie diela. Práce sa predĺžili najmä schvaľovaním viacerých dodatkov, spôsobených aj nárastom cien materiálov a energií aj nedostatkom niektorých druhov vybavenia na trhu. Dôsledkom bol slz v časovom harmonograme aj zmena v rozpočtu.

Celkový náklad stavby spolu s vybavením tak dosiahol sumu 1 568 027 € s DPH.

Celkové užívanie stavby bolo možné až po ukončení ďalšej investície, ktorá riešila nevyhnutnú infraštruktúru v areáli haly. Komunikácie a spevnené plochy vrátane osadenia vsakovacích boxov, verejného osvetlenia a mobiliáru realizovala spoločnosť Cesty Košice s.r.o. za 274 752,65 € s DPH. Tieto práce sa začali realizovať 11. novembra 2022 a ukončili sa po predĺžení 30. júna 2023.

Končené sadové úpravy v okolí realizovala firma Gard land s.r.o. so sídlom v Košiciach v celkovej cene 28 680 € s DPH.

 

Umiestnenie:

Stavba sa nachádza na Rožňavskej ulici č. 17 za obchodným centrom PRIMMA, kde bola predtým nevyužitá plocha, ktorá v minulosti slúžila ako škvárové ihrisko, plocha na parkovanie a pod. Podľa územného plánu je to plocha určená na športové využitie.

Miesto stavby bolo vybraté tak, aby vytvorilo urbanisticky celok určený na športovanie rekreáciu a t.j. v blízkosti futbalového štadióna zo západnej strany a bývalého kúpaliska z východnej strany. Samotný objekt je koncipovaný tak, aby nenarúšal okolitý charakter, ale zároveň bol jeho jasným akcentom. Zapustená halová časť tak nedominuje svojím objemom, avšak konštrukčno-materiálové riešenie zviditelňuje novú funkciu v území. Zapustenie umožňuje bezbariérový vstup pre divákov a vizuálne prepojenie exteriéru s halovou častou. Presvetľovanie plochy zo severnej strany zabezpečuje dostatočné denné osvetlenie haly. Zázemie pre športovcov je oddelené od verejne prístupných priestorov, no zároveň vytvára kompaktný celok, použiteľný na rôzne kultúrne akcie.

Využitie:

Multifunkčná hala s rozlohou 1 180 m2 ponúka možnosti na vykonávanie rôznych halových športov - hlavne basketbal, volejbal, hádzaná, florbal, halový futbal, nohejbal, rôzne celoslovenské a medzinárodné športové podujatia. Hracia palubovka má parametre na slovenské súťaže

Hala poskytne kvalitné zázemia na rozvoj športu detí a mládeže pre výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ale aj na aktívnu činnosť pre ďalšie športové organizácie, na rozvoj športu pre zdravotne postihnutých, ako aj pre širokú verejnosť.

Objekt bude využiteľný aj na iné kultúrno-spoločenské podujatia s počtom 300 miest na sedenie a kapacitou 1000 divákov, a prispeje tak k rozvoju domáceho cestovného ruchu

Ďalšia športová a rekreačná infraštruktúra v meste:

  • prestavala sa Športová hala K5 - predtým kotolňa, bývalá ľadová plocha
  • vystaval sa nový atletický štadión so špičkovou atletickou dráhou v areáli ZŠ ČSA
  • obnovil sa areál Pod kopcom, vybudovali sa tam nové verejné ihriská na volejbal a futbal a agility park pre psíčkarov - v súčasnosti sa doplňujú stoly na externý stolný tenis a take ball
  • mesto sa po dlhých rokoch nevyužívania futbalového štadiónu dohodlo s jeho vlastníkom na prenájme a v súčasnosti tam už trénujú viaceré družstvá aj z Mestského športového klubu a štadión a jeho zázemie sa využíva aj na veľké kultúrne podujatia
  • zveľaduje sa rekreačno-športový areál pri Budulovských rybníkoch (mestská časť Budulov)
  • v pláne je revitalizácia bývalého verejného kúpaliska na viaceré druhy športov
  • v pláne je výstavba krytej plavárne v areáli ZŠ Severná - je pripravená vizualizácia a predbežný rozpočet

Samospráva

Pozvánky / upútavky

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 33 °C 20 °C
sobota 13. 7. mierny dážď 34/21 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 33/20 °C
pondelok 15. 7. mierny dážď 32/20 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
rozšírené vyhľadávanie