Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Správa o činnosti MsP za prvý polrok 2021

Správa o činnosti MsP za prvý polrok 2021

Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktorá ukladá náčelníkovi Mestskej polície Moldave nad Bodvou (ďalej len „mestská polícia“, alebo „MsP“) pravidelne ročne a na každom riadnom MZ predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície.
 
Činnosť mestskej polície bola za uvedené obdobie vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období teda za mesiac január až jún 2021 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, zabezpečenie zjazdnosti ciest, na prípadné vytváranie čiernych skládok, na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Moldava nad Bodvou, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. Od januára 2021 bola činnosť MsP zameriavaná aj na dodržiavanie opatrení v súvislosti s pandémiou pričom v mesiacoch apríl a máj   sa postupne uvoľňovali opatrenia  v súvislosti s ochorením Covid 19.  V rámci svojich právomocí mestská polícia riešila i podnety a požiadavky zo strany občanov, primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta, ako aj už spomínaných   priestupkov v súvislosti s opatreniami nariadenými vládou SR.
 
Jednou z dôležitých a stálych úloh mestskej polície v Moldave nad Bodvou bolo udržať stav spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým v rámci vecnej a miestnej príslušnosti spolupôsobiť pri ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov. Súčasnú úroveň spolupráce mestskej polície s PZ SR možno naďalej hodnotiť vysoko pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom boli prijaté opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov a priestupkov, postup pri kontrole dodržiavania epidemiologických opatrení a taktiež aj zabezpečovanie plošného testovania a očkovania občanov.
 
Nasledujúce údaje by som chcel porovnať s rovnakým obdobím roku 2020 aj keď to nemusí byť úplne objektívne, pri porovnaní s rokom 2019, pretože výkon služby mestských policajtov, bol vo veľkej časti hodnoteného obdobia zameriavaný na opatrenie kvôli šíreniu nákazy a kde počas núdzového stavu mali policajti nariadené, aby sa v rámci mesta realizovali naozaj  len nevyhnutný nápad a tak sa chránili pred prípadnou nákazou a prípadne  tak oslabili funkčnosť MsP.
Kým v hodnotenom období roku 2020 sme mali celkový nápad prípadov 519 v roku 2021, sme mali nápad 467 prípadov, teda v hodnotenom období roku 2021 nám nápad poklesol o 11.8 %  /52/. V tomto čísle sú evidované oznámenia, preverenia a evidované priestupky. V uvedenom čísle je zahrnutých aj 39 oznámení prijatých v súvislosti s dodržiavaním epidemiologických opatrení. V 142 prípadoch šla hliadka preveriť oznámenie priamo na miesto, ale  spôsob vykonania skutku nenapĺňal skutkovú podstatu priestupku ani trestného činu.
Na úseku nápadu majetkových priestupkov podľa §-u 50 zák.č.372/90 Zb., teda u drobných krádeží, ktorých závažnosť nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu krádeže, bolo  zistené, že nápad priestupkov za hodnotené obdobie oproti roku 2020  nám stúpol o 7%. Na území mesta Moldava nad Bodvou ide hlavne o krádeže v obchodných centrách, krádeže zo súkromných pozemkov, prípadne poškodzovania majetku a ďalším a nemalým problémom sú krádeže drevnej hmoty, hlavne v zimných mesiacoch. Hliadky MsP sa v tomto období zameriavali hlavne na vyššie uvedené majetkové priestupky a trestné činy, ktoré boli páchané krádežou dreva. V hodnotenom období nám okrem vyššie uvedeného pribudli aj vlámania do garáži a poškodenia okien na dome smútku.
 
Na úseku dopravy, teda priestupky podľa §-u 22 zák. č. 372/90 Zb. evidujeme nárast priestupkov s porovnaním oproti roku 2020 o 35 % . Vzhľadom k tomu, že sa nám na území mesta hustota premávky neustále zvyšuje,  toto číslo budeme ťažko vedieť ovplyvniť, dá sa predpokladať, že bude do budúcna len narastať. Pri ukladaní blokových pokút už hliadky MsP využívajú aj platobný terminál pri zaplatení pokuty kartou.  
Pretrvávajúcim problémom sú priestupky proti verejnému poriadku podľa §-u 47. K tomuto chcem dodať, že podľa §-u 47 sú evidované priestupky a to hlavne rušenie nočného kľudu, ale evidujeme aj priestupky, ktoré sú páchané cez deň, kde páchateľ, alebo priestupca obťažuje ostatných občanov nadmerným hlukom, teda schválnosťami, čo kvalifikujeme, ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §-u 49 zák.č.372/90 Zb. Oproti rovnakému obdobiu roku 2020 sme zaznamenali v priestupkoch podľa §-u 47, čo sú priestupky na úseku verejného poriadku, pokles o 24,7 % čo však bolo ovplyvnené viacerými faktormi, ako bola preventívna činnosť, zákaz vychádzania, poveternostné podmienky a taktiež aj výstavba protihlukovej steny na ul. Debraďskej. U  §-u 49 teda priestupkov na úseku spolunažívania pokles o 3,2 % / 3/.  Takže aj v tejto oblasti sa nám podarilo znížiť počet priestupkov. Objektívnejšie bude možné tieto čísla posúdiť po letných mesiacoch.
Problém rušenia nočného kľudu je stále dosť vypuklým problémom, pretože to obťažuje ostatných spoluobčanov, preto sa MsP snaží preventívne pôsobiť v lokalitách, kde dochádza k rušeniu nočného kľudu a v dennej dobe k rušeniu občanov hlavne nadmerným hlukom. Hliadky, ak nie je nejaký iný prípad, ktorý  je potrebné riešiť, sa zdržujú v uvedených lokalitách, aby sa takto predchádzalo vzniku vyššie opísaných udalostí.
Na úseku porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta nám štatistika nápadu za hodnotené obdobie stúpla o 8,8 %.
Do budúcna bude snahou  celej MSP čím účinnejšie preventívne pôsobiť práve v lokalitách, v ktorých dochádza k zvýšenému nápadu priestupkov aj trestných činov, aby sa tak  predchádzalo ich páchaniu a čoby v neposlednom rade prispelo ku väčšej spokojnosti občanov mesta.
 
V mesiaci apríl 2021 došlo k vlámaniu do garáži pri K 5 a taktiež do garáže na ČSA za poliklinikou, kde páchateľ vypáčil mreže na zadnom okienku a z garáže odcudzil rôzne náradie. Oba prípady boli objasnené a boli zistení páchatelia skutku.
31.05.2021 bol v rámci mesta vykonaný odchyt psov firmou z Veľkých Kapušan, kde bola vyprázdnená karanténna stanica a z tejto bolo zobratých osem psov a ďalších jedenásť odchytila firma v rámci mesta. Odpadá už očkovanie a čipovanie psov.
17.5.2021 o 00.37 bolo oznámené, že po ul. Debraďskej  chodí veľkou rýchlosťou škoda Octavia bielej farby, vozidlo bolo následne nájdené v priekope smerom na obec Hatiny a pri ňom boli štyria muži z ktorých jeden šoféroval pod vplyvom alkoholu k zraneniu osôb nedošlo.
18.5 sme mali dopravnú nehodu pri starom SAD nástupišti, kde bola zrazená chodkyňa , ktorá utrpela ťažké zranenie a to zlomeninu nohy.
 
24.5 vykonávala hliadka MsP dohlaď nad priebehom očkovania proti Covidu v inkubátore.
V súčasnej dobe sa nám množia krádeže vecí, hlavne kvetov z cintorína preto sú hliadky velené na kontrolu cintorína viackrát denne a v nočnej dobe sú na cintoríne stále počas nočnej služby ak si situácia nevyžaduje iný zákrok v rámci mesta. Dňa 23.6.2021 bolo zistené aj za pomoci informácie podanej občanmi, že v zberných surovinách boli odovzdané dve mosadzné ozdobné kruhy, ktoré boli odcudzené z hrobu. Tieto boli zaistené a boli zistení páchatelia skutku.
Vzhľadom však k tomu, že páchatelia svojím konaním  naplnili skutkovú podstatu tr. činu hanobenia miesta posledného odpočinku, bol prípad postúpený do vyšetrovania na OO PZ Moldava nad Bodvou.
V noci na 2.7.2021 bola hliadka na cintoríne, kde  o 01.30 hod. začula nejaký buchot pri bráne, kde pri poškodzovaní drevenej vchodovej bránky následne zadržali troch páchateľov , ktorí kopali do brány čím ju poškodili. Páchatelia sú z obce Jasov.
Na ul. Budulovskej pri osade začínajú   maloleté znova pobiehať po vozovke a zvyknú si na cestu aj ľahnúť čo je problémom pre prichádzajúce vozidlá.
Počas prázdninového obdobia sa bude naďalej MsP zameriavať na problémové miesta, ako je cintorín, ul. Debraďská, školy a objekty škôl, počas prázdnin a cesta na ul. Budulovskej.
 
Dátum vloženia: 20. 7. 2021 9:23
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 8. 2021 11:41
Autor: Správca Webu

Mestská polícia

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 5. 2022
mierny dážď 16 °C 11 °C
streda 18. 5. jasná obloha 17/7 °C
štvrtok 19. 5. takmer jasno 21/6 °C
piatok 20. 5. zamračené 23/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26
1
27
1
28 29
1
30 1
2 3
1
4 5 6 7 8
9 10
1
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie