Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Správa o činnosti MsP za júl až september 2021

Správa o činnosti MsP za júl až september 2021

Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou.

Mesiacom júl nám vlastne začalo dovolenkové obdobie, kde väčšina policajtov si vybrali dovolenky avšak dovolenky však boli policajtom plánované tak, aby bola riadne zabezpečená služba v meste, ako aj monitorovaný kamerový systém.

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Mestská polícia sa v uvedenom období teda v mesiaci júl až september 2021, v rámci prevencie venovala miestam so zvýšeným nápadom priestupkov a tr. činov, kde pôsobila hlavne preventívne.

Za pomoci kamerového systému bolo v spolupráci so štátnou políciou objasnených viacero trestných činov, spáchaných na území mesta Moldava nad Bodvou.

Okrem vyššie uvedených hlavných úloh MsP v sledovanom období plnila aj ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, nariadení a VZN mesta a v hodnotenom období celkovo riešila 367 oznámení.

Ku konkrétnej štatistike nápadu priestupkov:

Rušením nočného kľudu, ktorý zahŕňa § 47 zák.372/90 Zb. o priestupkoch by som sa zaoberal, ako prvým, pretože tento problém považujem za problém, ktorého páchaním trpí veľká časť obyvateľov hlavne sídliska. Aj napriek tomu, že hodnotíme dovolenkové a prázdninové obdobie, za vyššie uvedené obdobie sa nám podarilo znížiť nápad priestupkov a to hlavne podľa §-u 47, teda priestupky proti verejnému poriadku o 23,7 percenta, oproti rovnakému obdobiu za rok 2020, čo považujem za úspech, nakoľko doposiaľ nám nápad priestupkov nám stále číselne narastal. Zníženie nápadu u vyššie uvedených priestupkov sa nám podarilo vďaka viacerým faktorom ale, ako prvý a najdôležitejší považujem preventívne pôsobenie policajtov v lokalitách, kde bol najväčší výskyt, tzn. Že v uvedených lokalitách ak nebol iný nápad trávili väčšinu služby, na ul. Debraďskej sa znížilo šírenie hluku aj vystavaním ochranného múra.

Na úseku občianskeho spolunažívania podľa §-u 49 sme za uvedené obdobie zaznamenali nárast v nápadu o 7,7 % .Aj tu musím konštatovať, že okrem rušenia spoluobčanov nadmerným hlukom nám na  tomto úseku pribudli prípady narušovania občianskeho spolunažívania hádkami. Samozrejme zvýšený nápad vyššie uvedených skutkov je hlavne v období vyplácania sociálnych dávok.

Na úseku majetkových priestupkov podľa §-u 50, teda drobných krádeži, sme zaznamenali nárast nápadu o 2,8 %., teda u majetkových priestupkov je štatistika od začiatku roka až na malé zmeny podobná a vcelku priaznivá. K majetkovým priestupkom spadajú aj prípady, krádeži v obchodných centrách a taktiež priestupky páchané formou drobných krádeži, alebo poškodzovania hrobov na mestskom cintoríne, kde nebola naplnená skutková podstata tr. činu hanobenia miesta posledného odpočinku.

Na úseku dopravy § 22 hlavne v zisťovaní dopravných priestupkoch nám nápad oproti minulému roku stúpol o 8 % a tu sa jedná hlavne o priestupky, ktoré boli vyriešené v blokovom konaní. V oblasti dopravy je stálym problémom parkovanie vozidiel v rôznych častiach mesta hlavne však na sídlisku. Na križovatke ciest Záhradná a Kalvínska bolo na novo nastriekané a opravené vodorovné dopravné značenie, takže v prípade porušenia dopravného značenia sú vodiči riešení v blokovom konaní. Momentálne, teda po rekonštrukcii ul. Záhradná bude treba znovu obnoviť vodorovné dopravné značenie, nakoľko došlo pokladu asfaltu k čiastočnému prekrytiu značenia.

V polovici mesiaca august bol znovu spustený projekt Miestnej občianskej poriadkovej služby, kde bolo prijatých osem členov, ktorí sú rozdelení do štyroch hliadok a sú denne v pracovných dňoch vysielané do problémových lokalít ako aj ku školám a to ráno pri príchode žiakov ako aj v obedňajších hodinách pri ich odchode zo školy. Tu chcem podotknúť, že tým, že nám členovia MOPS kontrolujú problémové lokality, môžu sa hliadky MsP venovať inej problematike v meste.

V mesiaci september boli znova sprísnené opatrenia v súvislosti s epidémiou koronavírusu, kde sme však doposiaľ riešili len dve oznámenia.

Od konca augusta už na cintoríne neevidujeme žiadne krádeže ani poškodenia hrobových miest.

V súčasnej dobe, teda mimo hodnoteného obdobia nám znova pribúdajú prípady ohadzovania vozidiel kameňmi na ul. Budulovskej. Z vyššie uvedeného dôvodu sú na problémový úsek plánované služby hliadkam MOPS, ktorí sú na ceste až do večerných hodín.

V uvedenej dobe nám narástol počet oznámení respektíve preverení u ktorých sa nejednalo ani o tr. čin ani priestupok, ale hliadka musela ísť na miest vykonať preverenie oznámenia.

Počas uvedeného obdobia bolo zabezpečované vyplácanie sociálnych dávok na Pošte a v budove Mestského úradu na ul. Bartalosovej.

27. - 29.8.2021 zabezpečenie konania moldavských dní kultúry a športu.

V mesiaci september policajti MsP absolvovali ostré školné streľby na strelnici v Hodkovciach.

Počas služby v dennej dobe, keď to dovoľuje bezpečnostná situácia v meste sú policajti vysielaní do peších hliadok, aby sa takto dostali do bližšieho kontaktu s občanmi, avšak ako som už spomínal bolo dovolenkové obdobie a tak väčšia časť služby je venovaná realizácii prípadov, ktoré v rámci mesta napadli.

V nasledujúcom období sa činnosť MsP bude zameriavať hlavne v nočnej dobe znova na problémové lokality mesta a to ulice ČSA, Debraďská, Janka Kráľa a to hlavne v nočnej dobe od 21.00 hod. do 01.00 hod. kedy tam dochádza k páchaniu protispoločenskej činnosti a to zotrvaním na mieste v rámci prevencie stále ak to bezpečnostná situácia v meste dovolí, pretože okrem tohto problému sú MsP prijímané a preverované rôzne ďalšie oznámenia, ktoré musí hliadka vybaviť. Okrem toho budú hliadky MsP a štátnej polície spoločne s hliadkami MOPS dozerať na Budulovskej ceste, aby sa tak predchádzalo poškodzovaniu vozidiel maloletými osobami.   

Dátum vloženia: 21. 10. 2021 8:20
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 10. 2021 8:22
Autor: Správca Webu

Mestská polícia

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 5. 2022
mierny dážď 16 °C 11 °C
streda 18. 5. jasná obloha 17/7 °C
štvrtok 19. 5. takmer jasno 21/6 °C
piatok 20. 5. zamračené 23/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26
1
27
1
28 29
1
30 1
2 3
1
4 5 6 7 8
9 10
1
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie