Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Daň za predajné automaty

§ 44 – 51 zákona č. 582/2004 (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov a v šiestej časti VZN č. 125

 

Predmet dane:

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. (§ 48 "zákona")

Daňovník je povinný podľa § 99a „zákona“  podať daňové priznanie k dani za predajné automaty správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku  daňovej povinnosti.

Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty podľa § 99a "zákona" a daňová povinnosť k dani za predajné automaty zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

 

Sadzba dane:

  • 160,- € za predajné automaty, ktoré vydávajú aspoň jeden alkoholický nápoj alebo aspoň jeden tabakový výrobok (1 predajný automat a kalendárny rok)
  • 80,- € za ostatné predajné automaty (1 predajný automat a kalendárny rok)

Od dane sú oslobodení prevádzkovatelia predajných automatov:

  • na lístky hromadnej dopravy,
  • na ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb

Vyrubenie dane a platenie dane:

Obec vyrubí daň za predajné automaty každoročne podľa § 99e ods. 1 "zákona". Splatnosť tejto dane je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Tlačivo
Priznanie k dani za predajné automaty

 

Vybavuje:
Lívia Bobaľová

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 21 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. zamračené 17/13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 16/10 °C
utorok 13. 6. zamračené 17/8 °C
rozšírené vyhľadávanie