Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Kontroly 2022

Správa z kontroly č. HK/2/2022 – občianske Združenie Bodva E - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii Združenie Bodva E poskytnuté z rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou formou dotácie v roku 2021.

Správa z kontroly č. HK/1/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola stavu využívania priestorov budovy Inkubátorového domu – stav prenájmov/vyťaženosť, prenájmy cestou osobitného zreteľa, neprenajaté priestory, identifikovanie priestorov s obmedzenou možnosťou ich prenájmu pre ich technický stav, monitoring ďalších priestorov pre iné využitie a pod.

Správa z kontroly č. HK/3/2022 – ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti zamestnávania pracovníkov formou uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov) na ZŠ Severná za rok 2021.

Správa z kontroly č. HK/4/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola realizácie akcie „výstavba cestnej mostovej váhy v meste Moldava nad Bodvou“ (verejné obstarávanie, financovanie, zmluvná dokumentácia, faktúry, objednávky, záznamy z realizácie stavebných prác, úhrada záväzkov, faktická kontrola vykonaného diela).

Správa z kontroly č. HK/5/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečovanie akcieschopnosti motorových vozidiel pre mestskú políciu v Moldave nad Bodvou v roku 2021 (opravy a servis vozidiel, spotreba pohonných hmôt vo vzťahu k vykazovaným najazdeným kilometrom, poistenie vozidiel, faktický stav vozidiel) - najmä rozpočtová položka výdavkov Policajné služby/630 Tovary a služby/634 dopravné.

Správa z kontroly č. HK/6/2022 – Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s hotovosťou v pokladni/(niach) za obdobie roka 2021 (stav hotovosti, evidencia, interné predpisy a ich dodržiavanie a iné).

Správa z kontroly č. HK/7/2022 – Základná škola ČSA - kontrola poisťovania majetku mesta Moldava nad Bodvou zvereného do správy ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou. Kontrolovaný bol stav a rozsah poistenia zvereného majetku, aktuálnosť poistných zmlúv, výška poistného, aktuálnosť a opodstatnenosť dohodnutej výšky poistenia, kontrola uplatnených poistných plnení za posledné 3 roky (2019, 2020, 2021).

Správa z kontroly č. HK/8/2022 – Mestský úrad v Moldave nad Bodvou - kontrola vybavovania petícií za roky 2019, 2020, 2021 v meste Moldava nad Bodvou. Súčasťou kontroly bolo aj vybavenie podnetu občana mesta, k petícii zo dňa 29.6.2021, týkajúcej sa iniciatívy za vybudovanie účelovej komunikácie v záhradkárskej lokalite za ul. Obrancov mieru. Po predložení petícií prijatých v roku 2022 zo strany mestského úradu, bola kontrola rozšírená z vlastnej iniciatívy hlavného kontrolóra aj o petície prijaté v roku 2022.   

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 3. 2024
slabý dážď 14 °C 7 °C
streda 6. 3. oblačno 10/3 °C
štvrtok 7. 3. slabý dážď 6/3 °C
piatok 8. 3. zamračené 9/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
rozšírené vyhľadávanie