Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

28. zasadnutie MZ - 12.7.2021

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 12. júl 2021 (pondelok) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

 2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

 3. Kontrola plnenia uznesení

 4. Správa primátora mesta a mestského úradu

 5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2021 – čiastkové výsledky č. 2

 6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

 7. Výročná správa neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2, Moldava nad Bodvou o činnosti a hospodárení za rok 2020

 8. Výročná správa neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 o činnosti a hospodárení za rok 2020

 9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2020

10. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.03.2021

11. Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021

12. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: "Miestna občianska poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou"

13. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Rekonštrukcia oplotení MŠ Krátka a MŠ Severná v Moldave nad Bodvou"

14. Moldavský festival kultúry a športu

15. Informácia o stave v materských školách k 30.06.2021

16. Návrh na schválenie priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. Záver
 
 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1
2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, sobota 10. 6. 2023
mierny dážď 21 °C 14 °C
nedeľa 11. 6. zamračené 17/13 °C
pondelok 12. 6. polojasno 16/10 °C
utorok 13. 6. zamračené 17/8 °C
rozšírené vyhľadávanie