Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou

Názov projektu:
Zebralandia – obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou

Hlavný cieľ projektu: 
Cieľom projektu je obnova oplotenia Materskej školy Veselá zebra v Moldave nad Bodvou a vytvorenie rôznych oblastí v areáli materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Areál materskej školy predstavuje mestečko – Zebralandia, ktoré je rozdelené do 4 zón. A to prírodnú záhradu, ktorej súčasťou je exteriérová ekoučebňa, mlatový chodník, záhrada s vyvýšenými záhonmi a dopravné ihrisko.

Po revitalizácii priestoru a jeho následným dotvorením didaktickými prostriedkami vznikne zelená učebňa v prírode - miesto pre zážitok, poznávanie, učenie, experimentovanie, na cvičenie, voľné hry, ale aj relax.

Miestom realizácie projektu je mesto Moldava nad Bodvou.

Predmetom projektu je obnova exteriéru MŠ Severná v Moldave nad Bodvou.

Aktivity projektu sa zameriavajú na rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov, ktorá spočívala vo vybúraní jestvujúcich skladieb chodníkov a následným vyhotovením nových skladieb so spevnenou povrchovou úpravou. Chodníky sú olemované parkovým obrubníkom. Navrhované štrkové okapové chodníky lemujú jestvujúce oplotenie po oboch jeho stranách, lemované sú plastovým neviditeľným obrubníkom. Na murovanej časti sokla existujúceho oplotenia v miestach kde zostal zachovaný, sa zrealizovala nová povrchová úprava, vymenila sa výplň nadsoklovej časti so stĺpikmi, brána a bránky za nové. Na západnej strane areálu sa vybúralo oplotenie vrátane zemnej časti a bolo nahradené gabiónmi 500x500x1000 mm, na ktorých je osadené nové oplotenie so stĺpikmi. Výplň oplotenia medzi stĺpikmi je jednotná v celom rozsahu z jaklových profilov, vrátane bránok a brány. Gabióny sú vyplnené vápencovým, bridlicovým, pieskovcovým a andezitovým kamenivom z dôvodu edukačných účelov.

Novobudované detské dopravné ihrisko je riešené ako spevnená plocha v zmysle požiadaviek na edukačnú činnosť predškolskej výchovy.

4 ZÓNY TVORIACE ZEBRALANDIU:

Prvá zóna je vytvorená pri vstupoch do MŠ zo západnej strany. Táto zóna predstavuje les, kde sú umiestnené rôzne edukačné hry ako napr. „uhádni, čo sa tu skrýva“ a pod. Na novo zrekonštruované oplotenie sú nainštalované didaktické tabule z materiálu vhodného do exteriéru, ktoré slúžia pri výučbe detí, čo všetko sa v lese nachádza a s čím sa tam môžu deti stretnúť. V tejto zóne sú umiestnené aj smetné koše s označením na separovanie odpadkov. Soklová časť oplotenia je realizovaná z gabiónov, vyplnených rôznymi druhmi hornín, ktoré budú slúžiť pri výučbe k názornej ukážke.

Druhá zóna sa nachádza v severnej časti areálu MŠ, kde je vytvorené dopravné ihrisko. Nakoľko má škôlka dopravné zameranie, výrazne to pomôže pri výučbe a deti majú možnosť vyskúšať si novonadobudnuté skúsenosti v praxi na dopravnom ihrisku v bezpečí areálu škôlky, kde sú rozmiestnené dopravné značenia. V tejto zóne sú umiestnené aj tabule, kde môžu deti kresliť pomocou kried a precvičovať si učivo.

V tretej zóne vo východnej časti areálu sa nachádza „záhrada“. V tejto časti nájdeme vyvýšené záhony, v ktorých si budú môcť deti dopestovať rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré neskôr v priebehu vyučovania budú ďalej spracovávať a konzumovať. V škôlke sú súčasťou výučby aj prípravy napr. rôznych pomazánok z čerstvých surovín, ktoré si takto môžu deti priamo dopestovať a nebude nutné ich nakupovať. Taktiež sú tu osadené koše s označením na separovanie odpadu a tabule, na ktoré môžu deti pomocou kried kresliť.

V poslednej štvrtej zóne v južnej časti areálu je zriadený „park“ kde sú osadené lavičky a tabule na kreslenie pomocou kried, ktorými dotvárame príjemné prostredie na oddych aj zábavu. V tejto časti sa už nachádzal altánok a preliezky, ktoré ostali zachované.

Prepojením vzniknutých zón v areáli Materskej školy sa vytvorí "Zelenú  učebňa - ekoučebňa". Cieľom bolo vytvoriť podnetné prostredie pre učenie sa detí inovatívnymi metódami/
bádateľské metódy, zážitkové učenie, outdoor aktivity/, rozvíjať environmentálnu senzitivitu a zodpovedný prístup k životnému prostrediu, aplikovať a implementovať vedomosti, skúsenosti a zručnosti do reálneho prostredia.

Nenávratný finančný príspevok: 139 514,34 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 132 538,62 EUR

 

Zebralandia

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 6. 2024
oblačno 29 °C 18 °C
štvrtok 20. 6. polojasno 23/15 °C
piatok 21. 6. takmer jasno 27/15 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 30/18 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
rozšírené vyhľadávanie