Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Podpora opatrovateľskej služby

loga

 

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v Moldave nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BII3
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ESF – Európsky sociálny fond

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Realizácia projektu: 12/2021 – 11/2023

Rozpočet projektu:
- celková výška oprávnených výdavkov projektu: 97 920,00 €

Poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Opis projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Moldava nad Bodvou fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti klienta, v jeho prirodzenom prostredí. Hlavným cieľom projektu je, aby klient zotrval čo najdlhšie v domácom prirodzenom prostredí a nemusel byť umiestnený do zariadenia (Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí). Aktivitou projektu na dosiahnutie cieľa bude poskytovanie domácej opatrovateľskej služby cieľovej skupine, ktorú tvoria deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa majú zo zákona poskytnúť sociálne a asistenčné služby. Záujem o opatrovateľskú službu je nízky, a práve tento projekt by mohol pomôcť pri informovaní verejnosti, o možnostiach využitia opatrovateľskej služby, ktorá bude mať v budúcnosti čoraz väčší význam a uplatnenie pre svoju užitočnosť a praktickosť.


 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

www.employment.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.moldava.sk

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 15. 4. 2024
mierny dážď 20 °C 14 °C
utorok 16. 4. mierny dážď 14/6 °C
streda 17. 4. zamračené 12/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie