Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Podpora opatrovateľskej služby

Logá

 

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v Moldave nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BII3
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ESF – Európsky sociálny fond

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Zameranie projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Realizácia projektu: 12/2021 – 11/2023

Rozpočet projektu:
- celková výška oprávnených výdavkov projektu: 97 920,00 €

Poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Opis projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Moldava nad Bodvou fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti klienta, v jeho prirodzenom prostredí. Hlavným cieľom projektu je, aby klient zotrval čo najdlhšie v domácom prirodzenom prostredí a nemusel byť umiestnený do zariadenia (Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí). Aktivitou projektu na dosiahnutie cieľa bude poskytovanie domácej opatrovateľskej služby cieľovej skupine, ktorú tvoria deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa majú zo zákona poskytnúť sociálne a asistenčné služby. Záujem o opatrovateľskú službu je nízky, a práve tento projekt by mohol pomôcť pri informovaní verejnosti, o možnostiach využitia opatrovateľskej služby, ktorá bude mať v budúcnosti čoraz väčší význam a uplatnenie pre svoju užitočnosť a praktickosť.


 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

 

www.employment.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.moldava.sk

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 12. 2022
polojasno -2 °C -8 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
rozšírené vyhľadávanie