Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Elektronická úradná tabuľa

Zobrazené 1-30 z 114
#

Návrh Dodatkov k VZN č. 119 a č. 120

Dátum: 28. 6. 2022

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 119
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 120

#

Verejná vyhláška

Dátum: 28. 6. 2022

Rozhodnutie, ktorým sa vyrubuje miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022

#

Zverejnenie zámeru priameho nájmu nehnuteľnosti

Dátum: 15. 6. 2022

Zámer priameho nájmu nehnuteľnosti – nebytových priestorov vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou

#

Uznesenia z 38. zasadnutia MZ

Dátum: 9. 6. 2022

Uznesenia z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 1. 6. 2022

Pozícia: člen miestnej občianskej poriadkovej služby.

#

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť

Dátum: 30. 5. 2022

parcela registra "C" č. 1855/8 v k. ú. Moldava nad Bodvou.

#

Pozvánka na 38. zasadnutie MZ

Dátum: 27. 5. 2022

7. júna 2022 (utorok) o 13.00 hod.

#

Uznesenia z 37. zasadnutia MZ

Dátum: 23. 5. 2022

Uznesenia z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 17. 5. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom

#

Záverečný účet mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

Dátum: 16. 5. 2022

Zverejnenie návrhu Záverečného účtu Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2021

#

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Dátum: 16. 5. 2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

#

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 13. 5. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 12. 5. 2022

Konateľ obchodnej spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o.

#

Pozvánka na 37. zasadnutie MZ

Dátum: 12. 5. 2022

18. mája 2022 (streda) o 13.00 hod.

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 6. 5. 2022

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

#

Oznámenie o výberových konaniach

Dátum: 5. 5. 2022

vedúci odboru školstva a odborný referent monitorovania a hodnotenia projektov

#

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 4. 2022

Zmena užívania silážnych žľabov na výrobu organických hnojív a substrátov, spracovanie komunálnych kalov z ČOV a iných organických materiálov.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 25. 4. 2022

„Obytný súbor Rodinných domov, SO 20-Vodovod, SO 21-Splašková kanalizácia, SO 22-Dažďová kanalizácia“

#

Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 21. 4. 2022

Zámer
odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym
predajom

#

Oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Dátum: 20. 4. 2022

Mesto Moldava nad Bodvou oznamuje zámer prenajať nebytové priestory.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 19. 4. 2022

Výzva na podanie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady

#

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 4. 2022

„F2BTS_Moldava nad Bodvou_0242KO“ – telekomunikačná líniová stavba.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 4. 2022

„Optická trasa Moldava nad Bodvou – Jasov“.

#

Oznámenie o výberovom konaní

Dátum: 7. 4. 2022

Konateľ obchodnej spoločnosti Správa bytov Bodva s.r.o.

#

Oprava zverejnenia zámeru odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 6. 4. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom.

#

Zverejnenie zámeru priameho odpredaja nehnuteľnosti

Dátum: 4. 4. 2022

Zámer odpredaja nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou priamym predajom.

#

Uznesenia z 36. zasadnutia MZ

Dátum: 31. 3. 2022

Uznesenia z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva.

#

Verejná vyhláška

Dátum: 30. 3. 2022

Doručenie zásielky

#

Všeobecne záväzné nariadenia č, 121, č. 122, č. 123 a Dodatok č. 4 k VZN č. 108

Dátum: 25. 3. 2022

VZN č. 121, VZN č. 122, VZN č. 123, Dod. č. 4 k VZN č. 108

#

Verejná vyhláška

Dátum: 21. 3. 2022

„Novostavba bytového domu na Nám. Ľ. Štúra, Moldava nad Bodvou“

Zobrazené 1-30 z 114

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

rozšírené vyhľadávanie