Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zhrnutie 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva

Zhrnutie 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a odobrili až 8 projektových zámerov.

7. rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo v stredu 12. júla v Inkubátorovom dome kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam v kultúrnom dome.

Prerokovaných bodov bolo viac než 20, ale vzhľadom na predchádzajúcu svedomitú prácu jednotlivých komisií zastupiteľstva a mestskej rady panovala u poslancov zhoda a všetky boli schválené.

Najzávažnejším a najrozsiahlejším materiálom bol Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PHSR), ku ktorému bolo vznesených v komisiách viacero pripomienok, tie však už boli vo finálnej verzii zapracované a PHSR poslanci schválili. Primátor podčiarkol potrebu schválenia tohto strategického dokumentu, kvôli čerpaniu eurofondov, ale zároveň dodal, že je to dokument „živý“, ktorý možno kedykoľvek otvoriť, prehodnotiť a doplniť.

Ďalšími dôležitými bodmi boli projektové zámery v rozličných oblastiach, ktoré reagujú na aktuálne vyhlásené výzvy v rozličných dotačných programoch a schémach a môžu pomôcť riešiť akútne problémy mesta z tzv. mimorozpočtových zdrojov.

Prvým z prerokovaných bol projektový zámer na valorizáciu kultúrneho dedičstva z cezhraničného programu INTERREG SK-HU, kde sa mesto chystá podať projekt Renesancia kráľovskej vínnej cesty spolu s mestom Tokaj. Stavebne sa jedná o opravu strechy kultúrneho domu (MsKS), rekonštrukciu infraštruktúry a modernizáciu Múzea vín v pivnici pod MsKS a celkovú úpravu nádvoria. Aktivity projektu budú zamerané na intenzívne zapojenie strednej a staršej generácie do rozvoja kultúrneho dedičstva a oživenie vinárskej tradície.

Ďalší projekt na rozvoj občianskej vybavenosti ráta s vytvorením Klimatickej mestskej záhrady v nevyužitom priestore za mestskou radnicou smerom k hasičskej zbrojnici. V rámci urbanistického konceptu otvorených zón sa ráta s vytvorením kultivovanej stretávacej a oddychovacej záhrady s kvitnúcimi záhonmi, stromami, trávnatou plochou, fontánou a dažďovým záhonom, kde je možnosť realizácie exteriérových komunitných a komorných kultúrnych aktivít.

Na tento projekt nadväzuje ďalší, ktorý ráta so zriadením centra zdieľaných služieb pre mesto a okolité obce práve v budove hasičskej zbrojnice. V klientskom centre sa budú poskytovať služby matriky, ktorá bude vybavená modernou technikou a automatizovaným objednávacím systémom.

Ďalším schváleným zámerom je projekt, kde v rámci otvorenej výzvy mesto mieni posilniť prácu mestskej polície o 10 zamestnancov miestnej občianskej hliadky od októbra resp. novembra 2023 na dobu 30 mesiacov.

Nepriaznivú situáciu znevýhodnených rómskych komunít v zásobovaní pitnou sa mesto pokúsi riešiť ďalším projektom, na vybudovanie ďalšieho výdajníka pitnej vody, ktorý bude napojený na budovu komunitného centra.

Rozsiahlym a pre mesto mimoriadne potrebným projektom z Plánu obnovy je zámer na rozšírenie kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti a poskytovanie ambulantných služieb v dennom stacionári a rehabilitačnom stredisku, ktoré by sa malo zriadiť v budove bývalej mestskej polície.

Posledným zámerom je vybudovanie ekoučební pri všetkých piatich materských školách a to vybudovaním a vybavením altánkov, kde môže prebiehať výučba v exteriéri aj v nepriazni počasia.

Mimo projektov sa zastupiteľstvo ešte zaoberalo rozpočtom, viacerými majetkovými záležitosťami , obligatórnymi správami, personálnymi otázkami a zápisom 22 objektov do evidencie pamätihodností mesta.

Interpelácie sa týkali najmä chodníkov, ciest, prechodov a osvetlenia, dlhšia rozprava a apel na prácu polície sa týkal vyprázdňovania kontajnerov neplnoletými neprispôsobivými deťmi najmä z rómskej komunity.

Dátum vloženia: 18. 7. 2023 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 7. 2023 9:36
Autor: -jk-

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 21/14 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 24/14 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie