Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Štatistika obyvateľstva 2021

Štatistika obyvateľstva 2021

Počet evidovaných obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2021 bol 10 241.

So začiatkom roka sa zvykne bilancovať a aj keď oficiálne údaje zo sčítania obyvateľstva 2021 v našom meste ešte nie sú zverejnené, oficiálne priebežne sledované štatistické údaje nám čo to napovedia, s akými číslami je v budúcnosti potrebné v našom meste rátať.

Počet evidovaných obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2021 bol 10 241 z toho bolo 4 977 mužov a 5 264 žien. Je to o 101 obyvateľov menej ako v roku 2020. Tento mierne klesajúci trend je zaznamenávaný od roku 2017 - v tridsaťročnom horizonte sa však javí ako ustálený. V roku 1992 mala Moldava len 5 208 obyvateľov.

Prírastok v roku 2021 bol 192 obyvateľov a úbytok 293 obyvateľov. Najvyšší prírastok v dekáde rokov 2012 - 2020 a to 282 obyvateľov bol zaznamenaný v roku 2017, najväčší úbytok za dekádu však bol zaznamenaný práve v minulom roku 2021 - čo je uvedených 293 obyvateľov.

Štatistika uvádzajúca počet obyvateľov podľa veku nám prezrádza, že najpočetnejšou je skupina od 30 do 50 rokov a tiež máme 160 trojročných detí. Vo vekovej škále produktívneho obyvateľstva je najmenej početná skupina 27 a 28 ročných. Od hranice 70 rokov už počet obyvateľov v jednotlivých vekových hraniciach klesá pod 100 a v kategórii nad 90 rokov máme 26 obyvateľov. Najstaršia obyvateľka Moldavy má 96 rokov.

Čo sa týka hustoty osídlenia podľa ulíc tak najviac obyvateľov 1 441 žije na sídlisku na ulici Severnej a z toho je 164 v predproduktívnom veku (deti a mládež od 0 do 14 rokov), 1 053 v produktívnom (pracujúci od 15 do 64 rokov) a 240 v poproduktívnom veku (dôchodcovia nad 65 rokov). Obdobne sú na tom aj Námestia Ľ. Štúra a Mieru, kde rastie počet obyvateľov v poproduktívnom veku (205 a 218) oproti predproduktívnemu (112 a 92) čo sa laicky zvykne interpretovať slovami - sídlisko nám starne.

Naopak najväčší počet obyvateľov v predproduktívnom veku až 480 detí do 14 rokov máme na ulici Budulovská - a druhou najpočetnejšou je skupina 218 detí na ulici Československej armády.

Pre plánovanie rozvoja nášho mesta budú zaiste veľmi zaujímavé a prospešné aj výsledky sčítania obyvateľstva, v rámci ktorého boli koncom roka 2021 zverejnené len základné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov po úroveň okresov. Základné štatistiky potvrdzujú na celom Slovensku starnutie populácie, avšak v rámci nášho Košického kraja sú 3 okresy s viac než 20% podielom detí do 14 rokov a to Gelnica (21,34%), Spišská Nová Ves (20,74%) a Košice-okolie (20,19%). Do trojice okresov s najväčším podielom obyvateľov v poproduktívnom veku (nad 65 rokov) patria mestské časti mestské časti Košice IV (22,76%) a Košice II (19,83%) a okres Košice I (17,74%). Náš okres Košice-okolie má naopak najnižší podiel obyvateľov v poproduktívnom veku a to 13,25%, za ním je Spišská Nová Ves (13,96%) a Gelnica (14,8%).

Dátum vloženia: 11. 1. 2022 11:19
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2022 11:07
Autor: -jk-

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 100 000,- eur

Sociálne siete

rozšírené vyhľadávanie