Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

5. mestské zastupiteľstvo v skratke

5. mestské zastupiteľstvo v skratke

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o podmienkach poskytovania stravy zadarmo, kontokorentom úvere a rozdelilo mestské dotácie

Piate zasadnutie mestského zastupiteľstva (27. 4. 2023) malo na programe až 21 bodov, pričom správy o hospodárení mestských inštitúcii a majetkové záležitosti boli súhrnné t. j. obsahovali viacej samostatných správ.

Napriek tomu zastupiteľstvo jednalo vecne a konštruktívne. Hneď v úvode primátor navrhol zmenu programu na zaradenie bodu o rozdelení mestských dotácií a vypustení dvoch majetkových záležitostí. Úvodné informácie o plnení uznesení a interpelácii, správy o činnosti primátora, mesta, mestskej polície a kontrolóra boli vzaté na vedomie bez diskusie.

V interpeláciách poslancov zaznel len jeden návrh poslanca Bodnára, aby do PHSR mesta bola zahrnutá aj výstavba domova dôchodcov v areáli n. o. Voda a život v Budulove.

Ďalších 12 správ o činnosti mestom zriadených inštitúcií, obchodných spoločností a neziskových organizácii taktiež poslanci vzali na vedomie v celku a bez pripomienok.

Doplnkami k VZN sa nanovo určili výšky poplatkov na stravovanie v školách a predškolských zariadeniach ako aj za sociálne služby, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien.

Vo finančnej a hospodárskej oblasti poslanci schválili záverečný účet, zmenu rozpočtu ako aj inventarizáciu majetku a rozhodli sa prijať kontokorentný úver z dôvodu prekonania časového nesúladu medzi rozpočtovými príjmami a výdavkami.

Majetkové záležitosti jednotlivých žiadateľov prešli bez pripomienok ako aj zmeny v zakladacej listine obchodnej spoločnosti Správa bytov, ktorej sa rozšíril predmet podnikania o sprostredkovateľskú činnosti v oblasti správy nehnuteľností a prevádzkovanie športových zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Návrhu na rozdelenie dotácii z rozpočtu mesta predchádzalo primátorovo upozornenie, že dotácie budú možno prideľované nie naraz, ale v dvoch „splátkach“ z toho istého dôvodu, ako prijatie úveru t. j. zložitosťou finančných tokov a kontrolných mechanizmov pri implementácii projektov, pri ktorých je prísun financií na účet mesta nepredvídateľný.

Celkovo poslanci rozdelili 26 100 € na celú oblasť športu pre 9 občianskych združení - ŠK Bodva, Združenie Bodva E, Atletický legionársky klub, Time4fun, Horolezecký klub, Škoda Fan Club, CS klub, BG autošport a Zápasnícky klub.

V oblasti kultúry rozdelili spolu 4000 € pre OZ Recefice, Zduženie Bodva E a Csemadok v Moldave a Budulove.

V školstve podporu získali OZ Poľovníček a OZ BAFF SA spolu 2 200 € a v sociálnej oblasti Slovenský zväz telesne postihnutých dostal 800 € ako príspevok na svoju činnosť.

Dotácie boli v zmysle VZN 110 poskytnuté aj organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto a to dvom neziskovým organizáciám: Voda a život 2 000 € a Večné deti 1 000 €.

K vypustenému bodu rokovania o vecnom bremene pre akciovú spoločnosť AGRO- MOLD sa poslanci zídu mimoriadne ešte raz a to 10. mája 2023.

Dátum vloženia: 5. 5. 2023 13:03
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 5. 2023 13:06

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 11. 2023
sneženie 0 °C -8 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/-1 °C
sobota 2. 12. silný dážď 3/2 °C
nedeľa 3. 12. rain and snow 1/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie