Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 21. októbra 2021 rokovalo na svojom 31. zasadnutí mestské zastupiteľstvo.

Vo štvrtok 21. októbra 2021 rokovalo na svojom 31. zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Po procedurálnych záležitostiach nasledovali odpovede na interpelácie, nové interpelácie poslancov týkajúce sa osvetlenia, výtlkov a verejného poriadku a kontroly plnenia uznesení. Potom zazneli súhrnné informácie o aktuálnych témach v meste v správach primátora, hlavného kontrolóra náčelníka mestskej polície. Okolo poslednej správy sa rozprúdila diskusia najmä k medializovanej téme hádzania kameňov maloletých detí do áut na Budulovskej ceste. Primátor poukázal na nedostatočnú pomoc štátu zriaďovaní poriadkových služieb MOPS, neudržateľnosť riešení cez občianske združenia ako aj spolitizovanie tejto problematiky bez konkrétnej pomoci. Zaznela aj jeho dôrazný apel smerom k rodičom týchto detí o ráznych opatreniach, ak sa situácia nezlepší.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo voľbu hlavného kontrolóra mesta, ktorá sa bude konať 9. decembra 2021 na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

V ďalších vecných konkrétnych bodoch sa rokovalo o projektoch a projektových zámeroch na zníženie energetickej náročnosti budovy Technických služieb, na modernizáciu priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou, na rekonštrukciu oplotení MŠ Severná, na realizáciu vodozádržných opatrení na ZŠ Severná. Zastupiteľstvo schválilo navýšenie sumy spolufinancovania projektu „Multifunkčné centrum pre deti a mládež“. V ďalších bodoch sa diskutovalo o zriadení denného stacionára, o rekonštrukcii synagógy či o odpustení nájmu pre viacerých žiadateľov. Zasadnutie pokračovalo viacerými návrhmi na schválenie odpredaja častí pozemkov vo vlastníctve mesta a nájomnými vzťahmi. Prednostka mestského úradu informovala poslanecký zbor o čerpaní rozpočtu mesta k 30.6.2021 a návrhu na 6. zmenu rozpočtu za rok 2021. Na záver v bode rôzne pribudla informácia o pripravovaných podujatiach, slávnostnom oceňovaní osobností mesta a stretnutí seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Načrtli sa aj ďalšie rozvojové projekty v oblasti športu, turistiky a územného rozvoja mesta.

Dátum vloženia: 25. 10. 2021 10:23
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2021 10:25
Autor:

Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 12. 2022
polojasno -1 °C -7 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
rozšírené vyhľadávanie