Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Dňa 30. januára 2023 v čase od 11.10 do 13.30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Budulovská, Košická a Železničná.

36. zasadnutie MZ - 24.3.2022

36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 24. marec 2022 (štvrtok) o 13.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie
     príloha

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2022, Správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022
     správa HK/2/2022
     správa HK/4/2021
     správa o kontrolnej činnosti HK 1/2022

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality za rok 2021

7. Ústna informácia o humanitárnej pomoci mesta Moldava nad Bodvou
     usmernenie

8. Návrh na pozastavenie činnosti CVČ CVrČek v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     prehľad
     štatistika

9. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN

10. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou a o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN
     štatistika

11. VZN Mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
     dôvodová správa
     návrh VZN

12. Dodatok č. 4 VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 108 o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh Dodatku

13. Návrh na schválenie prevodu majetku formou darovania z vlastníctva spoločnosti KISS stavebné práce s.r.o. do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

14. Návrh na schválenie vypracovania projektových zámerov v oblasti rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v rámci Plánu obnovy pre projekt s názvom: „Dostupná a kvalitná sociálno-zdravotná starostlivosť v Moldave nad Bodvou“
     dôvodová správa

15. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou v roku 2022
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     ponuka
     vyčíslenie

16. Návrh na určenie volebných obvodov volieb a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica

 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 30. 1. 2023
zamračené 1 °C -5 °C
utorok 31. 1. oblačno 3/-3 °C
streda 1. 2. slabé sneženie 5/-3 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 3/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie