Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

32. zasadnutie MZ - 09.12.2021

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. december 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021, Správa o kontrolnej činnosti HK 4/2021
     - správa HK/5 (174.95 kB)
     - správa HK/6 (112.08 kB)

3. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 456/2021 - Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
     - dôvodová správa (197.46 kB)

4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa (240.78 kB)

5. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej zmluve č. 1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
     - dôvodová správa (259.95 kB)

6. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
     - dôvodová správa (197.19 kB)

7. Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa (244.12 kB)
     - zmeny a doplnky (217.96 kB)

8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa (199.06 kB)

    8/1 Návrh na určenie platu primátora mesta
            - dôvodová správa (195.14 kB)

9. Čerpanie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30.09.2021
     - dôvodová správa (198.49 kB)

10. Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
     - dôvodová správa (209.73 kB)
     - príjmová časť (286.27 kB)
     - výdavková časť (596.01 kB)

11. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou v roku 2021
     - dôvodová správa (348.92 kB)
     - plnenie rozpočtu (177.66 kB)

12. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2022
     - dôvodová správa (206.29 kB)

13. Zmena Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov Komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa (195.81 kB)
     - dodatok (224.64 kB)

14. Zámer zriadenia Environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
     - dôvodová správa (266.31 kB)

15. Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021 z 31. zasadnutia zo dňa 21.10.2021 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Modernizácia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
     - dôvodová správa (207.6 kB)

16. Rôzne

17. Podnety občanov

18. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica


Samospráva

Pozvánky / upútavky

ZVOZOVÝ KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3
4
5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18
19 20 21 22 23 24
25
26 27 28 29 30 31
1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 12. 2022
polojasno -2 °C -8 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
rozšírené vyhľadávanie