Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Dňa 30. januára 2023 v čase od 11.10 do 13.30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Moldava nad Bodvou v úseku: ulice Budulovská, Košická a Železničná.

32. zasadnutie MZ - 09.12.2021

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 9. december 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2021, Správa o kontrolnej činnosti HK 4/2021
     - správa HK/5
     - správa HK/6

3. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 456/2021 - Návrh na Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou a podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
     - dôvodová správa

4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa

5. Oprava Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou k úverovej zmluve č. 1197/CC/20 od Slovenskej sporiteľne a. s.
     - dôvodová správa

6. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
     - dôvodová správa

7. Doplnenie rozsahu obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa
     - zmeny a doplnky

8. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa

    8/1 Návrh na určenie platu primátora mesta
            - dôvodová správa

9. Čerpanie rozpočtu Mesta Moldava nad Bodvou k 30.09.2021
     - dôvodová správa

10. Návrh na 8. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 8/2021
     - dôvodová správa
     - príjmová časť
     - výdavková časť

11. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou v roku 2021
     - dôvodová správa
     - plnenie rozpočtu

12. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou na rok 2022
     - dôvodová správa

13. Zmena Zásad odmeňovania zástupcu primátora, poslancov, členov mestskej rady, členov Komisií Mestského zastupiteľstva a odmeňovania za občianske obrady a slávnosti Mesta Moldava nad Bodvou
     - dôvodová správa
     - dodatok

14. Zámer zriadenia Environmentálneho centra v budove bývalej synagógy v Moldave nad Bodvou
     - dôvodová správa

15. Oprava uznesenia Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou č. 465/2021 z 31. zasadnutia zo dňa 21.10.2021 - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Modernizácia priestorov kultúrneho domu v Moldave nad Bodvou“
     - dôvodová správa

16. Rôzne

17. Podnety občanov

18. Záver

 

Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica


Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
29
30 31 1 2 3 4
5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, pondelok 30. 1. 2023
zamračené 1 °C -5 °C
utorok 31. 1. oblačno 3/-3 °C
streda 1. 2. slabé sneženie 5/-3 °C
štvrtok 2. 2. zamračené 3/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie