Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. a č.237/200 Z.z. začalo dňa 16.01.2017 práce na obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – „Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN sídelného útvaru Moldava nad Bodvou“ v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č.6/16/MZ/2016. Vymedzeným riešeným územím predmetných zmien a doplnkov je časť katastrálneho územia mesta v nasledovnom rozsahu riešených lokalít:

1. Zapracovať zmeny a doplnky v lokalite Pod kopcom v UO 006. Zadefinovanie plochy športových zariadení do návrhu a aktualizácia plochy nízkopodlažnej zástavby IBV.

2. Zapracovať zmeny a doplnky podľa požiadavky FO (objekt GUFERO) v UO 009 na plochu bývania – bytový dom. V nadväznosti zapracovať zmenu verejnej zelene na zmiešané územie plochy športu a zelene (detské ihrisko) a zostávajúce „biele plochy“ zadefinovať ako verejnú zeleň.

3. Zapracovať rozšírenie plochy cintorína a parkovacích plôch v UO 006 na plochách návrhu IBV+P

4. Zapracovať zmenu funkčného využitia kotolne v UO 013 na plochu zariadenia OV.

5. Zapracovať do ÚPD trhoviská podľa VZN mesta

6. Zapracovať požiadavku FO na zmenu funkčného využitia územia s plôch OV na nízkopodlažnú zástavbu (IBV) – Obytný súbor KISS

7. Zapracovať do ÚPD zrušenie a zdemolovanie Malej vlakovej zástavky v rámci výstavby terminálu

8. Zapracovať do ÚPD zmenu funkčného využitia územia v Budulove oproti JRD z plôch vinice, sad, záhrady, záhradkárske kolónie na plochy bývania - nízkopodlažná zástavba (IBV) podľa prebiehajúcej výstavby RD.

9. Zapracovať  do ÚPD v časti Budulov projekt VODA A ŽIVOT, t.j.  zmena na plochu rekreačných aktivít z plôch drobnej výroby, živnostenských aktivít a služieb

10. Zapracovať do ÚPD v časti Budulov možnosť výstavby RD v nadrozmerných záhradách a výhľadových plochách nízkopodlažnej zástavby (IBV), na návrh nízkopodlažnej zástavby (IBV) podľa rozsahu platného ÚPD.

11. Zapracovať v predmetných riešených lokalitách zmien a doplnkov hranicu Q100 podľa dodaných zátopových čiar SVP š.p.

12. Spracovať kompletné znenie záväznej časti ÚPD (ZaD1 - ZaD6).

Obstarávateľom Územného plánu bude mesto Moldava nad Bodvou prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov – Ing. Martina Hudeca, reg.číslo 275. Zhotoviteľom URBAN štúdio s.r.o., Ing. arch. Dušan HUDEC, autorizovaný architekt: 0742AA, IČO: 46461612, ateliér: Letná 45, Košice, www.urban.sk.

Návrh Zmien a doplnkov bude verejne prerokovaný po oznámení o začatí verejného prerokovania v zmysle § 22 stavebného zákona.

Riešené územie 1, 2
Riešené územie 3, 6
Riešené územie 8, 9, 10

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29 30 1

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, piatok 29. 9. 2023
jasná obloha 25 °C 14 °C
sobota 30. 9. oblačno 24/13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 20/11 °C
pondelok 2. 10. oblačno 22/12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
rozšírené vyhľadávanie