Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti mesta Moldava nad Bodvou rekonštrukciou a opravou ciest a chodníkov

Účelom projektu bolo zlepšiť stav mnohoročne užívaných vybraných úsekov miestnych komunikácií v meste, ktoré boli konštrukčne narušené a z hľadiska prevádzkovania nevyhovujúce. Táto skutočnosť sťažuje údržbu, najmä pri prácach v zimnom období. Z  pohľadu bezpečnosti vznikala potenciálna možnosť úrazov. Skultúrnením a skvalitnením komunikácií sa zlepšila kvalita dopravy na vybraných plochách s dôrazom na bezpečnosť, umožnila sa plynulá údržba, zvýšila sa celková atraktivita mesta.

Projekt pozostával z dvoch komplexných hlavných aktivít, pričom hlavná aktivita 2 je rozdelená na dva stavebné objekty.

  1. Oprava chodníka pred bytovým domom ul. Hviezdoslavova 21

Riešený chodník bol už dlhšiu dobu v nevyhovujúcom stave. Išlo o opravu pešej komunikácie v centre mesta o celkovej dĺžke 40,50 m a ploche 82 m² s nášľapnou vrstvou z betónovej zámkovej dlažby. Príprava VO 7/22, realizácia 9/22.

  1. Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií

SO01 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v uvedených úsekoch  vykazovala poruchy obrusnej vrstvy, ložnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj podkladovej vrstvy. Išlo o rekonštrukcie, ktoré boli zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov chodníkov, ciest a vjazdov do materskej školy, odvedením dažďových vôd z povrchu komunikácií. Konkrétne -  Rekonštrukcia účelovej komunikácie ku garážam pri poliklinike ul. ČSA na ploche 1011 m². Príprava VO 6/22, realizácia 11/22. Rekonštrukcia komunikácie medzi garážami Severná v celkovej ploche 160,25 m². Príprava VO 6/22, realizácia 10/22. Rekonštrukcia asfaltového chodníka pri K5 o celkovej ploche 140 m². Príprava VO 6/22, realizácia 10/22. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rožňavská o celkovej ploche 125 m². Príprava VO 6/22, realizácia 10/22. Rekonštrukcia vjazdu do jedálne MŠ Krátka o celkovej ploche 120 m². Príprava VO 6/22, realizácia 10/22.

SO02 – chodníky – Krátka ulica (medziblokový priestor) 2. etapa. Navrhnuté chodníky zlepšili prístup obyvateľov do svojich príbytkov. Celková plocha vybudovaných chodníkov je 430 m².  Príprava VO 2/23, realizácia 3-6/23.

Chodníky boli navrhnuté na základe miestnych podmienok, nadväzujúce na už obnovené pešie komunikácie vyhotovené v 1. etape realizované v roku 2019 z vlastných zdrojov.  Navrhované chodníky boli vyhotovené na miestach existujúcich štrkových peších komuníkácií. Odvodnenie chodníkov bolo zabezpečené priečnym sklonom do zelene.

Nenávratný finančný príspevok: 83 822,63 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 79 631,50 EUR

 

plagat

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 21 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie