Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Vodozádržné opatrenia – ZŠ Severná ulica

Umiestnenie predmetného objektu je na pozemku parcelné číslo KN-C 1020/405, 406, 407, 408 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, LV 1533 v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou, okres Košice okolie, za účelom vypracovania Žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

Projekt rieši rekonštrukciu átria v strede dispozície objektu a zadržiavanie zrážkových vôd zo strechy základnej školy ZŠ Severná v meste Moldava nad Bodvou a jej následné využitie pre zavlažovanie zelene. Rekonštrukcia átria pozostáva z výmeny nepriepustného povrchu átria za priepustnú vrstvu a následnú výsadbu zelene v átriu.

 

Nezávadné dažďové vody zo strechy budovy budú po zbavení mechanických nečistôt zvedené do akumulačných nádrží s objemom 1,5+1,5m3. Existujúce potrubie dažďovej kanalizácie je vyvedené pred fasádu objektu s voľným vypustením na terén átria.

Nazhromaždenú dažďovú vodu chceme využiť na zavlažovanie zelene v átriu.

Osadené budú dve akumulačné nádrže na dažďovú vodu Daksys F-line , objem 1500 litrov, prepojené na dne, prepojenie treba špecifikovať pi objednávke u výrobcu. Nádrže, budú osadené podľa požiadaviek výrobcu a budú mať osadené hrdlá s poklopmi.

Zalievanie zabezpečuje ponorné čerpadlo umiestnené na dne akumulačnej nádrže, odkiaľ bude vytláčať vodu vodovodným potrubím do okruhu vodovodných zásuviek, podľa PD.

 

Doba výstavby:
začiatok prác - od podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
ukončenie prác - do 30.12.2022

 

Spôsob vykonávania stavebných prác na stavbe:
dodávateľsky  -  firmou: na základe VO

 

Zhotoviteľ PD:
TERA green s.r.o.
Orechová 1701/23
085 01 Bardejov

Zodpovedný projektant: Ing. Andrea Štefanková

 

Celkový odhadovaný náklad stavby: 76 798,57 €

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 22. 2. 2024
slabý dážď 9 °C 4 °C
piatok 23. 2. slabý dážď 8/7 °C
sobota 24. 2. slabý dážď 12/7 °C
nedeľa 25. 2. slabý dážď 11/7 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie