Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Nová ulica

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - NOVÁ ULICA – MOLDAVA NAD BODVOU

Pôvodným zámerom investora (mesto Moldava nad Bodvou) bolo obstarávanie územného plánu zóny v lokalite Nová ulica, s cieľom podrobnejšej regulácie disponibilných pozemkov prevažne v majetku mesta, pre novú výstavbu bytov, občianske vybavenie a celkové dotvorenie prostredia v blízkosti historického centra mesta.
Z pracovného jednania ku schváleniu zadania a vypracovaniu návrhu konceptu vyplynula požiadavka zadávateľa nepokračovať cestou územného plánu zóny, nakoľko platný územný plán sídelného útvaru takýto stupeň pre reguláciu daného územia nepožaduje.
Rozpracovaná koncepcia je preto dokončená len ako urbanistická štúdia, ktorá síce nemá záväzný charakter, ale môže byť užitočným nástrojom pri dostavbe a dotvorení priestorov Novej ulice. Urbanistická štúdia rešpektuje funkčné, priestorové a dopravné riešenie územného plánu sídla a regulatívy stanovujúce maximálnu mieru intenzity využitia územia.
Urbanistická štúdia však prehlbuje podrobnosť riešenia, kde oproti plošnému a viac schematickému vyjadreniu územného plánu v mierke 1:5000, prechádza do podrobnosti na úrovni jednotlivých objektov a parciel katastrálnej mapy v mierke 1:1000.

Foto 1

Riešené územie sa nachádza západne od historického centra mesta Moldava nad Bodvou. Z východnej strany je územie ohraničené tokom rieky Bodva, ktorého nábrežie má byť v blízkej budúcnosti revitalizované. Zo západnej strany tvorí hranicu Bartalosova ulica so staršou bytovou zástavbou, zo severu je to novšie sídlisko a Námestie budovateľov. Z juhozápadnej strany je to oplotený areál gymnázia s ihriskom a z juhu pozemok existujúceho bytového domu na Novej ulici.
Ako vidno, Nová ulica má pozalamovaný a rôznorodý charakter, jej celková dĺžka je cca 800 m, z toho cca 550 m je súčasťou riešeného územia. V strednej časti, medzi Bartalosovou a Novou ulicou za podnikateľským centrom, paralelne prechádza nová cestná komunikácia na mapách zatiaľ bez mena. Komunikácia je podrobnejšie znázornená na ostatných výkresoch vypracovaných na podkladoch katastrálnej mapy, doplnenej o geodetické zameranie. V záujme zachovania tejto investície aj s vybudovanou infraštruktúrou navrhujeme v územnom pláne previesť korekciu hraníc priľahlých funkčných plôch , ktoré táto komunikácia križuje.
Nejedná sa o zásadnú zmenu územného plánu, ktorá môže byť zrealizovaná pri najbližšej aktualizácii, alebo spolu s inými zmenami v iných častiach mesta podľa aktuálnej potreby. Už v súčasnosti sú na riešenom území a v jeho blízkom okolí menšie rozdiely oproti územnému plánu, ktoré bude potrebné aktualizovať. Sú to napr.: Spresnenie hranice verejnej zelene nábrežia, nakoľko Podnikateľské centrum aj novopostavený bytový dom severnejšie zasahujú do tohto priestoru. Bytový dom na južnej strane je postavený na funkčnej ploche pre vyššiu občiansku vybavenosť, tiež na druhej strane Bodvy južne od hotela je vyššia občianska vybavenosť nahradená realizáciou námestia či zhromažďovacej plochy.

Foto 2

Dokumenty kompletnej štúdie sú v prípade potreby k dispozícii na Mestskom úrade (investičné oddelenie).

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 13 °C 4 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 11/4 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/4 °C
sobota 20. 4. zamračené 12/4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
rozšírené vyhľadávanie