Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Miestna občianska poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou

Logá

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou

Kód projektu v ITMS2014+: 312083BGN6
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: ESF REACT-EÚ

Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1
Zameranie projektu: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK
Prioritná os: 8 REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Realizácia projektu: 09/2021 – 11/2022

Rozpočet projektu:
- celková výška oprávnených výdavkov projektu: 129 618,72€

Poskytovateľ pomoci a vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou

Opis projektu:
NFP v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1 pomohol zlepšiť celkovú situáciu v meste v rámci problémov z rôznych oblastí, a práve z tohto dôvodu by nie len mesto ale aj jeho obyvatelia privítajú opätovné fungovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia MRK, pričom miestom realizácie projektu je rovnako ako to bolo aj v prvej výzve samotné mesto Moldava nad Bodvou. V rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1 bolo zamestnaných 8 členov MOPS. Prijímateľ v rámci novej výzvy zamestnáva rovnaký počet členom MOPS ako bolo aj v predchádzajúcej výzve, t.j. 8 členov MOPS. Členovia MOPS rovnako ako v predchádzajúcej výzve sa venujú predovšetkým zabezpečeniu bezpečného prechodu osôb cez cestu (dochádzka detí do školy), v komunitách pôsobia preventívne pri predchádzaní rušenia ostatných spoluobčanov hlavne nadmerným hlukom a drobnými výtržnosťami a dbajú  na poriadok v meste, venujú sa predchádzaniu vzniku čiernych skládok a pod. Všetky spomenuté aktivity prispievajú k zlepšeniu života všetkých obyvateľov v meste.


 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

www.ludskezdroje.gov.sk            

www.esf.gov.sk                                  

www.minv.sk                      

www.moldava.sk 

Samospráva

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie