Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade zo zákonom č. 145/2015 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, poukazujúc na sadzobník správnych poplatkov, časť 1., položky 2 a 3 účtuje za osvedčovanie podpisov a listín s účinnosťou od 01.04.2024 správne poplatky nasledovne

Osvedčenie odpisu /fotokópie/, listinnej podoby elektronického dokumentu výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku - 2,00 €
v cudzom jazyku - 4,00 €


Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, využijúc splnomocnenie zákona v položke 3 sadzobníka správnych poplatkov za každý podpis

vybavenie v sídle úradu - 2,00 €

ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť a ak sa osvedčuje 5 /päť/ a viac podpisov, urýchlené vybavenie a vybavenie mimo sídla úradu - 4,00 €

Potrebné doklady:
platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti /CP/

 

Mesto nevykonáva osvedčovanie

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (kompetentný je iba notár)
  • odpisov, alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných
  • preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy, alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny, alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny, alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vybavuje:
Katarína Szopková

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. zamračené 23/13 °C
pondelok 27. 5. mierny dážď 24/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie