Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách

Mesto Moldava nad Bodvou v súlade zo zákonom č. 145/2015 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, poukazujúc na sadzobník správnych poplatkov, časť 1., položky 2 a 3 účtuje za osvedčovanie podpisov a listín s účinnosťou od 02.05.2023 správne poplatky nasledovne

Osvedčenie odpisu /fotokópie/, listinnej podoby elektronického dokumentu výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku - 2,00 €
v českom
 jazyku - 3,00 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, využijúc splnomocnenie zákona v položke 3 sadzobníka správnych poplatkov za každý podpis

vybavenie v sídle úradu - 2,00 €

ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie a vybavenie mimo sídla úradu - 4,00 €

Úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie a ak sa osvedčuje 5 /päť/ a viac podpisov

 

Potrebné doklady:
platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti

 

Mesto nevykonáva osvedčovanie

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine (kompetentný je iba notár)
  • odpisov, alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných
  • preukazov a obdobných preukazov
  • ak ide o odpisy, alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny, alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny, alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vybavuje:
Katarína Szopková

Ako vybaviť

Pozvánky / upútavky

TRIEDENÝ ZBER - RODINNÉ DOMY

November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 1 2
3

MinisterstvoProstriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 120 000,- eur

Sociálne siete

Nakladanie s odpadom

naturpack

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 11. 2023
sneženie 0 °C -8 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/-1 °C
sobota 2. 12. silný dážď 3/2 °C
nedeľa 3. 12. rain and snow 1/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
rozšírené vyhľadávanie