Menu
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi
Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla

K vybaveniu je podľa § 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb potrebné predložiť žiadosť, ktorá obsahuje:

 • meno, priezvisko a trvalé bydlisko stavebníka
 • predmet žiadosti,
 • označenie budovy (stavby) a termín jej dokončenia

Prílohy, ktorými sú:

 • v osobitých prípadoch doklad o inom práve k pozemku (napr. kúpnopredajná zmluva, osvedčenie o dedičstve, okrem listu vlastníctva) na ktorom je stavba/budova postavená;
 • originál, resp. overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia pre stavbu/budovu;
 • originál geometrického plánu k nahliadnutiu a vyhotovená fotokópia, alebo originál kópie z katastrálnej mapy, s vyznačením, ktorá stavba je predmetom očíslovania;
 • zameranie adresného bodu v listinnej podobe (vyhláška č. 142/2015 Z.z.);
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú;
 • v prípade, ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla *stavbe/budove a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (notársky overenú fotokópiu), na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa;

Pre stavby postavené do 1.10.1976 je potrebné predložiť:

 • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
 • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané. Vyhlásenie musí byť overená na notárskom úrade, alebo na matrike.

Pri žiadosti o zrušenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu je okrem predchádzajúcich príloh potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o povolení odstránenia predmetnej stavby a čestné prehlásenie, že stavba bola odstránená.

Pri žiadosti o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného, resp. orientačného čísla aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 2,00 € za každé vyhotovenie potvrdenia podľa (položka 2a Sadzobníka správnych poplatkov zák. 145/1995 Z.z.)

 

Tlačivo:

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (170.79 kB)
Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu (224.86 kB)
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla (160.86 kB)

 

Doba vybavenia:

 • 30 dní

Zákonná úprava:

Zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

 

Pozvánky / upútavky


Aktuálne počasie

dnes, streda 8. 12. 2021
takmer jasno 2 °C -3 °C
štvrtok 9. 12. slabý dážď 4/-2 °C
piatok 10. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 11. 12. zamračené 2/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
rozšírené vyhľadávanie