Menu

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

055 488 0211

Mesto Moldava nad Bodvou
Moldava nad Bodvou
Szepsi

Válságkezelés és válsághelyzetek megoldása

Tisztelt polgárok,

életünk során olyan eseményeknek lehetünk tanúi, amelyeket rendkívülinek nevezünk, mert általában váratlanul jönnek, és veszélyeztetik a lakók életét és egészségét. Jelentős anyagi és környezeti károkat okoznak. Létrejöhetnek természeti elemek, emberi tevékenység vagy ezek kombinációja hatására.

Néhány útmutatást és javaslatot szeretnénk adni Önöknek, amelyek szerint viselkedjünk, ha veszélyben találjuk magunkat. Ez az információ nem teljes körű, mert minden esemény lefolyása más-más magatartást és cselekvést igényel.

Szepsi város válságkezelése 

Város polgármestere

Városi rendőrség parancsnoka

Városi Hivatal vezetője

Városi zöldért felelős osztály vezetője


Fontos telefonszámok:

 • Általános segélyhívószám: 112
 • Tűzoltóság: 150
 • Sürgősségi egészségügyi szolgálat: 155
 • Rendőrség: 158
 • A Járási Hivatal válságkezelési osztályának állandó szolgálata: 0905 452 799
 • Kassa-környéki Járási Hivatal válságstábja: 055 6004191, 0905 867 394
 • Kassa-környéki Tűzoltó- és Mentőszolgálat Igazgatósága: 055 7270210, 0905 484 991
 • Koordinációs központ (integrált mentési rendszer): 055 6001444, 0902 964 006
 • Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat - SVP, š.p. telephely Kassa: 055 6008141, 0911 424 047
 • Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat - SVP, š.p. Hernád és Bódva Infrastrukturális részleg (Správa povodia Hornádu a Bodvy): 055 6333626, 0903 737 613
 • Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztály (árvizek): 055 6004223, 0917 610 494
 • Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat - SVP, š.p. Hernád és Bódva Infrastrukturális részleg (Szepsi): 0915 761 683

 

KÖZSÉGI LAKOSSÁGVÉDELMI FELADATOK ÉS INTÉZKEDÉSEK RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK HATÁSA ELLENI VÉDEKEZÉS, RENDKÍVÜLI HELYZET KIHIRDETÉSE ÉS VÁLSÁGHELYZET ESETÉN

 

RÖGTÖNZÖTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

A rögtönzött egyéni védőeszközök a légutak és a szem védelmét szolgálják, ha nem áll rendelkezésre védőmaszk és a teljes testfelület védelmét biztosító védőruházat.

A rögtönzött egyéni védőeszközökre különösen az alábbi helyzetekben van szükség:

 • veszélyes anyaggal szennyezett területről való menekülés,
 • veszélyes anyaggal szennyezett terület leküzdése,
 • lakosság evakuálása.

Fej védelme:

 • sapka, kendő, sál
 • törölköző, zsebkendő
 • szemüveg

Felsőtest védelme:

 • kabát, dzseki, overál, nadrág, sportöltözet, vízhatlan köpeny

Kéz és láb védelme:

 • kesztyű
 • műanyag zacskó vagy táska
 • csizma, magas szárú egészcipő


ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

 • az életet veszélyeztető vérzés elállítása
 • eszméletvesztés esetén a légutak szabaddá tétele
 • légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetés
 • szívleállás esetén szívmasszázs
 • sokk-kezelés


MI AZ EVAKUÁCIÓ?
Az evakuáció a veszélyeztett személyek, állatok esetleg tárgyak kimenekítése a veszélyeztetett területről.
A személyek veszélyeztetett területen való tartózkodásának korlátozása érdekében történik a legszükségesebb időre:
   a) rövid időtartamra - 72 órán belüli visszatérési lehetőséggel
   b) hosszú időtartamra - 72 órán túli visszatérési lehetőséggel.

Az állatok és tárgyak evakuálásra rendszerint a lakosság evakuálása után kerül sor. Az evakuálást a község irányítja és biztosítja az evakuációs bizottság útján. Evakuálást csak a rendkívüli helyzet kihirdetését követően rendelnek el. Az evakuálás elrendeléséről a lakosságot tömegkommunikációs eszközök útján tájékoztatják.


MIT TARTALMAZZON AZ EVAKUÁCIÓS CSOMAG?

 • az evakuációs csomag ajánlott súlya
  •     gyermekek esetében legfeljebb 25 kg
  •     felnőttek esetében legfeljebb 50 kg
 • személyi okmányok, értéktárgyak, fontos dokumentumok, iratok, készpénz és bankkártyák
 • gyógyszerek és a legszükségesebb egészségügyi eszközök
 • tartós alapélelmiszerek és italok
 • napi szükségleti cikkek és személyi higiéniai termékek
 • takaró (hálózsák)
 • több váltás fehérnemű, ruházat, lábbeli
 • zseblámpa, gyertya, gyufa
 • további legszükségesebb személyes tárgyak saját megfontolás szerint (mobiltelefon, rádió, zsebkés)
 • játék a gyermekek számára


MI A RENDKÍVÜLI HELYZET?

Rendkívüli helyzet alatt olyan időszak értendő, amelynek során emberi élet, egészség és vagyon rendkívüli események vagy azok hatása következtében veszélybe kerül. Rendkívüli helyzet során intézkedéseket tesznek a veszélyeztetettség kockázatának csökkentésére, vagy lépéseket tesznek a rendkívüli események következményeinek elhárítására. A rendkívüli helyzetet tömegkommunikációs eszközök útján hirdetik ki és vonják vissza.


I. RENDKÍVÜLI HELYZET ESETÉN BETARTANDÓ ALAPELVEK

 • figyelje a hivatalos forrásokból (rádió, televízió, az irányító szervek utasításai,...) származó információkat
 • ne terjesszen rémhíreket és ellenőrizetlen információkat
 • figyelmeztesse környezetében a veszélyeztetett személyeket
 • ne telefonáljon feleslegesen
 • ne becsülje alá a kialakult helyzetet
 • az élet a legnagyobb érték, a vagyon csak ezután következik
 • tartsa be a mentőszolgálat munkatársainak utasításait
 • ne feledkezzen meg saját maga és környezete védelméről, és szükség esetén nyújtson elsősegélyt


MIELŐTT ELHAGYNÁ LAKÁSÁT

 • áramtalanítsa a lakást, zárja el a vizet és a gázt,
 • tájékoztassa a szomszédokat a kialakult helyzetről
 • zárjon be gondosan minden ajtót-ablakot
 • készítse elő az evakuációs csomagot és a rögtönzött védőeszközöket
 • a háziállatokat lássa el vízzel és élelemmel
 • zárja be a lakást
 • menjen a kijelölt helyre
 • tartsa be az evakuálást végző szervek utasításait


Ha olyan rendkívüli eseményt észlel, amely emberi életet, egészséget, vagyont vagy a környezetet veszélyezteti, hívja azonnal az alábbi telefonszámok valamelyikét:

 • 158 - Rendőrség (közlekedési balesetek, bűncselekmények esetén,...)
 • 155 - Mentőszolgálat (emberi élet és egészség veszélyeztetése esetén)
 • 150 - Tűzoltó és Műszaki Mentő Szolgálat (tűzesetek, veszélyesanyag-szivárgás esetén...)
 • 112 - segélyhívó szám krízishelyzetben lévők számára és rendkívüli esemény esetén


Rendkívüli esemény bejelentése során mondja el az alábbi információkat:

 • az esemény fajtája - mi történt
 • az esemény helye - hol történt
 • a rendkívüli esemény mértéke
 • honnan hív
 • A bejelentő neve és telefonszáma


A hívást követően várjon az illetékes mentőegység operátorának visszahívására.
A mentési munkálatokat elsősorban az erre a tevékenységre szakosodott és megfelelően felszerelt professzionális mentőegységek végzik.


VÉDEKEZÉS NÉVTELEN BOMBAFENYEGETÉS ESETÉN

A névtelen bombafenyegetés célja gyakran félelem- és pánikkeltés. Általában olyan helyekre irányul, ahol nagyobb embertömeg koncentrálódik. Minden ilyen névtelen fenyegetést komolyan kell venni akkor is, ha többnyire vaklármáról van szó.

Mi a teendő?

 • azonnal jelentse az eseményt a 112-es segélyhívó számon vagy a 158-as számon
 • ha az esemény azt az épületet érinti, ahol ön is tartózkodik, azonnal hagyja el az épületet, és minél messzebb távolodjon el ettől a helytől
 • ne engedjen saját kíváncsiságának
 • az épületbe csak az illetékes szervek utasítására térjen vissza


GYANÚS KÜLDEMÉNY ÁTVÉTELE

Levél vagy csomag átvétele után mérlegelje a gyanús küldeményre utaló körülményeket. Ilyenek lehetnek például ismeretlen feladótól származó nem várt küldemény, furcsa szagú küldemény vagy gyanús kézírással ellátott küldemény. Felbontást követően gyanús lehet, ha a küldeményből porszerű anyag, ismeretlen tárgy vagy fenyegető szöveg kerül ki.

Mi a teendő?

 • a gyanús küldeményt ne bontsa fel és ne rázza
 • a küldeményt helyezze műanyag zacskóba vagy más megfelelő csomagolásba
 • hagyja el a helyiséget, mosson kezet
 • jelentse az eseményt a 112-es segélyhívó számon vagy a 158-as számonII. HOGYAN ELŐZZÜK MEG A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYT

 • csökkentse tűz keletkezésének kockázatát otthonában, munkahelyén és környezetében
 • hagyja szabadon a menekülési útvonalakat
 • ha tűz üt ki az épületben, amelyben tartózkodik, hagyja el az épületet és hívjon segítséget
 • menekülés során ne használjon liftet
 • ha forrónak érzi az ajtót, ne nyissa ki, ez arra is utalhat, hogy az ajtó másik oldalán tűz van
 • soha ne térjen vissza a házba, amíg a tűzoltók és más mentőegységek a biztonságot nem garantálják
 • kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező fogyasztókat használjon
 • tartsa be a munkavédelmi előírásokat
 • tevékenységével magát és másokat ne veszélyeztessen
 • kerülje el a veszélyt
 • tájékozódjon a környezetében található lehetséges veszélyforrásokról
 • figyeljen a szirénajelzésekre és kövesse a felelős szervek utasításaitIII. SZIRÉNAJELZÉSEK

szirénahang         jelzés időtartama                  jelzés neve    

 • váltakozó           2 perc                                        ÁLTALÁNOS VESZÉLY
 • egyenletes        6 perc                                        ÁRVÍZVESZÉLY


A szirénajelzések elhangzása után szóbeli tájékoztatás hangzik el az eseményről a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül.
A VESZÉLY VÉGÉT 2 perces egyenletes szirénahang jelzi ismétlés nélkül.
HA FELHANGZIK A SZIRÉNAJELZÉS, kapcsolja be a rádiót, televíziót, tájékozódjon arról, mi történt, és kövesse az utasításokat.

! FIGYELEM!
A hónap minden második péntekén déli 12.00 órakor tartják a riasztórendszer üzempróbáját, amelynek során 2 perces egyenletes szirénahang hallható. A rendszeres és további rendkívüli szirénapróbákról a rádión, televízión és nyomtatott sajtón keresztül tájékoztatnak.

BIOLÓGIAI FEGYVEREK ELLENI VÉDEKEZÉS

Biológiai (bakteriológiai) fegyverek felhasználása légkörbe vagy - közvetlenül vagy a szellőzőberendezésen keresztül - zárt térbe juttatott aeroszol (baktériumok, vírusok) formájában történhet. Jelenlétüket a levett minta mikrobiológiai elemzésével állapítják meg.

Biológiai fegyver jelenléte vagy jelenlétének gyanúja esetén:

 • következetesen tartsa be a higiéniai és járványügyi intézkedéseket
 • figyelje a helyi önkormányzat által a helyzet alakulásáról nyújtott információkat
 • ne érintse meg a gyanús küldeményeket és tárgyakat
 • a küldeményből kihullott port, kiömlött folyadékot ne törölje le, hanem azonnal takarja le valamivel
 • hagyja el a helyiséget, és kapcsolja ki a szellőzőberendezést
 • szappannal és vízzel mosson kezet
 • a szennyezett ruházatot vesse le
 • vegye fel a kapcsolatot a mentőegységekkel
 • jelentse a megbetegedés gyanúját vagy a személyek és állatok körében tapasztalt megnövekedett betegségszámot a községi szerveknek vagy annak az egészségügyi intézménynek, amelynek vonzáskörzetébe az adott község tartozik


VÉDEKEZÉS NUKLEÁRIS BALESET ESETÉN

A radioaktív anyagok a természetben található vagy mesterségesen előállított anyagok, amelyek atommagja felbomlik és más elemmé alakul. Az átalakulás során láthatatlan sugárzás keletkezik, amely képes áthatolni az anyagon. Bizonyos sugárzásfajták áthatoló képessége alacsony és azok elnyeléséhez vékony réteg is elegendő, pl. papír, más sugárzásfajták esetében az áthatoló képesség olyan magas, hogy elnyelésükhöz nehéz anyag, pl. vastag réteg beton szükséges.

A radioaktív anyagok által kibocsátott sugárzás két fajtáját különböztetjük meg:

 • külső sugárzás - ha a sugárzás forrása a szervezeten kívül van
 • belső sugárzás - ha a radioaktív anyag valamilyen módon bekerül a szervezetbe, ami történhet belégzéssel, fertőzött élelmiszer fogyasztásával vagy bőrön keresztül


A nukleáris baleset bejelentését követően

 • mielőbb zárkózzon el zárt helyiségben
 • zárjon be gondosan minden ajtót-ablakot, kapcsolja ki a szellőző- és klímaberendezést
 • figyelje a tömegkommunikációs eszközöket
 • a család lehetőleg tartózkodjon egy helyen. Ne igyekezzen elhozni a gyermekeket az iskolából, óvodából, gondoskodni fognak róluk
 • készítse elő a rögtönzött védőeszközöket
 • készítse elő az evakuációs csomagot és a jódtablettát
 • védje a fertőzéstől az élelmiszert, csomagolja be, helyezze fagyasztóba, hűtőszekrénybe vagy kamrába
 • gondoskodjon állatairól, lássa el őket élelemmel és vízzel
 • az épületet csak az önkormányzati vagy államigazgatási szervek utasítására hagyja el


HOL TÁJÉKOZÓDHAT AZ ESETLEGES VESZÉLYRŐL ÉS A VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEKRŐL

 • lakosok - a Szepsi Városi Hivatalban
 • munkavállalók - a munkáltatónál
 • jogi személyek, vállalkozók - az illetékes községi hivatalban
 • a körzeti hivatal válságirányítási főosztályán
 • a kerületi hivatal válságirányítási főosztályán


VÉDEKEZÉS ÁRVÍZ ESETÉN

Az áradás, ill. árvíz a vízszint emelkedését jelenti, a víz kilép a medréből és elárasztja a környező területeket

Árvíz előtt

 • az alagsorban és a garázsokban található értékesebb tárgyakat helyezze át a ház magasabban fekvő részeibe
 • az ajtók, ablakok, lefolyók eltorlaszolására készítsen elő homokzsákokat, szigetelőfóliát, esetleg deszkákat
 • készítsen elő evakuációs csomagot
 • tájékozódjon a községi hivatalban, hová evakuálják a lakosságot árvíz esetén


Árvíz idején

 • a községi árvízvédelmi szervek, a rendőrség és a mentőalakulatok utasításai szerint hagyja el a veszélyeztetett területet, tartsa be a lakhelyelhagyás szabályait
 • menjen a kijelölt helyre


Árvíz után

 • ellenőriztesse a ház, lakás állapotát, a csatornarendszert, a villany-, gáz- és vízvezetéket
 • gondoskodjon az elhullott állatok, használhatatlanná vált élelmiszerek, termények elszállításáról - kövesse a tisztiorvos utasításait
 • tájékozódjon arról, hol nyújtanak humanitárius segítséget
 • vegye fel a kapcsolatot az illetékes biztosítóval a kártérítés ügyében
 • tájékozódjon arról, hol nyújtanak humanitárius segítséget, szükség esetén folyamodjon pénzügyi segítségért, ivóvízért, élelmiszerért, higiéniai termékekért


VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉS

A veszélyes anyagok olyan természetes vagy szintetikus anyagok, amelyek kémiai, fizikai, toxikológiai vagy biológiai tulajdonságaikat tekintve az emberi életet, egészséget, vagyont vagy a környezetet veszélyeztethetik.
Veszélyes vegyianyag-szivárgással összefüggő baleset esetén gázok vagy gőzök formájában hatnak a környezetre.
A veszélyes vegyi anyagok károsítják a központi idegrendszert, a légzőszerveket, az emésztőrendszert, a bőrt vagy anyagcserezavart okozhatnak. Veszélyes vegyianyag-szivárgással összefüggő baleset esetén gázok vagy gőzök formájában hatnak a környezetre. Terrortámadás esetén aeroszol vagy gáz formájában kerülhetnek a levegőbe, esetleg vízforrások megfertőzésére alkalmazzák őket.

Veszélyes vegyianyag-szivárgással összefüggő baleset esetén

 • ha a lakásban tartózkodik, maradjon ott
 • ha kültéren tartózkodik, mielőbb hagyja el a veszélyeztett területet a szélirányra merőlegesen, ne feledje, a vegyi anyag a szél irányában terjed
 • rögtönzött módon védje légutait, szemét és fedetlen testrészeit. E célra használjon benedvesített textilt, ezzel takarja el a száját, orrát, szemét és ezen keresztül vegyen levegőt
 • fedetlen testrészeit ruházattal takarja el
 • miután a fertőzött területről visszatért az épületbe, a felsőruházatát vesse le, helyezze műanyag zacskóba, majd zuhanyozzon le
 • zárjon be gondosan minden ajtót-ablakot, kapcsolja ki a szellőző- és klímaberendezést
 • figyelje a hivatalos forrásból származó információkat (rádió, televízió, községi hangosbemondó)
 • kövesse a kihirdetett utasításokat, ne becsülje alá a kockázatot
 • készítsen elő evakuációs csomagot
 • felesleges hívással ne terhelje a telefonvonalakat
 • nyújtson segítséget a beteg, idős, magatehetetlen embereknek, gondoskodjon a felügyelet nélkül maradt gyermekekről


Leggyakrabban előforduló vegyi anyagok

 • Ammónia (NH3) - a levegőnél könnyebb, szivárgása esetén a légkör alsóbb rétegéből felfelé áramlik, de csapadékos időjárás esetén lecsapódik. Színtelen, mérgező, csípős szagú gáz, a nyálkahártyára, szembe, bőrre kerülve irritáló vagy akár maró hatású.
 • Klór (Cl2) - a levegőnél nehezebb. Szivárgása esetén a földfelszín közelében marad, bejut a csatornarendszerbe és a pincékbe. Gáz halmazállapotban sárgászöld színű, csípős szagú, a nyálkahártyára, szembe, bőrre kerülve irritáló vagy akár maró hatású. Veszély esetén menjen fel az épület vagy a terep legmagasabb pontjára.


VÁLSÁGHELYZET

A háborún és rendkívüli állapoton kívüli válsághelyzet olyan időszak, amelynek során az állam biztonsága közvetlen veszélybe kerül vagy megrendül, és az alkotmányos szervek alkotmánytörvényben vagy külön törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén a helyzet megoldása érdekében szükségállapotot, veszélyhelyzetet vagy rendkívüli helyzetet hirdethetnek ki.
 

I. A polgármester és a válságirányítási szervek feladatai és eljárása rendkívüli eseményt követően

Értesülnek a rendkívüli esemény bekövetkeztéről.

    a. Fogadják a rendkívüli esemény bekövetkeztéről szóló információt és ellenőrzik annak hitelességét

 • a rendkívüli esemény fajtája, mértéke, hatásai és várható következményei, alakulása
 • a rendkívüli esemény helye és ideje, az információ forrása és a tájékoztatás módja

    b. Elemzik és értékelik a rendkívüli esemény után kialakult helyzetet, megteszik a szükséges intézkedéseket

 • értékelik a helyzetet a lakosság veszélyeztetettsége szempontjából és haladéktalan intézkedéseket tesznek, meghatározzák a prioritásokat - emberi élet, egészség, vagyon védelme, ívóvíz-, élelmiszerellátás és a környezetre gyakorolt hatás, kulturális értékek, környezetbiztonság
 • biztosítják a lakosság azonnali riasztását
 • a városi hangosbemondón keresztül pontos információkkal látják el a lakosságot

    c. Azonnal, majd a helyzet felmérését és a szükséges intézkedések megtételét követően hívják a 112-es segélyhívó számot és a koordinációs központot,

 • értesítik az illetékes válságirányítási szerveket, valamint városi és járási szerveket
 • a kapcsolatfelvételi és válságkommunikációs terv alapján összehívják a válságstábot és a bizottságok tagjait, és koordinálják tevékenységüket
 •  értesítik a város ingatlan-nyilvántartási területén található iskolai intézményeket, létesítményeket és szervezeteket, telepeken és tanyákon élőket (esetleg rekreációs helyeken tartózkodókat).

    d. Meghatározzák, hol lesz a válságirányítás helyszíne, és hova fogják azt szükség esetén áthelyezni

 • tájékoztatják a városi válságstábot (a jogszabályoknak és a rendkívüli esemény jellegének megfelelően szakembereket hívnak meg)
 • a lakosok életének, egészségének és vagyonának konkrét veszélyeztetettsége alapján megtárgyalják az esetleges intézkedéseket és a rendkívüli helyzet kihirdetésének lehetőségét
 • szükség szerint és a helyzet sajátosságainak megfelelően összehívják a város polgári védelmi testületét és az irányításhoz szükséges további egységeket

2. Kihirdetik a rendkívüli helyzetet, ill. felkérik az illetékes szervet annak kihirdetésére (a 42/1994 sz. törvénynek megfelelően). A rendkívüli helyzet kihirdetéséről haladéktalanul tájékoztatják a járási hivatalt és az integrált mentési rendszer (IZS) válságirányítási szerveit


II. Rendkívüli esemény (rendkívüli helyzet) idején a prioritásoknak megfelelően koordinálják tevékenységüket a műveleti parancsnokkal

1. A helyzetnek megfelelően értékelik és meghatározzák a feladatokat:

    a. kiszabadító-mentő munkálatok és életmentő beavatkozások
    b. a lakosság vészhelyzeti ellátása és elszállásolása evakuálás esetén
    c. a község és a lakosság vagyonának védelme

2. Döntenek a mentési munkálatok végrehajtásával kapcsolatban kiadandó parancsokról és utasításokról. Konkrét feladatokkal bízzák meg a válságstáb tagjait a teljesítési határidő kitűzésével.

Kiadják az alábbi utasításokat:

„Utasítás mentési munkálatok végrehajtására” és „Utasítás erők és eszközök készenlétbe helyezésére”

„Utasítás a veszélyeztetett vagy érintett lakosság túlélési feltételeinek biztosítására” 

„Utasítás polgári védelmi kötelezettség teljesítésére” és önkormányzati rendelet alapján „Anyagi szolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatok”


III. Rendkívüli esemény után (a rendkívüli helyzet visszavonása után)

Visszavonják a rendkívüli helyzetet (ha azt kihirdették)

A visszavonásról haladéktalanul tájékoztatják a járási hivatalt és a válságirányítási szerveket

1. Befejezik a munkákat a rendkívüli esemény által érintett területen, és visszahívják az erőket és eszközöket a mentési munkálatok végrehajtását követően.

2. Kiadják az utasítást a munkák befejezésére a veszélyeztetett vagy a rendkívüli esemény által érintett területen

3. Kiadják az utasítást a mentési munkálatokban részt vevők visszahívására.

4. Bizottságot hoznak létre az alábbiak rendezésére:

 • baleseti kártérítés
 • egyszeri rendkívüli kártérítés
 • dologi kártérítés
 • rendkívüli bátorság és áldozatkészség díjazása

5. Biztosítják a rendkívüli esemény következményeinek felszámolására bevetett erők és eszközök költségeinek pénzügyi rendezését, a rendkívüli esemény következményeinek rendezése során feldolgozott dokumentáció vezetését és megőrzését,

6. Kiválasztják az irattári megőrzésre szánt dokumentációt

7. Biztosítják a rendkívüli esemény következményeinek felszámolásában részt vevő személyek egészségi állapotának felülvizsgálatát.

8. Biztosítják a felhasznált anyagok, műszaki és más speciális eszközök karbantartását

9. Zárójelentést készítenek a szervezési, irányítási munkákról és a végrehajtott intézkedésekről, valamint fotódokumentációt készítenek DVD és USB adathordozókon - megfogalmazzák a tanulságokat és tapasztalatokat

 

RIASZTÁS

A lakosság riasztását polgári védelmi lakossági riasztással biztosítják. A lakossági riasztás időben figyelmezteti a lakosokat, a rendkívüli esemény következményeinek felszámolásában részt vevő személyeket és a községeket a veszélyre vagy a rendkívüli eseményre.

„ÁLTALÁNOS VESZÉLY” - kétperces váltakozó hangmagasságú szirénajelzés veszély vagy rendkívüli esemény keletkezése, valamint a rendkívüli eseménnyel járó széles körű következmények lehetősége esetén.

„ÁRVÍZVESZÉLY” - hatperces egyenletes hangmagasságú, árvízveszélyre figyelmeztető szirénajelzés

„VESZÉLY VÉGE” - kétperces egyenletes hangmagasságú szirénajelzés ismétlés nélkül

A lakossági riasztás üzempróbáját a hónap minden második péntekén déli 12.00 órakor tartják, amelynek során 2 perces egyenletes szirénahang hallható.

Na tejto stránke Vám prinášame aktuálne informácie v súvislosti s Koronavírom (COVID-19).

Leták vetranie (25.07.2022)

Zápisnica z 1. zasadnutia krízového štábu (03.02.2022)

Zmeny pri izolácii pozitívnych osôb a karanténe osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnymi osobami (25.1.2022)

Vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (09.12.2021)

Aký nebezpečný je nový variant omikron (1.12.2021)

Ako postupovať pri pozitívnom teste (1.12.2021)     Infografika

Oznámenie o vyhlásení núdzového stavu (25.11.2021)

Zápisnica z 19. zasadnutia krízového štábu (25.11.2021)

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

ÚVZ SR
0917 222 682
novykoronavirus@uvzsr.sk

RÚVZ Košice
0918 389 841
koronavirus@ruvzke.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií
0800 221 234

Informačná stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.korona.gov.sk

 

MAPA ŠÍRENIA (Slovensko)

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MESTA MOLDAVA NAD BODVOU

Telefónne čísla poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Poliklinike v Moldave

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

OPATRENIA

LETÁK - Ako postupovať ak ste Covid pozitívny

 

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM - MOM

Informácie z mesta a pre občanov mesta

 

24 hodinová telefónna linka - všeobecné informácie ohľadne pomoci Ukrajine: 0800 110 159

Výzva: Moldava pomáha Ukrajine

Koordinácia pomoci Ukrajine - Moldava nad Bodvou

FORMULÁR PRE DOBROVOĽNÍKOV

Formulár na hlásenie pobytu
Vyplnený a podpísaný formulár spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne na Mestský úrad evidencii obyvateľstva, Hviezdoslavova 30, Moldava nad Bodvou v úradných hodinách najneskôr do 3 pracovných dní od poskytnutia ubytovania.

Upozornenie: Neposielajte lieky na hranice s Ukrajinou

Zápisnica z 2. zasadnutia krízového štábu

Usmernenie zriaďovateľa k povinnostiam riaditeľa školy pri zaraďovaní detí z Ukrajiny do škôl

Od 31.3.2022 sú v platnosti nové nariadenia pre poskytovateľov ubytovania pre odídencov z Ukrajiny

Zápisnica z 3. zasadnutia krízového štábu

Zápisnica z 4. zasadnutia krízového štábu

 

Užitočné informácie pre Ukrajincov a tých, ktorí sú s nimi v kontakte

 

Informačný leták

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Chcem ubytovať odídenca - časté otázky a odpovede

Zdravotná starostlivosť - МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДЛЯ ВАС, ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ В СР

Denník N v ukrajinčine

Všetky informácie pre obyvateľov a utečencov

Migračné informačné centrum IOM

Manuál psychologickej pomoci

Linka dôvery Nezábudka v ukrajinskom jazyku

Dočasné útočisko (infomateriál)

Upozornenie: Neposielajte lieky na hranice s Ukrajinou

Transparentný účet na pomoc Ukrajine zriadený Úniou miest a obcí

Városunk

Május 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közösségi hálózatok

Aktuális időjárás

ma, péntek 24. 5. 2024
közepes eső 21 °C 14 °C
szombat 25. 5. közepes eső 23/13 °C
vasárnap 26. 5. borús égbolt 23/13 °C
hétfő 27. 5. közepes eső 24/13 °C

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kultúra a Városban

részletes keresés