Moldava nad Bodvou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ocenenia mesta

Čestný občan mesta

 • Mgr. Jenő Hauser - in memoriam (2022)
 • Tibor Max Eisen (2022)
 • Ing. Bertalan Bocskorás - in memoriam (2022)
 • Mons. Kádasi István (2003)
 • PhMr. Gustáv Stibrányi (1999)

 

Ceny Pro Urbe

 • 2016 - Helena Garová
 • 2015 - MUDr. Erika Csachová
 • 2014 - Mgr. Ilona Sýkora
 • 2013 - PaedDr. Štefan Liszkai
 • 2012 - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou
 • 2011 - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Moldava nad Bodvou, Mgr. Katarína Schnellyová
 • 2010 - Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD., Miestna organizácia Csemadok-u
 • 2009 - Futbalový klub BODVA, Základná umelecká škola v Moldave nad Bodvou
 • 2008 - Dr. Görcsös Mihályné Dr. Takáts Gizella
 • 2007 - Vojtech Draskoczy
 • 2006 - Jozef Gebe
 • 2005 - RNDr. Miroslav Fulín, CSc.
 • 2004 - Spevácky zbor "Szepsi Asszonykórus"
 • 2003 - Ladislav Osztro
 • 2002 - Róbert Máthé
 • 2001 - Ladislav Tamás
 • 2000 - Ildikó Nagyová

 

Ceny mesta

 • 2022 - László Dobos, PaedDr. Jolana Liszkaiová, Imre Nagy, Valéria Spišáková, Július Rezeš
 • 2019 - Štefan Matis, Réka Harajda, František Greguš, András Demko
 • 2017 - Helena Rostášová, Jozef Kostura, PhDr. Mgr. Péter Halász
 • 2016 - Irena Čirčová, Zoltán Drága, Ján Kadlec
 • 2015 - Anna Danková, PhDr. Michal Bojko, Andrej Dojčák
 • 2014 - Viera Nagyová, Adam Klajber, Centrum voľného času CVrČek, Gymnázium Štefana Moysesa
 • 2013 - PhDr. Ladislav Kučera, CSc., Erika Csepelyová, Viliam Bascsúr
 • 2012 - František Boda, Ing. Pavel Góts, Mgr. Th. Zoltán Gyüre
 • 2011 - Anna Ikrényiová, Ženský spevácky zbor Živena, Šarlota Képesová
 • 2010 - Aranka Pruszák, Helena Amrichová, RNDr. Elena Pipišová, Stredná odborná škola
 • 2009 - László Szombathy, Monika Hudáková
 • 2008 - Pavol Koštenský, Mgr. Gizela Zabóová, "Moldavský chlieb"
 • 2007 - Ženský spevácky súbor „Búzakalász“, Ing. Ján Tóth, PhDr. Anastázia Vavríková
 • 2006 - Mgr. Edita Ivanišová, Eugen Somody, Katarína Žolnerová
 • 2005 - Attila Balla, Ladislav Ivanko, Tibor Rybár
 • 2004 - Dr. Gellért Tamás, Margita Semanová, Rudolf Rybár
 • 2003 - Katarína Brašková, Ján Gubek, Imrich Lyócsa, Gabriel Szmerek
 • 2002 - Mária Spišáková, Katarína Vincejová, Skautský oddiel Miklósa Bercsényiho
 • 2001 - Helena Garová, Béla Remák, Ján Szojka
 • 2000 - Súbor mažoretiek Twingy, Ženská spevácka skupina Živena, Imrich Lyócsa


Ceny primátora

 • 2022 - Ján Ačai - in memoriam
 • 2019 - Árpád Ternei, Eva Hudáková
 • 2017 - Imre Zborai
 • 2016 - Mgr. Jozef Balga, M.A. Tamás Király