Moldava nad Bodvou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zvozový kalendár

Akékoľvek problémy súvisiace s nevyvezením komunálneho odpadu hláste bezprostredne mestskému úradu na tel. č.: 0940 993 241 - p. Helena Tóthová alebo priamo na bezplatnú zelenú linku KOSIT: 0800 156 748.

 

Zvozový kalendár triedeného zberu 2023 (platný od 1. januára)

 - Podzemné kontajnery
 - Vrecový zber
 - 1100 l nádoby

Harmonogram zvozu 120 l / 1.100 l / 5.000 l nádob na zmesový komunálny odpad
Manuál pre nakladanie s DS

28.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.
2.9.
      Plasty - VZ
Plasty, kovové obaly, nápojové kartóny - vrecový zber
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
13.9.
14.9.
      Použitý kuchynský olej a tuky - RD
Použitý kuchynský olej a tuky - Rodinné domy
15.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
      Sklo - VZ
Sklo - vrecový zber
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.
1.10.