MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zákazky s nízkou hodnotou 2018

Výzvy na predloženie ponuky


13.11.2018  Telekomunikačné služby mobilného operátora
                        Prílohy

08.10.2018  Rekonštrukcia miestnych komunikácií
                        Prílohy

17.09.2018  Výroba a osadenie bezpečnostného zábradlia - Rožňavská ulica
                        Prílohy

10.09.2018  Zameranie skutkového stavu objektu polikliniky a návrh rekonštrukcie budovy
                        Prílohy

06.09.2018  Zateplenie objektu na ZŠ na Severnej ul. - I. etapa - stavebný dozor
                        Prílohy

28.08.2018  Stojisko podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou I. - Nám. Ľ. Štúra
                        Prílohy

07.08.2018  Zvonica cintorín Moldava nad Bodvou
                        Prílohy

26.07.2018  Rekonštrukcia ciest s povrchovou úpravou
                        Prílohy

16.07.2018  Trhovisko - Moldava nad Bodvou
                        Prílohy

09.07.2018  Zabezpečenie odvodnenia s povrchovou úpravou
                        Prílohy

29.06.2018  Šikmá schodisková plošina pre imobilných
                        Prílohy

15.06.2018  Stojisko podzemných kontajnerov - Nám. Ľ. Štúra
                        Prílohy

11.06.2018  Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova fasád ZUŠ
                        Prílohy

28.05.2018  ŽB žumpa Budulovská ulica
                        Prílohy

22.05.2018  Arch. štúdia - Centrum integ. zdrav. starostlivosti
                        Prílohy

02.05.2018  Sanačné práce objektu ZUŠ Moldava n/B - I.etapa
                        Prílohy

27.04.2018  KD Budulov - Výmena strešnej krytiny
                        Prílohy

23.04.2018  Realizácia nových komunikácií pre peších
                        Prílohy

19.04.2018  KD Budulov - Výmena výplňových konštrukcií
                        Prílohy

28.03.2018  Výdajný stojan - spevnená plocha
                        Prílohy

28.03.2018  Vybavenie výdajne jedál pre MŠ ČSA v Moldave n/B
                        Príloha

23.03.2018  Nákup, dodávka a montáž stojacieho výdajníka vody
                        Príloha

07.03.2018  Súvislé opravy chodníkov 2018
                        Príloha

23.02.2018  Čistiace prostriedky - drogistický tovar
                        Prílohy

16.02.2018  Nákup náhradných dielov nákladných a osobných vozidiel

16.02.2018  Stavebný materiál

14.02.2018  Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb
                        Prílohy

13.02.2018  Lesopark Moldava nad Bodvou
                        Prílohy

08.02.2018  Reklamné a tlačiarenské služby

31.01.2018  Parkovisko na ul. Severná
                        Príloha

15.01.2018  Strážna služba
                        Príloha