MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Výzvy na prevzatie zásielok

18.01.2021
Číslo: 3/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Erik Gál
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 0194743653SK do 03.02.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Tibor Nagy
že má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 03.02.2021, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


18.01.2021
Číslo: 2/2021
Oznamujeme občanovi s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Juraj Mathe, nar. 1956
že má uloženú obyčajnú listovú zásielku na Mestskom úrade, Bartalosova 16, Moldava nad Bodvou do 03.02.2021
odosielateľ: Sociálna poisťovňa


05.01.2021

Číslo: 1/2021
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Irma Rybárová, nar. 2004
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 300093677SK do 18.01.2021, odosielateľ: Matričný úrad Košice

Peter Župčan
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. SK 019239999SK do 18.01.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Andrej Szeles
že poštový poukaz na výplatu má na Pošte v Moldave nad Bodvou do 03.02.2021
odosielateľ: Exek. JUDr. Eva FalisováČíslo: 57/2020                                                                                           
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Tomáš Brázda, nar. 1993
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA232054310SK do 28.12.2020, odosielateľ: JUDr. Krutý

Roland Horváth, nar. 2000
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 233072527SK do 29.12.2020, odosielateľ: ÚPSVaR Košice

František Nguyen Vann, nar. 1996
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 271874988SK do 02.01.2021, odosielateľ: Rozhodcovský súd Bratislava

Martin Dubovič
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 350922028SK do 03.01.2021, odosielateľ: Dôvera

Peter Župčan, nar. 1971
že na Pošte Moldava nad Bodvou má uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. UC129611545SK do 04.01.2021, odosielateľ: VSŽP, a.s

Juraj Koritko, nar. 1971
že poštový poukaz na výplatu má na Pošte v Moldave nad Bodvou do 08.01.2021
odosielateľ: Dôvera

 
Číslo: 58/2020                                                                                            
Oznamujeme občanom s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Erika Rigóová, nar. 1990
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 233090477SK do 17.01.2021, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie

Miroslav Smutný
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 350972948SK do 12.01.2021, odosielateľ: Dôvera

Juraj Máthé
má na Pošte Moldava nad Bodvou uloženú úradnú zásielku do vlastných rúk
č. OA 266698702SK do 10.01.2021, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


03.12.2020
Číslo: 56/2020
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Štefán Tomáš, nar. 1971
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA 198436798SK do 22.12.2020, odosielateľ: ÚPSVaR Moldava nad Bodvou

Jozef Vasiľ, nar. 1982
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA 267979103SK do 22.12.2020, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Husťák