MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Výzvy na prevzatie zásielok

23.12.2019
Číslo: 91/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Štefan Vasiľ, nar. 1981
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA10619071SK do 09.01.2020, odosielateľ: Exekútorský úrad

Štefan Rybár
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA220742271SK do 11.01.2020, odosielateľ: Krajský súd Bratislava

Peter Remenyák
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK008322545SK do 11.01.2020, odosielateľ: Okresný súd Košice-okolie


17.12.2019
Číslo: 90/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Alica Funtyová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RF202911186SK do 05.01.2020, odosielateľ: Dôvera
č. RF202911155SK do 05.01.2020, odosielateľ: Dôvera
č. RF203550475SK do 05.01.2020, odosielateľ: Dôvera

Peter Župčan
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK008077500SK do 05.01.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Roman Zsiga
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RF203551285SK do 05.01.2020, odosielateľ: Dôvera

Ladislav Kuzma
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 17.01.2020, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa.


13.12.2019
Číslo: 89/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Alica Funtyová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RF203863360SK do 01.01.2020, odosielateľ: Dôvera

Dušan Jurových, nar. 1978
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA129712986SK do 01.01.2020, odosielateľ: Okresný úrad – odbor všeobecnej vnútornej správy
č. OA129714006SK do 01.01.2020, odosielateľ: Okresný úrad – odbor všeobecnej vnútornej správy


11.12.2019
Číslo: 88/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Tomáš Štefán
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA106859081SK do 28.12.2019, odosielateľ: UPSVaR Moldava nad Bodvou

Benjamín Rybár
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 00784699SK do 25.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Miroslav Smutný
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007978079SK do 29.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie
č. SK007978065SK do 29.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


05.12.2019
Číslo: 87/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Peter Župčan, nar. 1971
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC105954611SK do 23.12.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ján Magyar
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 007668457SK do 23.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice – okolie

Eva Szásziová, nar. 1956
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA116011556SK do 24.12.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Sobol

Eduard Rybár, nar. 1957
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA109308445SK do 24.12.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Kroupa

Katarína Rozenbergová
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 20.12.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


04.12.2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Svetlana Horváthová, nar. 1985
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 7
do 20.12.2019, odosielateľ: MsÚ – odbor školstva, Moldava nad Bodvou

Martina Šaradinová, nar. 1985
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 7
do 20.12.2019, odosielateľ: MsÚ – odbor školstva, Moldava nad Bodvou


02.12.2019
Číslo: 86/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Milan Varga
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007532785SK do 17.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Miroslav Vozár, nar. 1984
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA215162861SK do 18.12.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Dulina

Lenka Lindvaiová, nar. 1991
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA11656015SK do 20.12.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Bíla


27.11.2019
Číslo: 85/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Gabriel Kováč
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007471018SK do 15.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Marián Piotr Glowaty, nar. 1956
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC 105951133SK do 15.12.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Peter Župčán
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6 do 12.12.2019, odosielateľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.


25.11.2019
Č.sp. 1818/2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Kamil Bukovský, nar. 1968
o prevzatie Doporučenej zásielky do vlastných rúk č. NZaZoVBV-062/2019/JnT/1845/DOPR
na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 1 do 10.12.2019  
Odosielateľ: GEOSPOL Košice, s.r.o. Urbánkova 64, 040 01 Košice


21.11.2019
Číslo: 84/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Veronika Kinlovičová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007235558SK do 09.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Andrej Szeles, nar. 1972
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA125429796SK do 09.12.2019, odosielateľ: JUDr. Krutý

Jozef Vlčko
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007330521SK do 10.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Katarína Rozenbergová
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 20.12.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa.


21.11.2019
Číslo: 84/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Veronika Kinlovičová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK007235558SK do 09.12.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Andrej Szeles, nar. 1972
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA125429796SK do 09.12.2019, odosielateľ: JUDr. Krutý


19.11.2019
Číslo: 83/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Ildikó Horváthová
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 16.12.2019, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Peter Lindvai, nar. 1990
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA116155025SK do 07.12.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Zahorján

Nela Kováčová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RE866086255SK do 04.12.2019, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.


14.11.2019
Číslo: 82/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Alexandra Horváthová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RF063798706SK do 01.12.2019, odosielateľ: Addeco

Bako Štefan
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 6
do 30.11.2019, odosielateľ: Kooperatíva poisťovňa a.s.

Tomáš Brázda
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 6
do 30.11.2019, odosielateľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.


12.11.2019
Číslo: 81/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Nikolas Benkó
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA059297725SK do 30.11.2019, odosielateľ: JUDr. Petrovič - exekútor

Peter Lindvai, nar. 1990
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA172509759SK do 30.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


07.11.2019
Číslo: 80/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Peter Remenyák, nar. 1969
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA116117265SK do 24.11.2019, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Nikolas Benkó
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK006929173SK do 25.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice – okolie


31.10.2019
Číslo: 79/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Diana Tamášová
Ladislav Kúth
Ladislav Zupko
Peter Turák
Ladislav Lechner
Jozef Matysčák
Roman Baláž
Jozef Vasiľ
Tibor Bendžák
Ing. Slavomír Gaboš
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárií č. 6do 15.11.2019, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Gabriel Kováč
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK006728287SK do 18.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie
č. SK006664175SK do 18.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie
č. OA172496539SK do 23.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


29.10.2019
Číslo: 78/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Eva Szásziová, nar. 1956
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 13.11.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Peter Dieneš
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 13.11.2019, odosielateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa

Rybár Marek, nar. 1983
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 12.11.2019, odosielateľ: ÚPSVaR Košice


24.10.2019
Číslo: 77/2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Štefan Bakó
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK006412588SK do 11.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


21.10.2019
Číslo: 75/2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Marek Fako, nar. 1981
o prevzatie zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. 14Er/1726/2008-25 UZN L10/10 do 05.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Trebišov

Číslo: 76/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Vladimír Rybár, nar. 1997
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA116423645SK do 06.11.2019, odosielateľ: ÚPSVaR Košice

Adrián Šmajda
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. RE736849376SK do 09.11.2019, odosielateľ: Miettex

Alexandra Horváthová
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 06.11.2019, odosielateľ: Sociálna poisťovňa Bratislava


16.10.2019
Číslo: 74/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Erik Gál
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176574792SK do 26.09.2019, odosielateľ: Dôvera

Adrián Gál
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176553687SK do 26.09.2019, odosielateľ: Dôvera

Vladimír Rybár
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176574917SK do 26.09.2019, odosielateľ: Dôvera

Tibor Nagy
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 006181460SK do 05.11.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Kinlovičová Veronika
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 13.11.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


10.10.2019
Číslo: 73/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Štefan Rybár
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 00610810242 do 28.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Radoslav Rerko
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 0061081473SK do 30.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Tamáš Štefan
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176315444SK do 21.10.2019, odosielateľ: Dôvera

Jozef Vasiľ
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176292669SK do 21.10.2019, odosielateľ: Dôvera

Ladislav Kúth
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA17626541SK do 21.10.2019, odosielateľ: Dôvera

Diana Tamášová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA176480905SK do 30.10.2019, odosielateľ: Dôvera


08.10.2019
Číslo: 72/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Katarína Rozenbergerová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC 129503143SK do 26.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Milan Varga
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 006055943SK do 26.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Peter Gracik
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 006056161SK do 26.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Ján Lazar
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA 172463495SK do 27.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Vladimír Rybár
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 24.10.2019, odosielateľ: CreditCall, s.r.o.


03.10.2019
Číslo: 71/2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Martina Semančíková
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 31.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


01.10.2019
Číslo: 70/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Ladislav Dubovič
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 16.10.2019, odosielateľ: Okresný úrad Košice, katastrálny odbor

Monika Baltesová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA 157353440SK do 20.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


26.09.2019
Číslo: 69/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Peter Remenyák
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 005799698SK do 15.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Andrej Szeles, nar. 1972
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA 109699724SK do 15.10.2019, odosielateľ: JUDr. Krutý

Peter Župčan
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. SK 005799755SK do 15.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie
č. OA 059149395SK do 15.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


24.09.2019
Číslo: 68/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Baltesová Monika
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 10.10.2019, odosielateľ: Sociálna poisťovňa

Anikó Ilavská
o prevzatie obyčajnej listovej zásielky na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 10.10.2019, odosielateľ: Okresný úrad Košice-okolie

 
17.09.2019
Číslo: 67/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Ján Magyar
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA175766456SK do 03.10.2019, odosielateľ: Dôvera z.p.

Gabriel Adorján
o prevzatie poštového poukazu na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
do 17.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa


16.09.2019
Číslo: 66/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Monika Šrobárová, nar. 1971
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC129489375SK do 10.10.2019, odosielateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ivana Rerková, nar. 1990
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC189028416SK do 10.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie

Gabriel Kováč, nar. 1981
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC189027693SK do 10.10.2019, odosielateľ: Okresný súd Košice - okolie


13.09.2019
Číslo: 65/2019
Žiadame občanov s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Eva Szásziová, nar. 1956
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA098155450SK do 30.09.2019, odosielateľ: Exekútorský úrad JUDr. Juhásová

Štefan Bakó, nar. 1975
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. UC198630978SK do 01.10.2019, odosielateľ: nečitateľný


04.09.2019
Číslo: 64/2019
Žiadame občana s trvalým pobytom Moldava nad Bodvou

Valéria Lučkaiová
o prevzatie Oznámenia Slovenskej pošty o uložení zásielky (dodací doklad) na Mestskom úrade v Moldave nad Bodvou, Bartalosova 16 v kancelárii č. 6
č. OA175531420SK do 21.09.2019, odosielateľ: Dôvera