MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Verejné obstarávanie 2013

Oznámenie o zadaní zákazky (11. 12. 2013):
Predaj dreva na pni

Oznámenie o zadaní zákazky (14. 11. 2013):
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy v objektoch MsÚ Školská č. 2 a ŠJ ČSA 15 v Moldave n/B

Oznámenie o zadaní zákazky (12. 7. 2013):
Obnova kultúrnej pamiatky - budova Radnice v Moldave nad Bodvou

Výzva na predkladanie ponúk
Informácia o uzavretí zmluvy

Oznámenie o zadaní zákazky (4. 6. 2013):
Moldava nad Bodvou - Komunitné centrum

Výzva na predkladanie ponúk

Oznámenie o vylúčení ponuky uchádzača MRT s.r.o., so sídlom v Prešove, Slovenská 10 (8. 8. 2013)
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk (10. 9. 2013)

Poradie úspešnosti:
1. PKB invest s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
2. PLYNMONT Humenné s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné
3. LECHSTAV s.r.o., Šrobárová 19, 080 01 Prešov
4. HLG STAV BOTTOLI s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice
5. HS HSV s.r.o., Hroncova 2, 040 33 Košice
6. Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
7. BA+KA spol. s.r.o., Rastislavova 94, 040 01 Košice

Informácia o uzavretí zmluvy (15. 10. 2013)