MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu Terasa

16.05.2016 17:58

Važení občania,

Mestský úrad v Moldave nad Bodvou oznamuje, že od 15. mája 2016 nastane zmena v harmonograme vývozu komunálneho odpadu pre lokalitu TERASA mesta Moldava nad Bodvou t.j. vývoz komunálneho odpadu sa od 20. týždňa uskutoční v UTOROK. Zároveň oznamujeme, že zamestnanci mesta začnú aj s označením nádob na komunálny odpad, ktoré majú fyzické a právnicke osoby nahlásené. Firma zabezpečujúca odvoz bude odvážať iba mestom označené nádoby na odpad. Ďalej oznamujeme, že dôjde aj k zmene odvozu vykladaných vriec s komunálnym odpadom. Od 25. mája budú odvezené iba vrecia s logom spol. KOSIT a.s., ktoré si občania môžu zakúpiť na Mestskom úrade, ul. Bartalosova 16, č.dv.: 3.

Tel. kontakt: 055 488 0227, 0917 677 115

Ďakujeme za pochopenie.

 

Zvozový kalendár triedeného zberu 2016