MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Zápis do moldavských materských škôl

24.03.2021 12:20
Mesto Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o zápise detí do materských škôl a o povinnom predprimárnom vzdelávaní.
V zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v školskom roku 2021/2022 bude musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKÔL sa uskutoční v čase od 3. 5.  do 31. 5. 2021.  
Podrobnosti ohľadom zápisu detí do MŠ sú zverejnené v USMERNENÍ k zápisu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na školský rok 2021/2022.
Usmernenie určuje formu podania žiadosti (elektronicky, osobne, poštou),  formulár žiadosti, podmienky prijatia a podmienky povinného predprimárneho vzdelávania.
Všetky tieto informácie nájdete aj na webovom sídle príslušnej materskej školy, ktorých zoznam a adresy sú uvedené TU.

USMERNENIE K ZÁPISU DO MŠ
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ